DMCA

นโยบาย Digital Millennium Copyright Act (“นโยบาย”) นี้ใช้กับเว็บไซต์ Bigdiction.net (“เว็บไซต์” หรือ “บริการ”) และผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องใดๆ (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) และสรุปว่าผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร (“ผู้ดำเนินการ”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) จัดการกับการแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์และวิธีที่คุณ (“คุณ” หรือ “ของคุณ”) อาจส่งการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญสูงสุดสำหรับเรา และเราขอให้ผู้ใช้และตัวแทนที่ได้รับอนุญาตดำเนินการเช่นเดียวกัน เรามีนโยบายที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการแจ้งเตือนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย Digital Millennium Copyright Act ของสหรัฐอเมริกา (“DMCA”) ของปี 1998 ซึ่งสามารถอ่านข้อความได้ที่เว็บไซต์สำนักงานลิขสิทธิ์แห่งสหรัฐอเมริกา

การรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์

หากเราได้เพิ่มเนื้อหาที่เป็นของคุณหรือองค์กรของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจ ขออภัย เราขออภัยในเรื่องนี้และขอรับรองว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต หากคุณเป็นเจ้าของโดยชอบธรรมของเนื้อหาที่ใช้ในเว็บไซต์ของเรา โปรดส่งอีเมลถึงเรา ชื่อ ชื่อองค์กร รายละเอียดการติดต่อ URL ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และหลักฐานแสดงลิขสิทธิ์ (URL หรือเอกสารทางกฎหมาย) มาที่[email protected]

ฉันรับรองกับคุณว่าฉันจะลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมภายใน 48 ชั่วโมง