QQBETWIN sg APP – ไดอารี่ออนไลน์ดงคอย

QQBETWIN sg APP,【8jbet44.com】เศรษฐกิจการค้าของไทยพยายามที่จะดึงดูดนักลงทุนชาวจีน รัฐบาลไทยแสวงหาความร่วมมือในเชิงลึกและเชิงปฏิบัติระหว่างจีนและมณฑลกวางตุ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Greater Bay Area (GBA) ของจีน และระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของไทย

มุมหนึ่งของเมืองหลวงกรุงเทพ (ที่มา: เอเอฟพี)

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ว่า รัฐบาลไทยกำลังมองหาความร่วมมือเชิงลึกและเฉพาะเจาะจงระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับมณฑลกวางตุ้ง โดยเฉพาะโครงการ Gulf Initiative (GBA) ของจีนและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จากประเทศไทย

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีของไทยจะเยือนมณฑลกวางตุ้งและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีน ระหว่างวันที่ 20-25 ตุลาคม โดยมีเป้าหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่ GBA เป็นหลัก รวมถึงมณฑลกวางตุ้ง ฮ่องกง และมาเก๊า (จีน)

จากรายงานของบางกอกโพสต์ นายสมคิดกล่าวระหว่างการประชุมกับผู้บริหารกลุ่ม Midea ที่เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและการปรับอากาศในประเทศจีนว่า ประเทศไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นประตูสู่สี่ประเทศของกัมพูชา และจากลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม โดยมีประชากรรวมกว่า 240 ล้านคน

นายสมคิดกล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง GBA และ EEC จะเป็นประโยชน์ต่อจีนและไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินโดจีน

ปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยกำลังประสบกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงโดยเฉลี่ย 6 ถึง 8% ต่อปี

นายสมคิดกล่าวว่ารัฐบาลไทยได้อนุมัติมาตรการจูงใจใหม่ๆ ในเดือนกันยายน เช่น มาตรการจูงใจทางภาษี เขตการลงทุนพิเศษสำหรับแต่ละประเทศ และการแก้ไขพระราชบัญญัติวิสาหกิจต่างประเทศในอนาคตเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการดึงดูดนักลงทุนที่ต้องการย้ายการผลิตมายังประเทศไทย

นี่เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนชาวจีนในประเทศไทยในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์

[Dự án đường sắt Thái Lan-Trung Quốc sẽ được khởi công trong tháng 11]

ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่มณฑลกวางตุ้ง นาย Paul Fang ประธานและซีอีโอของ Midea Group กล่าวว่าบริษัทกำลังปรึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขยายการลงทุนในประเทศไทย มีเดียมีโรงงานผลิต 21 แห่ง ซึ่งรวมถึงโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีของประเทศไทย และศูนย์โลจิสติกส์ 260 แห่งทั่วโลก กลุ่มนี้ได้ลงทุนในประเทศไทยไปแล้วทั้งสิ้น 12,000 ล้านบาท (มากกว่า 396 ล้านเหรียญสหรัฐ) เจ้าหน้าที่อาวุโสจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (บีโอไอ) และสำนักงานโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECO) ยังได้เดินทางเยือนประเทศจีนพร้อมกับนายสมคิดด้วย เจ้าหน้าที่ EECO คาดว่าจะลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับผู้นำมณฑลกวางตุ้งเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคตระหว่างระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทยกับจังหวัดนั้น รวมถึงโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในอ่าวกวางตุ้ง ฮ่องกง และมาเก๊า (จีน) ในโอกาสการเยือนครั้งนี้ การสัมมนาเรื่องความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ผ่านโครงการ Belt and Road Initiative ของจีนและระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทยจะจัดขึ้นที่เมืองเซินเจิ้นในวันที่ 23 มิถุนายน ต่อไปจะมีการประชุมที่ฮ่องกงในวันที่ 24 ตุลาคม เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคตระหว่างไทยกับ GBA GBA ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงลึกระหว่าง 9 เมืองในมณฑลกวางตุ้งกับเขตบริหารพิเศษของฮ่องกงและมาเก๊า โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเครือข่ายเมืองระดับโลกผ่านนวัตกรรมใหม่ที่สร้างสรรค์และเปิดเสรี GBA มีประชากรมากกว่า 70 ล้านคน โดยมี GDP 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 10.7% ต่อปีในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ถือเป็นแผนการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาลไทย โดยขยายไปยังจังหวัดทางตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนจังหวัดเหล่านี้ให้เป็นเทคโนโลยี การผลิต และบริการที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ภายในปี 2564

นี่เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่รวมอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี รวมถึงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งสร้างความก้าวหน้าเพื่อช่วยให้ประเทศหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางและกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

ผลการศึกษาโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจไทย (UTCC) เผยให้เห็นความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะมีอัตราการเติบโตของ GDP ที่ 2.8% ในปี 2562 อยู่ที่ 66% ในขณะที่ประเทศไทยมีโอกาสที่ประเทศไทยจะมีอัตราการเติบโตของ GDP ที่ 2.8% % ในปี 2562 การเติบโตอยู่ที่ 66% และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 3% คือ 33% เศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.8% ในไตรมาสแรกของปี 2562 และ 2.3% ในไตรมาสที่สองของปี 2562 อัตราการเติบโตของ GDP ในไตรมาสที่สามของปี 2562 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 2.5 ถึง 2.6% ในขณะที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สี่ของปี 2562 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 3.5 ถึง 4% นายธนวัฒน์ กล่าวว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2562 ได้แก่ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน การที่สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) และการแข็งค่าของเงินบาท

ปี 2563 คาด GDP ไทยเติบโตเกิน 3% เมื่อข้อพิพาททางการค้าสหรัฐฯ-จีนคลี่คลาย

ตั้งแต่ต้นปีนี้ ค่าเงินบาทเพิ่มขึ้น 7.3% ซึ่งเพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศอื่นๆ ในเอเชีย นักวิเคราะห์สกุลเงิน นายรุ่ง สรวงเรือง จากธนาคารกรุงศรี กล่าวถึงผลลัพธ์ข้างต้นว่า ประเทศไทยมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสูงถึง 7-8% ของ GDP และมีทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ 2.20 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (6.67 ล้านล้านบาท) รุ่งกล่าวว่านักลงทุนต่างชาติมองว่าเงินบาทเป็นช่องทางการลงทุนที่ปลอดภัย แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตไม่สูงและค่าเงินบาทอาจถึง 30 บาทต่อดอลลาร์ในระยะสั้นก็ตาม ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นสร้างความปวดหัวให้กับผู้กำหนดนโยบายของประเทศ เนื่องจากผู้ส่งออกบ่นว่าความสามารถในการแข่งขันของพวกเขากำลังลดน้อยลงเนื่องจากสินค้าไทยมีราคาแพงขึ้น (เวียดนาม+)

© ลิขสิทธิ์เป็นของ VietnamPlus, VNA
หน่วยงานจัดการ: VNA; ผู้รับผิดชอบหลัก: บรรณาธิการบริหาร Tran Tien Duan
หมายเลขใบอนุญาต: 1374/GP-BTTTT ออกโดยกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551
โฆษณา: รองเลขาธิการ โดน หง็อก พฤ: 098.320.8989, อีเมล: [email protected]
ห้ามทำซ้ำในรูปแบบใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร , hi88 แลกรางวัล xoso

ที่มา: 8JBet/Vietnam+

Siwatu Achebe

"ผู้ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแอลกอฮอล์ที่รักษาไม่หาย นักวิชาการด้านวัฒนธรรมป๊อปที่ไม่ให้อภัย เว็บบาโฮลิคที่มีเสน่ห์อย่างละเอียด"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *