สมาคมนักข่าวนักข่าวจังหวัดเชียงใหม่ (ประเทศไทย) เยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา Bat Trang

คณะทำงานจากจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยรองประธานและสมาชิกสมาคมนักข่าวจังหวัดเชียงใหม่ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ ประธานสหภาพสตรีจังหวัดเชียงใหม่; นางสาวอุบลนภา เก่งรักษ์ เลขาธิการสหภาพสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ผู้บริหารหนังสือพิมพ์ฮานอยนำเสนอสิ่งพิมพ์รายวันและสุดสัปดาห์แก่คณะทำงานสมาคมนักข่าวจังหวัดเชียงใหม่ – ประเทศไทย

การต้อนรับและพาเยี่ยมชมหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบัตตรัง (อำเภอเกียลัม) มีดังนี้ ผู้แทนสมาคมนักข่าวฮานอย หนังสือพิมพ์ฮานอย และชุมชนบัตตรัง…

ในการประชุม ประธานคณะกรรมการประชาชนชุมชนบัตตรัง ฝ่ามฮุยข่อย ได้แนะนำประวัติความเป็นมาของการพัฒนาหมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมแก่คณะผู้แทนสมาคมนักข่าวจังหวัดเชียงใหม่จากบัตตรัง หมู่บ้านหัตถกรรมมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเกี่ยวข้องกับทังลอง-ฮานอย เมื่อกษัตริย์ Ly Cong Uan ย้ายเมืองหลวงจาก Hoa Lu ไปที่ Dai La และเปลี่ยนชื่อเป็น Thang Long โดยได้รับอนุญาตจากกษัตริย์ บรรพบุรุษและช่างฝีมือจากหมู่บ้าน Vinh Ninh Trang, Bo Xuyen, Bach Bat (Thanh Hoa และ Ninh (Binh ในปัจจุบัน) ถึง Bach Tho Phuong (ปัจจุบันคือชุมชน Bat Trang) เพื่อเปิดเตาเผา ก่อตั้งหมู่บ้านและผลิตเครื่องเซรามิกและอิฐให้กับรัฐ

img_20231223_170335.jpg
คณะผู้แทนสมาคมนักข่าวจังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับผู้นำชุมชนบาตตรัง

เซรามิก Bat Trang เป็นการผสมผสานระหว่างงานฝีมืออันซับซ้อนและความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความแตกต่าง มีลักษณะเฉพาะของหมู่บ้านหัตถกรรม และสะท้อนถึงแนวคิดด้านสุนทรียศาสตร์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวเมืองบัทตรัง

ในอดีต เครื่องเซรามิกเวียดนามประเภทล้ำค่าและมีเอกลักษณ์ซึ่งมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ เซรามิกศิลาดล (ราชวงศ์ลีและตรัน) เซรามิกลายดอกไม้สีน้ำตาล หรือที่รู้จักกันในชื่อเซรามิกเคลือบสีน้ำตาล (ต่อมาในราชวงศ์ตรัน – ราชวงศ์ที่ 1) เซรามิกเคลือบร้าว (ราชวงศ์ Le – Trinh) และเซรามิกดอกไม้สีฟ้า (ราชวงศ์ Le – Nguyen ตอนปลาย) ล้วนผลิตที่ Bat Trang

เซรามิกค้างคาวตรังมีการพัฒนาอย่างแข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน เมื่อก่อนเผาเซรามิกด้วยเตาถ่านแต่ปัจจุบันใช้เตาแก๊สและไฟฟ้า…ผลิตภัณฑ์เซรามิกบาตตรังมีมากมายและหลากหลายมีหลายรุ่น ชนิด และขนาด จำแนกตามหน้าที่ เช่น วัตถุบูชา ได้แก่ ธูป แท่ง , เชิงเทียน, หม้อไวน์, เทียน…; ของใช้ในครัวเรือน ได้แก่ กาต้มน้ำ ถ้วย ชาม จาน โถ แจกัน หม้อ… เช่นเดียวกับเซรามิกศิลปะการตกแต่ง และเซรามิกก่อสร้าง

ยังคงเป็นไปตามคำบอกเล่าของ Pham Huy Khoi ประธานคณะกรรมการประชาชนชุมชน Bat Trang ตั้งแต่ปลายราชวงศ์ Tran ไปจนถึงราชวงศ์ Le และต้นราชวงศ์ Nguyen ได้ส่งออกเครื่องเซรามิก Bat Trang ทุกชนิดจำนวนมากไปยัง ประเทศในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น มาเลเซีย ไทย และบางประเทศในยุโรป เช่น สเปน โปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ ฝรั่งเศส

ปัจจุบันเซรามิก Bat Trang กำลังพัฒนาและได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดต่างประเทศ ทุกปี Bat Trang ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมประมาณ 50,000 คนเพื่อดูและซื้อผลิตภัณฑ์เซรามิก รวมถึงกลุ่มต่างประเทศจำนวนมาก

ในปี 2009 คณะกรรมการประชาชนของเมืองได้ตัดสินใจยกย่อง “หมู่บ้านหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของฮานอย” ให้กับหมู่บ้านเซรามิก 2 แห่ง ได้แก่ Giang Cao และ Bat Trang ในชุมชน Bat Trang

ในปี 2019 ชุมชน Bat Trang ยังคงได้รับการยอมรับจากเมืองนี้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองหลวงฮานอย ขณะเดียวกัน คณะกรรมการประชาชนประจำเมืองได้สั่งให้หน่วยงาน หน่วยงาน ที่ปรึกษา และหน่วยออกแบบจัดตั้ง “โครงการเพื่อการอนุรักษ์โบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ ผลงานที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน” การผลิตงานฝีมือแบบดั้งเดิม” และพื้นที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโบราณบาตตรัง บนพื้นฐานนี้ ชุมชนได้วางแผนพื้นที่ 120 เฮกตาร์นอกเขื่อนแม่น้ำแดงเพื่อดำเนินโครงการ ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเพณีดั้งเดิม หมู่บ้านหัตถกรรมเซรามิกผสมผสานกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

img_4056.jpeg
ผู้นำชุมชนบัตตรัง มอบของขวัญจากคณะกรรมการประชาชนอำเภอเกียลัม – ผลิตภัณฑ์เซรามิกบัตตรัง แก่คณะทำงานสมาคมนักข่าวจังหวัดเชียงใหม่

หลังจากค้นพบหมู่บ้านหัตถกรรมดั้งเดิม Bat Trang แล้ว คณะผู้แทนสมาคมนักข่าวจังหวัดเชียงใหม่ – ประเทศไทย ได้รับเชิญจากผู้นำชุมชน Bat Trang ตัวแทนสมาคมนักข่าวฮานอย และผู้นำหนังสือพิมพ์ฮานอย โรงงานเซรามิก สถานที่จัดแสดง นำเสนอ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกภายในศูนย์อุตสาหกรรมของหมู่บ้านหัตถกรรม Bat Trang และเยี่ยมชมศูนย์กลางแก่นสารของหมู่บ้านหัตถกรรมเวียดนาม

นายกสมาคมนักข่าวและนายกสมาคมวิทยุโทรทัศน์และข่าวจังหวัดเชียงใหม่ – นายอำนาจ จงยศยิ่ง ร่วมแสดงความประทับใจระหว่างเยือนหมู่บ้านหัตถกรรมดั้งเดิมเครื่องปั้นดินเผาตราดตรัง ชื่นชมความกระตือรือร้นและความรักของแขกจากค้างคาว ชุมชนตรัง. ,เมืองฮานอย.

ขณะเดียวกัน นายอำนาจ จงยศยิ่ง กล่าวถึงการพัฒนาอย่างแข็งแกร่งของหมู่บ้านหัตถกรรมที่มีโรงงานผลิตจำนวนมาก และการทำงานร่วมกันในการประสานงานด้านการผลิตและธุรกิจ หมู่บ้านช่างฝีมือสร้างงานที่มั่นคงและได้รับค่าตอบแทนดีให้กับคนงานจำนวนมาก สินค้าของหมู่บ้านหัตถกรรมมีความสวยงาม สีสันสดใส หลากหลายดีไซน์ เหมาะสมกับความต้องการและรสนิยมของลูกค้าจำนวนมาก

นายอำนาจ จงยศยิ่ง กล่าวอีกว่า เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย เขาและคณะจะแนะนำญาติ เพื่อน และเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซรามิกของชุมชนบัตตรัง เพื่อว่าเมื่อมีโอกาสมาเวียดนามก็จะได้ไปเยี่ยมเยือน ,ซื้อสินค้าจากหมู่บ้านเซรามิคบาตตรัง (อำเภอเกียลัม)

ภาพคณะสมาคมนักข่าวไทยเยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมเซรามิกบาตตรัง:

20231223_101539.jpg
คณะผู้แทนเยี่ยมชมโรงงานเซรามิก Cuong Duyen ในกลุ่มอุตสาหกรรมของหมู่บ้านหัตถกรรม Bat Trang (เขต Gia Lam)
20231223_115821.jpg
ประธานคณะกรรมการประชาชนชุมชนบัตตรัง ฝ่ามฮุยข่อย แนะนำนักข่าวไทยให้รู้จักถึงที่มาและความหมายของผลิตภัณฑ์เซรามิก ณ ศูนย์ชนชั้นสูงของหมู่บ้านหัตถกรรมเวียดนาม ในชุมชนบัตตรัง
20231223_115556.jpg
นักข่าวชาวไทยได้รับการแนะนำและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีมายาวนานของบัตตรัง
img_20231223_170244.jpg
คณะผู้แทนสมาคมนักข่าวไทยถ่ายภาพที่ระลึก ณ Vietnam Craft Village Elite Center

Hasani Falana

"มือสมัครเล่นเก็บตัว ผู้บุกเบิกวัฒนธรรมป๊อป แฟนเบคอนที่รักษาไม่หาย"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *