ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็น “ตัวเร่ง” ของความไม่มั่นคงทางการเมืองของไทยหรือไม่?

(TTCO) – เมื่อถูกมองว่าเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายที่อาจเป็นอันตรายต่อเสถียรภาพทางการเงินและการเมืองของประเทศ

ประเทศไทยพร้อมสำหรับความเสี่ยงทางการเมืองในการบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่ท้าทายเช่นนี้แล้วหรือยัง?

ตัวเลือกที่ประหยัด

ปิดท้ายไตรมาส 3 ปีนี้โตเพียง 1.5% เทียบกับคาดการณ์ 2.4% ถือเป็นไตรมาสที่ 2 ติดต่อกันที่เศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโตลดลง นอกจากนี้ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย (สศช.) ได้ปรับคาดการณ์การเติบโตของประเทศในปี 2566 เป็น 2.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในช่วงคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 2.5-3%

สิ่งนี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเส้นทางเศรษฐกิจของประเทศและบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ สถานการณ์นี้ยังเพิ่มความกังขาเกี่ยวกับเป้าหมายการเติบโต 5% ของนายกรัฐมนตรีทวีสินในช่วง 4 ปีที่ครองอำนาจ

นอกจากนี้ยังคุกคามความสำเร็จของนโยบายสกุลเงินดิจิทัลซึ่งมีเป้าหมายที่จะอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากกว่า 500 พันล้านบาท (14 พันล้านดอลลาร์) ผ่านการแจกจ่าย 10,000 บาท (285 ดอลลาร์) ให้กับพลเมืองไทยทุกคน

เมื่อพูดถึงนโยบายนี้ Dr. James Guild จาก Rajaratnam School of International Studies (สิงคโปร์) กล่าวว่าเป้าหมายเร่งด่วนของรัฐบาลไทยคือการกระตุ้นอุปสงค์และช่วยให้เศรษฐกิจค่อยๆ หลุดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ การพึ่งพาการส่งออก หรือการท่องเที่ยวซึ่งได้รับ คดีนี้มาเป็นเวลานาน การเติบโตของชาติ แต่แทบจะไม่มีผู้เชี่ยวชาญคนใดพอใจกับแนวทางของรัฐบาลนี้

ในขณะที่รัฐบาลให้คำมั่นที่จะลดการขาดดุลงบประมาณให้ต่ำกว่า 3% ของ GDP ภายในปี 2566 หลังจากที่งบประมาณถูก “ดูดไป” จากไวรัสโคโรน่า การอัดฉีดเงิน 5 แสนล้านบาทสามารถเปลี่ยนความพยายามในปัจจุบันทั้งหมดให้กลายเป็นศูนย์และนำการขาดดุลกลับคืนมา กลับไปสู่ระดับการระบาดใหญ่

พื้นฐานทางทฤษฎีสำหรับการกระจายเงินโดยตรงไปยังประชากรเพื่อกระตุ้นการบริโภคนั้นขึ้นอยู่กับหลักการงบประมาณที่สวนทางกับวัฏจักร แต่ความเป็นจริงแสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้ไม่ได้ประสบความสำเร็จเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลไม่แน่ใจว่าประชาชนใช้เงินอย่างไร และบริษัทต่างๆ ต้องใช้เวลาในการวางแผนการผลิตตามพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน

แต่ก็มีวิธีอื่นที่ช้าแต่มั่นคง เช่น การมุ่งเน้นที่การเพิ่มรายได้ในระยะยาว การให้เงินประชาชนเป็นเพียง “การจ่ายครั้งเดียว” ขณะที่การขึ้นค่าจ้างระยะยาวจะเพิ่มกำลังซื้อตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป ช่วยแบ่งเบาภาระภาษีระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ

ในระหว่างการประชุมสมัชชาแห่งชาติเมื่อเดือนกันยายน นายกรัฐมนตรี ทวีสินกล่าวว่าเขาได้ขอให้ภาคธุรกิจต่างๆ เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำรายวันเป็น 400 บาท เพื่อช่วยให้คนงานสามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของพวกเขาได้ อย่างไรก็ตาม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการค่าจ้างแห่งชาติไตรภาคีซึ่งประกอบด้วยผู้แทนนายจ้าง ลูกจ้าง และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก่อน

เกณฑ์ที่พวกเขาสนใจมากที่สุดคืออัตราเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่น่าแปลกที่แผนการขึ้นค่าแรงอาจถูกขัดขวางได้ง่ายจากแผนการแจกจ่ายเงินให้กับประชาชน ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้เรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีทวิสินต้องฟังเสียงของผู้เชี่ยวชาญที่คัดค้านอย่างจริงจังมากขึ้น อีกวิธีหนึ่งคือการแก้ปัญหาหนี้ที่สูงของผู้บริโภคชาวไทย

จากข้อมูลของ Kantar Worldpanel ครัวเรือนไทยยังคงมีหนี้สินจำนวนมากและปัจจุบันได้รับประโยชน์น้อยลงจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทำให้พวกเขาระมัดระวังในการใช้จ่าย ดังนั้นหากข้อกังวลนี้ได้รับการแก้ไข ก็จะทำให้พวกเขามีรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งมากขึ้นเพื่อใช้จ่ายกับสินค้าและบริการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของผู้บริโภค

ความเสี่ยงทางการเมือง

ในระดับการเมือง ความยั่งยืนของบทบาทนำในการเมืองไทยของนายทวีสินถูกตั้งคำถาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักการเมืองฝ่ายค้านสงสัยและต่อต้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่อาจจะทำให้กระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจมีความซับซ้อน หากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล้มเหลวและอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเข้มงวดขึ้นและกลับสู่ภาวะขาดดุลงบประมาณ ชื่อเสียงของรัฐบาลก็จะมัวหมองต่อไป

จากมุมมองนี้ แผนการกระจายเงินสดของนายทวีสินดูเหมือนจะเป็นมาตรการประชานิยมมากกว่าการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ และเมื่อมีการดำเนินนโยบายประชานิยมระยะสั้นโดยไม่มีการปฏิรูปโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ ก็อาจนำไปสู่หนี้สาธารณะที่ไม่ยั่งยืนได้

เพราะหน้าที่เดียวของพวกเขาคือการรวมตำแหน่งผู้นำที่เปราะบางของพันธมิตรทางการเมืองเข้าด้วยกัน อันที่จริง นายทวีสิน คว้าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้สำเร็จหลังประสบปัญหาการหยุดชะงักทางการเมืองในประเทศไทยนาน 3 เดือน โดยที่พรรค MFP ฝ่ายค้านได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด แต่ พีต้า ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อกลับขาดคะแนนเสียง 375 เสียง ขั้นต่ำทั้งสองสภาเนื่องจากการขัดขวางทางทหารใน วุฒิสภา ในทางกลับกัน แนวร่วม 11 พรรคของนายทวีสินกลับมีแนวโน้มเป็นแนวร่วมทหาร

สถานการณ์นี้อาจทำให้เกิดการปะทะกันระหว่างผลประโยชน์หลักภายในรัฐบาลไทย เมื่อนายกรัฐมนตรีต้องการใช้มาตรการประชานิยมเพื่ออยู่ในอำนาจ แต่ธรรมชาติของโครงสร้างแนวร่วมไม่รับประกันการคุ้มครอง ดังที่เห็นได้จากคำพูดและการกระทำของเขา นอกจากนี้ ยังไม่มีความชัดเจนว่าจริงๆ แล้วเศรษฐา ทวีสินมีอิทธิพลมากเพียงใดต่อแนวร่วมรัฐบาลชุดใหญ่นี้

ประเทศไทยมีประวัติความไม่มั่นคงทางการเมือง และความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอาจเพิ่มความเสี่ยง ความสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของนายทวีสินในการฝ่าฟันพายุเศรษฐกิจ ประกอบกับความล่าช้าในการดำเนินนโยบายสำคัญระยะยาว ได้สร้างสภาพแวดล้อมในอุดมคติสำหรับความไม่พอใจ

ในประเทศที่เสถียรภาพทางการเมืองมักจะยากจะเข้าใจ เช่นเดียวกับประเทศไทย ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความไม่สงบทางการเมืองต่อไป ท้ายที่สุด ความเสี่ยงในการสูญเสียตำแหน่งทางการแข่งขันเพื่อประโยชน์ของประเทศในภูมิภาคซึ่งความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับเสถียรภาพทางการเมือง จะก่อให้เกิดความกังวลอย่างแท้จริงต่อความยั่งยืนของรัฐบาล

การเติบโตที่ชะลอตัว การใช้จ่ายภาครัฐที่อ่อนแอ การส่งออกที่ลดลง และความไม่แน่นอนของนโยบายการเงิน จะเป็นการทดสอบอย่างรุนแรงต่อความสามารถในการเป็นผู้นำของนายเศรษฐา ทวีสิน ในการสร้างความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมือง

เลอดวงอันห์ตวน

Aiysha Akerele

"แฟนท่องเที่ยว เกมเมอร์ ผู้คลั่งไคล้วัฒนธรรมป๊อปฮาร์ดคอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียมือสมัครเล่น คอฟฟี่ เว็บเทรลเบลเซอร์"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *