แฟชั่นเวียดนามบุกไทยจะไปถึงระดับสากลได้หรือไม่?

ถ่ายภาพ, สมาชิกของกลุ่มเคป๊อป BlackPink สวมชุดจากแบรนด์ FANCì Club ของเวียดนาม