สาย 98 ออนไลน์ฟรี

สาย 98 ออนไลน์ฟรี 【8jbet44.com】EEC เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี เช่นเดียวกับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

การวาดภาพ. (ที่มา: เอเอฟพี)

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่รวมอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี เช่นเดียวกับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทย 4.0 ที่มุ่งสร้างความก้าวหน้าเพื่อช่วยให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศ.

หนังสือพิมพ์รายวันบางกอกโพสต์เผยแพร่บทวิเคราะห์คุณประโยชน์ของโครงการ CEE พร้อมหักล้างความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน

นี่คือเนื้อหาของบทความ:

EEC ถูกประธานพรรคอนาคตใหม่ (อนคต ใหม่) วิพากษ์วิจารณ์ว่า “ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน”

ในทางตรงกันข้ามผู้เขียนบทความเชื่อว่า EEC จะช่วยส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนและช่วยให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก “กับดักรายได้ปานกลาง”

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ไม่มีโครงการพัฒนาอื่นใดที่มีศักยภาพในการสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีก่อกวนได้บีบให้หลายประเทศต้องปรับตัวเข้ากับยุคดิจิทัล ไม่เช่นนั้นอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและกลายเป็นผู้ล้าหลังทางเทคโนโลยี ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น

มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วโดยไม่ต้องมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือไม่?

ตามบทความ ประเทศไทยจำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นและเสถียรภาพทางการเมืองเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในโครงการสำคัญๆ เช่น EEC

EEC มีเป้าหมายเพื่อสร้าง “อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย

[Thái Lan chi 560 triệu USD để phát triển Hành lanh Kinh tế phía Đông]

รัฐบาลได้ระบุ 10 อุตสาหกรรม (S-curve) ที่สามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้มาที่ CEE

อุตสาหกรรมเหล่านี้แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่ม “S-curve” กลุ่มแรกประกอบด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์ยุคหน้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวและรีสอร์ทที่หรูหรา การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร

อุตสาหกรรมเหล่านี้จะยังคงได้รับการส่งเสริมภายใต้กรอบของ EEC อุตสาหกรรมกลุ่มที่สอง “กลุ่ม S-curve ใหม่” ประกอบด้วยหุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวเคมี ดิจิทัล และการดูแลสุขภาพ

EEC ก่อตั้งขึ้นหลังรัฐประหารปี 2557 ซึ่งดำเนินการโดยทหารหลังจากการประท้วงหลายเดือน

ในการเปิดตัวเมกะโปรเจ็กต์เช่นนี้ในช่วงเวลาที่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่ำ รัฐบาลจำเป็นต้องเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่น่าดึงดูดแก่นักลงทุน

ตัวอย่างเช่น อัตราภาษีนิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ใช้กับนักลงทุนคือสูงสุดเพียง 15% เท่านั้น

สิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลเสนอให้กับนักลงทุนต่างชาติใน EEC ได้แก่ การยกเว้นและการลดหย่อนภาษี และสิทธิการเช่าที่ดินนานสูงสุด 99 ปี

ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาของประเทศไทยล้าหลังการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียหลายแห่ง

อัตราการเติบโตของการส่งออกต่อปีระหว่างปี 2551 ถึง 2557 อยู่ที่เพียง 5% อัตรานี้ถือว่าต่ำเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตต่อปีที่ 14% ตั้งแต่ปี 1998 ถึง 2007

การส่งออกที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเป็นผลมาจากการขาดความมุ่งมั่นในการรักษาการลงทุนจากต่างประเทศในอนาคตเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน

สิ่งนี้ทำให้บางประเทศในภูมิภาคนี้ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติมากขึ้น เนื่องจากพวกเขาให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมและ “จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ” เพื่อเป็นกลไกในการสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด

ตัวอย่างเช่น จีนได้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นทางตอนใต้ของประเทศให้เป็นศูนย์กลางการส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา การเติบโตของการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 2-3% ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคมาก

นอกจากนี้ยังเป็นผลลัพธ์ที่ย่ำแย่เมื่อเทียบกับการเติบโต 10% ของประเทศที่บันทึกไว้ในทศวรรษที่ผ่านมา

สำหรับนักลงทุนต่างชาติ ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดน้อยลง เนื่องจากความไม่มั่นคงทางการเมือง การขาดแรงงาน และความไม่แน่นอนในการส่งเสริมการลงทุนภาครัฐ

สิ่งนี้ส่งผลให้อัตราการลงทุนต่างประเทศของประเทศในอาเซียนลดลงจาก 31% ในปี 2550 เป็น 20% ในปี 2557

การลดลงนี้มีบทบาทสำคัญในการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

หากประเทศไทยต้องการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว จะต้องเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนความสามารถในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการโดยรวม

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น รายได้ต่อหัวของประเทศไทยจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น 12,746 เหรียญสหรัฐฯ (390,000 บาท) ต่อปี จากปัจจุบัน 5,410 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อให้บรรลุมาตรฐานของประเทศที่พัฒนาแล้ว

ประเทศไทยจำเป็นต้องใช้มาตรการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจะต้องสูงถึง 6% ต่อปีหรือมากกว่านั้นในอีกสองทศวรรษข้างหน้า

ดังนั้น ประเทศไทยจึงไม่สามารถปล่อยให้กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจถูกขัดขวางโดยเกมการเมืองที่ล้าสมัยซึ่งสร้างขึ้นเพียงเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของบุคคลหรือพรรคการเมืองที่กำหนดเท่านั้น

หากความคิดริเริ่มในการพัฒนาของรัฐถูกขัดขวางโดยการเล่นการพนันทางการเมือง ประเทศจะประสบกับความเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น

ในสถานการณ์นี้ รัฐบาลจะไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะสนับสนุนโครงการคุ้มครองทางสังคมที่มีค่าใช้จ่ายหลายแสนล้านบาทต่อปี เช่น การประกันภัยถ้วนหน้า สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ และการอุดหนุนราคาเกษตรกรประมาณ 20 ล้านคน/

(เวียดนาม+)

© ลิขสิทธิ์เป็นของ VietnamPlus, VNA
หน่วยงานจัดการ: VNA; ผู้รับผิดชอบหลัก: บรรณาธิการบริหาร Tran Tien Duan
หมายเลขใบอนุญาต: 1374/GP-BTTTT ออกโดยกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551
โฆษณา: รองเลขาธิการ โดน หง็อก พฤ: 098.320.8989, อีเมล: [email protected]
ห้ามทำซ้ำในรูปแบบใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ,HCM66 ตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ที่มา: 8JBet/Vietnam+

Aiysha Akerele

"แฟนท่องเที่ยว เกมเมอร์ ผู้คลั่งไคล้วัฒนธรรมป๊อปฮาร์ดคอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียมือสมัครเล่น คอฟฟี่ เว็บเทรลเบลเซอร์"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *