Informa Markets เตรียมจัดการประชุม Medlab Asia และ Asia Health 2024 ในเดือนตุลาคมที่กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – Media OutReach Newswire – 8 พฤษภาคม 2567 – Informa Markets เตรียมแนะนำและเน้นย้ำความสามารถทางอุตสาหกรรมในด้านบริการดูแลสุขภาพ และความก้าวหน้าในเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ให้บริการ […]

กรุงเทพประเทศไทย – สื่อมวลชนเข้าถึงนิวส์ไวร์ – 8 พฤษภาคม 2567- ตลาดที่ให้ข้อมูล เตรียมจัดแสดงและแสดงความสามารถทางอุตสาหกรรมในการให้บริการด้านสุขภาพและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอุปกรณ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อให้บริการภายในระบบการดูแลสุขภาพทั่วทั้งภูมิภาคที่งาน Medlab Asia and Asia Health (Medlab Asia and Asia Health) 2024 ซึ่งจะใช้เวลา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 ถึง 10 ตุลาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานดังกล่าวถือเป็นการย้ายครั้งสำคัญไปยังสถานที่แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ในประเทศไทย งานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทย เพิ่มศักยภาพ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน


ในฐานะเจ้าภาพการประชุม Medlab Asia และ Asia Health 2024 นางสาวรุ่งเพชร ชิตานุวัตร ผู้อำนวยการฝ่ายพอร์ตโฟลิโอประจำภูมิภาค – อาเซียนแห่งตลาดอินฟอร์มา กล่าวว่า “ความต้องการในภาคการดูแลสุขภาพมีเพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนประชากรสูงวัย การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น และความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดี เป็นผลให้บริการสาธารณสุข ระบบการดูแลสุขภาพ บริการทางการแพทย์และการรักษาในโรงพยาบาลและคลินิก กำลังผลักดันความต้องการบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน ตลาดห้องปฏิบัติการทางการแพทย์คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 16.36 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2570 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 12.59% ตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2570 อุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตได้รับแรงหนุนจากความต้องการอุปกรณ์ที่ทันสมัยและแม่นยำยิ่งขึ้นเพื่อความแม่นยำมากขึ้น การวินิจฉัย

นางสาวรุ่งเพชร ชิตานุวัฒน์ เพิ่มเราเห็นกำลังซื้อของผู้ประกอบการในกลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น ในปีที่แล้ว เฉพาะ Medlab Asia และ Asia Health สร้างรายได้เชิงพาณิชย์ถึง 37.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,312.5 ล้านบาท) ช่วยเพิ่มศักยภาพของงานในการดึงดูดผู้ประกอบการธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพได้มากถึง 9,947 ราย สิ่งนี้สอดคล้องกับปณิธานหลักของ Informa Markets ในการสร้างชุมชนการดูแลสุขภาพที่สร้างโอกาสทางธุรกิจและการเชื่อมต่อ จัดการประชุมทางวิชาการ และมารวมตัวกันเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในปี 2567 Medlab Asia และ Asia Health จะร่วมมือกับ CPHI Southeast Asia 2024 เพื่อครอบคลุมภาคส่วนเภสัชกรรม ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการดูแลสุขภาพ ด้วยเหตุนี้เจ้าภาพจึงมีความคิดที่จะจัดงาน 3 งานในหัวข้อ “สัปดาห์สุขภาพสากล” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างการเข้าถึงระบบสุขภาพอย่างครอบคลุมและส่งเสริมการนำและประยุกต์เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมในระบบสุขภาพ ปรับปรุงด้านสาธารณสุข ส่งผลให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากขึ้นในที่สุด

นิทรรศการในปี 2024 จะจัดแสดงอุปกรณ์วินิจฉัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ ชุดตรวจวินิจฉัย วัสดุสิ้นเปลือง บริการ รังสีวิทยาและการถ่ายภาพ การทำหมันและการติดเชื้อ ยาฉุกเฉิน (รวมถึงการช่วยชีวิต) การฟื้นฟูสมรรถภาพ การป้องกันทางการแพทย์ และระบบไอทีด้านสุขภาพ – โซนใหม่ที่เปิดตัวในปีนี้คือ Innov8 Startup Zone ซึ่งออกแบบมาเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ งานนี้คาดว่าจะต้อนรับผู้แสดงสินค้ามากกว่า 350 รายจาก 15 ประเทศ ผู้เข้าชมมากกว่า 10,000 ราย และผู้เข้าร่วมสัมมนาทางการแพทย์ 3,000 ราย บริษัทมีเป้าหมายที่จะดึงดูดผู้ซื้อที่มีศักยภาพมากกว่า 400 รายผ่านความสัมพันธ์ทางการค้า

นายนพสิทธิ์ เหล่าทวีรุ่งเรือง เลขาธิการชมรมอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นประตูยุทธศาสตร์สู่เอเชีย ในปี 2566 ตลาดอุปกรณ์การแพทย์ของประเทศไทยมีมูลค่าการนำเข้า 6,987 ล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่าการส่งออก 7,623 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราการเติบโตของตลาดอย่างต่อเนื่องที่ 8 ถึง 10 % นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีสถาบันการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล JCI จำนวน 60 แห่ง สูงที่สุดในเอเชียและอันดับที่ 4 ของโลก ความสำเร็จเหล่านี้เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ และความต้องการการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ความพยายามในการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศได้เพิ่มขึ้น เป็นผลให้ภูมิภาคอาเซียนดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกเนื่องจากให้บริการด้านสุขภาพคุณภาพสูง ปลอดภัย เข้าถึงได้ และราคาไม่แพง ความน่าดึงดูดใจนี้ส่งผลให้ตลาดการดูแลสุขภาพและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ดร.ดวงเดช ยวยควาดี ผู้อำนวยการฝ่ายนิทรรศการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ – ทีเส็บ เป็น หน่วยงานสาธารณะ) เปิดเผยว่า “อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ถือเป็น 1 ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ของประเทศไทย (new S-curve) ที่มีศักยภาพในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยมีมูลค่ารวมประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทต่อปี ในเวลาเดียวกัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของประเทศไทยคาดว่าจะสูงถึง 760 พันล้านบาทภายในปี 2570 ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายนี้ จุดหมายปลายทางสำคัญในการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้เนื่องจากเราพร้อมทุกประการ ทีเส็บพร้อมสนับสนุนการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ระดับนานาชาติเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการแพทย์นี้

Medlab Asia & Asia Health 2024 – งานแสดงสินค้าและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และภาคการดูแลสุขภาพ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567 ณ ฮอลล์ 5-7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย . ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Medlab Asia & Asia Health 2024

https://www.medlabasia.com/asiahealth
https://twitter.com/MedlabSeries
https://www.facebook.com/medlabseries
https://www.instagram.com/medlab.series/

แฮชแท็ก: #medlabasia #สุขภาพเอเชีย

แหล่งที่มาของสิ่งพิมพ์เป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาของประกาศนี้แต่เพียงผู้เดียว

ข้อมูลเกี่ยวกับ Medlab Asia และ Asia Health

ในฐานะนิทรรศการและการประชุมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน Medlab Asia และ Asia Health มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มมูลค่าของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพที่มีสุขภาพดีในการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยของวันพรุ่งนี้ Medlab Asia และ Asia Healt เป็นเวทีสำหรับผู้นำในอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก และผู้จัดจำหน่าย เพื่อแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด นำเสนอนวัตกรรม และทำงานร่วมกัน โต้ตอบ และเชื่อมต่อ

Marjani Ekwensi

"ผู้คลั่งไคล้อินเทอร์เน็ต เว็บนินจา ผู้บุกเบิกโซเชียลมีเดีย นักคิดที่อุทิศตน เพื่อนของสัตว์ทุกหนทุกแห่ง"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *