5 อันดับมหาวิทยาลัยค่าเล่าเรียนต่ำสุดในไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ

การเรียนต่อต่างประเทศในประเทศไทยกำลังเป็นกระแสในปี 2022 แล้วเมื่อไปเรียนต่อเมืองไทยควรเข้ามหาวิทยาลัยไหน? โปรดดูบทความด้านล่าง

ดูเพิ่มเติม: รายชื่อโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

ฉันควรเข้าเรียนโรงเรียนไหนเมื่อไปเรียนต่อต่างประเทศในประเทศไทย?

1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่าเล่าเรียนขั้นต่ำ: 1,005 เหรียญสหรัฐ (36,000 บาท)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ มช. เป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507 มีวิทยาเขตตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่และดอยสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกที่สุดในประเทศไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มี 20 คณะ และ 1 วิทยาลัย มช. ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับสี่ของประเทศไทยตามการจัดอันดับโลก นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในดีที่สุดในเอเชีย

2. มหาวิทยาลัยรังสิต

ค่าเล่าเรียนขั้นต่ำ: USD 2,263 (72,000 บาท)

มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU) เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย โรงเรียนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 ในชื่อ วิทยาลัยรังสิต ก่อนที่จะได้รับการยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2533

RSU ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาของรัฐบาลไทย กระทรวงศึกษาธิการ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่ได้รับการจัดอันดับ “ดีมาก” จากสำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ (สมศ.)

จนถึงปัจจุบัน RSU เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 36 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 11 หลักสูตร ในบรรดาหลักสูตรทั้งหมดนี้ มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงมากที่สุดในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาธารณสุข, การออกแบบและดนตรี

นักศึกษาของ RSU เรียนในวิทยาเขตขนาด 117 เอเคอร์ในบ้านจัดสรรหลักหก ใช้เวลาขับรถเพียง 30 นาทีจากกรุงเทพฯ

นักเรียนที่สนใจยังสามารถมีส่วนร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนพันธมิตรของ RSU รวมถึง Lingnan Normal University ในประเทศจีน, มหาวิทยาลัยคันไซในญี่ปุ่น, มหาวิทยาลัย Gyeongju ในเกาหลีใต้ และประเทศ Kaohsiung ในไต้หวัน

3. มหาวิทยาลัยสยาม – วิทยาลัยนานาชาติ

ค่าเล่าเรียนขั้นต่ำ: USD 3,145 (100,060 บาท)

มหาวิทยาลัยสยามหรือที่รู้จักในชื่อ SU เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ตั้งอยู่ในอำเภอภาษีเจริญ มหาวิทยาลัยราคาถูกในประเทศไทยแห่งนี้ก่อตั้งโดยณรงค์มงคลวนิชในปี พ.ศ. 2508 ในชื่อวิทยาลัยเทคนิคสยาม พ.ศ.2529 ได้เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในที่สุดก็กลายเป็นมหาวิทยาลัยสยามในปี พ.ศ. 2532

SU ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับ 5 ของประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนมีนักเรียน 15,000 คนกระจายอยู่ใน 13 คณะ

วิทยาลัยนานาชาติเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการการต้อนรับและการท่องเที่ยว ในทางกลับกัน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจและปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น – วิทยาลัยนานาชาติ

ค่าเล่าเรียนขั้นต่ำ: USD 3,221 (102,500 บาท)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2505 เดิมชื่อ สถาบันเทคโนโลยีขอนแก่น เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งประเทศไทย” ก่อนที่จะใช้ชื่อปัจจุบันในปี พ.ศ. 2508

ปัจจุบัน มข. เป็นที่รู้จักในฐานะมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในภูมิภาค โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 105 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 129 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 59 หลักสูตร

ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย 26 แห่ง ทำให้ มข. กลายเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ เขาได้รับการยกย่องจากผลงานตีพิมพ์ที่ก้าวล้ำในสาขาเวชศาสตร์เขตร้อนและการสาธารณสุข

จากการจัดอันดับโลก มข. เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 6 ของประเทศไทย รวมอยู่ในรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย 251 ถึง 300 แห่ง

5. มหาวิทยาลัยนานาชาติกรุงเทพ

ค่าเล่าเรียนขั้นต่ำ: USD 3,390 (107,860 บาท)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2505 เป็นหนึ่งในสถาบันเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในเมืองหลวง และมหาวิทยาลัยนานาชาติกรุงเทพก็มีวิทยาเขตในจังหวัดปทุมธานีด้วย

โดยทั่วไปปริญญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพจะใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราคาไม่แพงแห่งนี้ในประเทศไทยจึงได้สร้างหลักสูตรนานาชาติขึ้นมาเอง ที่นี่โปรแกรมการศึกษาสอนเป็นภาษาอังกฤษ

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนที่วิทยาลัยนานาชาติ ได้แก่ การจัดการธุรกิจ, สื่อดิจิทัล, กฎหมาย, สื่อศิลปะ, การบัญชี, มนุษยศาสตร์, การจัดการการท่องเที่ยว, วิศวกรรมศาสตร์, วิจิตรศิลป์, สถาปัตยกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยนานาชาติกรุงเทพยังเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทในสาขาการประกอบการ กฎหมาย การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การท่องเที่ยว สถาปัตยกรรม วิศวกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และธุรกิจบริหาร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพยังเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกสาขานิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์อีกด้วย

ตามการศึกษาช่วยเหลือในต่างประเทศ

Rehema Sekibo

"ผู้ประกอบการ นักเล่นเกมสมัครเล่น ผู้สนับสนุนซอมบี้ นักสื่อสารที่ถ่อมตนอย่างไม่พอใจ นักอ่านที่ภาคภูมิใจ"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *