win79 bai – ไดอารี่ออนไลน์ดงข่อย

win79 bai, 【8jbet44.com】ในฐานะประธานหมุนเวียนของอาเซียนในปี 2019 ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะผลักดันชุมชนไปสู่อนาคตที่อาเซียนจะกลายเป็นสมาคมดิจิทัล

การเคลื่อนย้ายรถไฟในกรุงเทพประเทศไทย (ภาพ: ออกอากาศ VNA)

จากข้อมูลของ securitybrief.asia/moderndiplomacy.eu แม้ว่าการปฏิวัติทางดิจิทัลจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายแก่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ภูมิภาคนี้ก็มีโอกาสพิเศษที่จะก้าวหน้าได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยการเสริมสร้างรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโตอย่างเต็มที่

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงการต่างประเทศของไทยจึงพยายามทำให้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กลายเป็นองค์กรที่ “เชื่อมต่ออย่างราบรื่น” และความปลอดภัยทางไซเบอร์จะสนับสนุนวิสัยทัศน์นี้

ในฐานะประธานหมุนเวียนของอาเซียนในปี 2562 ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะผลักดันชุมชนไปสู่อนาคตที่อาเซียนจะกลายเป็นสมาคมดิจิทัล

จากวิสัยทัศน์นี้ ประเทศไทยได้เร่งกระบวนการและการอภิปรายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีข้อความว่าอาเซียนจะต้องพัฒนาให้เร็วขึ้นเพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม

ทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนสามารถทำได้มากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโมเดลธุรกิจอัจฉริยะ

เพื่อช่วยเหลือภาคเอกชน รัฐบาลต้องเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้เทคโนโลยี เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลและระบบอัจฉริยะ การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล และแนวทางที่ประสานกันในการเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบพิเศษ การระบุตัวตนดิจิทัล และการจัดการข้อมูล

“เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความก้าวหน้าอย่างมากในภาคดิจิทัล” Boutheina Guermazi ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาดิจิทัลของธนาคารโลกกล่าว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้คนจะหันมาใช้บริการดิจิทัลแล้ว แต่ภาคธุรกิจและรัฐบาลก็ยังนำบริการเหล่านั้นไปใช้ช้า กฎระเบียบและการขาดความไว้วางใจในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบดิจิทัล

ประเทศในกลุ่มอาเซียนจึงต้องเอาชนะความท้าทายเหล่านี้เพื่อสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่แข็งแกร่งและครอบคลุม

[Thái Lan tích cực hiện thực hóa đề án thành phố thông minh]

ขณะเดียวกัน นายชัยสิริ อนามาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีต่างประเทศไทย กล่าวในการประชุมเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ว่า “กลุ่มอาชญากรใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทางดิจิทัลอย่างกว้างขวาง การส่งเสริมความปลอดภัยทางไซเบอร์จะต้องกลายเป็นความพยายามระดับชาติ และในระดับภูมิภาค จำเป็นต้องมีแนวทางอาเซียนแบบองค์รวม

เพื่อจัดการกับความเสี่ยงและช่องโหว่ของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล จำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของมาตรฐานและกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระแสข้อมูลข้ามพรมแดน ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และปกป้องผู้บริโภค

มาตรการที่เข้มงวดในพื้นที่เหล่านี้มีความสำคัญต่อการสร้างความไว้วางใจในแพลตฟอร์มออนไลน์ และสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่ปลอดภัยและยั่งยืน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประเทศไทยได้ผ่านพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่สำคัญของประเทศ (CII) CII หมายถึงคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่ใช้โดยหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติหรือให้บริการที่จำเป็น เช่น การเงิน การธนาคาร พลังงาน และการดูแลสุขภาพ

ในที่สุดรายการนี้จะถูกขยายออกไปเพื่อจัดการกับภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท่ามกลางฉากหลังของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงเกือบทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจสังคม บุคลากรในภูมิภาคยังต้องการทักษะเพื่อตามทันเทรนด์

ระบบการศึกษาจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความรู้ทางเทคนิคและทักษะทางอารมณ์ที่จำเป็นต่อการแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลก

ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด ความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดจนความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นระหว่างภาครัฐและเอกชนจะมีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม

ประเทศไทยรู้ดีว่ารัฐบาลจำเป็นต้องเข้าใจความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้สามารถสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่สาธารณชนได้

นายชัยสิริ อนามาน กล่าวว่า รัฐบาลควรให้ความรู้แก่ประชาชนและกำหนดวิธีให้ความรู้แก่กลุ่มที่มีแนวโน้มตกเป็นเป้าหมายการโจมตี เช่น นักศึกษา พนักงานหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้รู้วิธีป้องกันตนเอง ต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาด้านดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่สามารถพึ่งพาแพลตฟอร์มเสมือนเพียงอย่างเดียวได้ ภาคโลจิสติกส์ที่ทำงานได้ดีถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอีคอมเมิร์ซ

ในภูมิภาค กรอบการกำกับดูแลที่ทันสมัยสำหรับโลจิสติกส์สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และปรับปรุงคุณภาพของการบริการ ในทำนองเดียวกัน การบูรณาการระดับภูมิภาค รวมถึงการประสานกฎระเบียบและการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน สามารถสร้างตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจและผู้บริโภค

กระทรวงการต่างประเทศของไทยตระหนักดีว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของหลายประเทศ พวกเขายังต้องตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าเทคโนโลยีเอื้อต่อการโจมตีทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้อย่างไร

กระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวว่า “อาเซียนจะต้องมีกลไกหลายประการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (AMCC) การประชุมรัฐมนตรีโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศของอาเซียน (TELMIN) การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนพลัส (ADMM+)…”

แพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นอาเซียนเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการพัฒนากรอบระดับภูมิภาคเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ แบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และจัดทำแผนร่วมกัน ตลอดจนสร้างพื้นฐานร่วมกันสำหรับการพัฒนามาตรฐานสมัครใจเพื่อเป็นแนวทางในพฤติกรรมของประเทศ

(เวียดนาม+)

© ลิขสิทธิ์เป็นของ VietnamPlus, VNA
หน่วยงานจัดการ: VNA; ผู้รับผิดชอบหลัก: บรรณาธิการบริหาร Tran Tien Duan
หมายเลขใบอนุญาต: 1374/GP-BTTTT ออกโดยกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551
โฆษณา: รองเลขาธิการ โดน หง็อก พฤ: 098.320.8989, อีเมล: [email protected]
ห้ามทำซ้ำในรูปแบบใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ,Lixi88 ใส่ดิสก์

ที่มา: 8JBet/Vietnam+

Hasani Falana

"มือสมัครเล่นเก็บตัว ผู้บุกเบิกวัฒนธรรมป๊อป แฟนเบคอนที่รักษาไม่หาย"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *