โครงการสร้างสีเขียวให้กับเมืองหลวงอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

ประเทศไทยวางแผนที่จะสร้างเมืองสระบุรี เมืองหลวงของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เป็นเมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรก

ประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนเฉพาะเพื่อให้บรรลุการปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2508 หนึ่งในโครงการที่โดดเด่นคือโครงการ “Saraburi Sandbox” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่กำลังเปลี่ยนอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์จากสระบุรีให้กลายเป็นเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำแห่งแรกของประเทศไทย

สระบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยและมีโรงงานอุตสาหกรรมหนักหลายแห่งรวมทั้งปูนซีเมนต์ ผลผลิตปูนซีเมนต์ของประเทศไทยมากกว่า 80% ผลิตในจังหวัดนี้ สระบุรีจึงมีปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ตามรายงานของจังหวัดแนวปฏิบัติในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2558 สระบุรีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 27.93 ล้านตัน ซึ่งกระบวนการทางอุตสาหกรรมมีสัดส่วนมากกว่า 68.3% ภาคพลังงานมาเป็นอันดับสองด้วยอัตรา 16.9%

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันนำร่องให้สอดคล้องกับประเด็นสำคัญที่ระบุไว้ในการมีส่วนร่วมที่กำหนดระดับชาติต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (NDC) ของประเทศ ตัวอย่างเช่น การใช้วัสดุคาร์บอนต่ำ การใช้เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน การแปลงพลังงาน เกษตรกรรมสีเขียว ส่งผลให้มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญตามวัตถุประสงค์ Net Zero

นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย (ที่สองจากซ้าย) รับฟังขณะที่ภาคธุรกิจนำเสนอโครงการริเริ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม รองประธานบริหารเอสซีจี หนึ่งในบริษัทที่ส่งเสริมโครงการนี้ กล่าวถึงทางเลือกสระบุรีว่า จังหวัดสระบุรีมีศักยภาพที่จะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยไปสู่สังคมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ ที่จริงแล้วสระบุรีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย ทั้งอุตสาหกรรมหนัก เกษตรกรรม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

“สระบุรีหากเปลี่ยนสำเร็จก็สามารถกระตุ้นให้จังหวัดอื่นๆ ปฏิบัติตามได้” เขากล่าว

นายกิติพงศ์ พรหมวงศ์ ประธานสภานวัตกรรม วิทยาศาสตร์ วิจัย และอุดมศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่า ได้ดำเนินการหลายขั้นตอนแล้ว ตัวอย่างเช่น โครงการก่อสร้างในจังหวัดสระบุรีตั้งแต่ปี 2567 ต้องใช้ซีเมนต์คาร์บอนต่ำ (วัสดุก่อสร้างชนิดใหม่เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งในปัจจุบันปูนซีเมนต์แบบธรรมดามีส่วนช่วยประมาณ 8% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก) บริษัทปูนซีเมนต์ในท้องถิ่นเหล่านี้จะส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเช่นกัน

ในด้านการเกษตร ผู้คนได้รับการชี้แนะให้ใช้เทคนิคการชลประทานแบบเปียกและแบบแห้งในการปลูกข้าว เพื่อลดการใช้น้ำ ต้นทุน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บนที่ดินที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้อีกต่อไป ชาวนาสระบุรีจะปลูกหญ้าช้าง นี่คือสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทหนึ่งที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตขี้เลื่อย นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งป่าชุมชน 38 แห่งทั่วจังหวัดเพื่อเพิ่มความสามารถในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

“กิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเท่านั้น แต่ยังช่วยรักษาความเป็นอยู่ของผู้คนอีกด้วย” นายกิติพงศ์ พรหมวงศ์ กล่าว

ในด้านพลังงาน นายเจริญชัย เฉลียวเกรียงไกร ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า มีความจำเป็นต้องเปิดเสรีการค้าไฟฟ้าสะอาดด้วยการอัพเกรดโครงข่ายไฟฟ้า ภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องร่วมกันใช้โครงข่ายไฟฟ้าเพื่อให้เข้าถึงสายส่งได้ง่ายขึ้น เขากล่าว นอกจากนี้ จำเป็นต้องมีนโยบายเพื่อสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ พัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าโดยใช้แหล่งพลังงานมากขึ้น

ทิศทางที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ชุมชนธุรกิจของประเทศกล่าวถึงก็คือการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบวงกลม อุตสาหกรรมหลักสามแห่งในประเทศไทย ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ ยานยนต์ และการก่อสร้าง ต่างให้คำมั่นสัญญาบนเส้นทางนี้

ชุมชนธุรกิจนำเสนอแผนดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน “นี่คือเมืองอุตสาหกรรมสำคัญที่เผชิญกับความท้าทายมากมาย เพื่อให้ประสบความสำเร็จ เราจึงต้องส่งเสริมความร่วมมือแบบสหวิทยาการผ่านโซลูชั่นและทุนเชิงกลยุทธ์” นายเศรษฐา ทวีสิน กล่าว เขาสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในความสำเร็จของสระบุรี แซนด์บ็อกซ์ เพราะมันจะเป็นตัวอย่างที่สดใสให้กับเมืองและอุตสาหกรรมอื่นๆ ในอนาคต

ในการกำหนดเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2568 รัฐบาลไทยยังวางแผนที่จะจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินนโยบายการจัดการขยะและสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยพลังงานทดแทน ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้และแสวงหาการแสวงหาประโยชน์และโอกาสทางการค้า ทิศทางนี้สัญญาว่าจะดึงดูดนักลงทุนและธุรกิจต่างประเทศในอนาคต

ดึ๊กมินห์


Hasani Falana

"มือสมัครเล่นเก็บตัว ผู้บุกเบิกวัฒนธรรมป๊อป แฟนเบคอนที่รักษาไม่หาย"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *