พร้อมต้อนรับบริษัทไทยเข้าลงทุนในเถื่อเทียนเว้

เมื่อเช้าวันที่ 17 มกราคม รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคจังหวัดและประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด เหงียน วัน เฟือง ได้ร่วมประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจากจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายศุภสิทธิ์ โคเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงเรื่องนี้ บันทึกข้อตกลง

ประธานคณะกรรมการสภาประชาชนจังหวัด เหงียน วัน เฟือง หารือกับนายศุภสิทธิ์ โคเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ด้านความร่วมมือในระยะต่อไป

ส่งเสริมความร่วมมือหลายด้าน

ประธานคณะกรรมการประชาชนประจำจังหวัด เหงียน วัน เฟือง กล่าวเปิดการประชุม กล่าวถึงผลลัพธ์ที่จังหวัดจะบรรลุผลสำเร็จในปี 2566 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์รวมของจังหวัด (PRDG) ในปี 2566 จะสูงถึง 72.866 พันล้านดองเวียดนาม อัตราการเติบโตของ GDPR โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7.03% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2566 จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่มาเยือนเว้อยู่ที่ประมาณ 3.2 ล้านคน โดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 57,000 คน คิดเป็น 10.2% ของส่วนแบ่งตลาดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

นายเฟืองเน้นย้ำถึงเป้าหมายในการทำให้เถื่อเทียนเว้เป็นเมืองที่มีการจัดการจากส่วนกลาง ภายในปี 2573 เถื่อเทียนเว้จะเป็นหนึ่งในศูนย์กลางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการดูแลสุขภาพเฉพาะทางที่สำคัญและมีเอกลักษณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนึ่งในศูนย์ชั้นนำของประเทศสำหรับการศึกษาและการฝึกอบรมคุณภาพสูง สหสาขาวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิสัยทัศน์จนถึงปี 2045 เถื่อเทียนเว้จะเป็นเมืองแห่งเทศกาล ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว และการแพทย์ที่มีเอกลักษณ์ในเอเชีย

ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการประชาชนประจำจังหวัด เหงียน วัน เฟือง กล่าวว่า จังหวัดได้ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศของสนามบินนานาชาติฝูไบให้ทันสมัยแล้วเสร็จเรียบร้อย ท่าเรือจันเมย์ยังได้ลงทุนสร้างท่าเรือ 3 แห่ง มีความยาวรวม 910 ม. สามารถรองรับเรือบรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักมากถึง 70,000 ตัน… สร้างเงื่อนไขที่ดีเพื่อรองรับนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศไทย .

เกี่ยวกับความร่วมมือกับจังหวัดอุบลราชธานีตามเนื้อหาในบันทึกข้อตกลงด้านการท่องเที่ยว การศึกษาและการฝึกอบรม การลงทุน การค้า และโลจิสติกส์

การปฏิบัติตามข้อตกลง ทั้งสองฝ่ายยังคงรักษาการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนการทำงาน ในด้านการศึกษาและการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเว้และมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอื่นๆ มากมายในจังหวัด

นอกจากนี้ ในปี 2556 จังหวัดอุบลราชธานีและสมาคมธุรกิจจังหวัดได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยน และส่งเสริมธุรกิจ ล่าสุดสมาคมเครื่องนุ่งห่มจังหวัดเถื่อเทียนเว้และสมาคมเครื่องนุ่งห่มจังหวัดอุบลราชธานีลงนามบันทึกความเข้าใจในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ด้านการแต่งกายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน “อุบลซิตี้แฟชั่น” เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 .

จังหวัดเถื่อเทียนเว ต้องการให้บริษัทไทยเรียนรู้และแสวงหาการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ Chan May – Lang Co. ภาพโดย: Dak Duc

“กิจกรรมข้างต้นมีความสำคัญที่สำคัญ เนื่องจากเป็นการสร้างเงื่อนไขให้ธุรกิจในจังหวัดเข้าถึงข้อมูล เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ในจังหวัด…เพื่อร่วมมือและขยายตลาดเชิงพาณิชย์ ” นายพวง กล่าว

กล่าวถึงผลความร่วมมือ นายศุภสิทธิ์ คเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวชื่นชมกิจกรรมที่ดำเนินการไปเมื่อเร็วๆ นี้ นายศุภสิทธิ์ คเจริญยศ กล่าวว่า นับตั้งแต่การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง 2 จังหวัด ได้มีการส่งเสริมความร่วมมือหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีเสถียรภาพแล้ว ความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวยังคงได้รับการส่งเสริมต่อไป จึงทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและน่าทึ่งมากมาย

เชื่อมโยงธุรกิจจากสองสถานที่

ในการประชุม ผู้แทนสภาการจัดการเขตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจังหวัดได้กล่าวถึงศักยภาพและจุดแข็งของเขตเศรษฐกิจโคจันเม-ลาง ขณะเดียวกัน ยังได้แนะนำแรงจูงใจของจังหวัดในการดึงดูดการลงทุนในด้านนี้

ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด เหงียน วัน เฟือง เสนอว่าจังหวัดอุบลราชธานีควรกระชับความร่วมมือด้านการลงทุน การค้า และการท่องเที่ยวต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก

เถื่อเทียนเว้สร้างเงื่อนไขให้กับบริษัทต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีเสมอในการแสวงหาการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานของสวนอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจ พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน การจัดการโรงแรม ร้านอาหาร เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการฝึกอบรมวิชาชีพ เกษตรกรรม ป่าไม้ และการแปรรูปประมง อุตสาหกรรมสนับสนุน การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค

ประธานคณะกรรมการสภาประชาชนจังหวัด เหงียน วัน เฟือง มอบของที่ระลึกแก่นายศุภสิทธิ์ โคเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หลังการประชุม

นายเฟืองกล่าวว่าการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทผู้ผลิตในเถื่อเทียนเว้กับบริษัทจัดจำหน่ายและการค้าปลีกของไทยโดยทั่วไปและจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน และอำนวยความสะดวกในการบริโภคผลิตภัณฑ์หลัก OCOP สินค้าเกษตรและสัตว์น้ำจากจังหวัดเถื่อเทียนเว้สู่ผู้บริโภคและระบบการจำหน่าย ห้างสรรพสินค้า และซูเปอร์มาร์เก็ตในจังหวัดอุบลราชธานี และในทางกลับกัน

“นอกเหนือจากการเรียกร้องให้ลงทุนในเถื่อเทียนเว้ โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจจันเมย์-ลังโคแล้ว เราหวังว่าจังหวัดอุบลราชธานีจะต้อนรับคณะศิลปะมาที่เว้เพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลที่กำลังจะมีขึ้น” นายเฟือง กล่าว

เพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอของผู้นำจังหวัดเถื่อเทียนเว้ นายศุภสิทธิ์ คเจริญยศ แสดงความยินดีและข้อตกลงที่แข็งแกร่ง และกล่าวว่าความร่วมมือดังกล่าวจะส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองจังหวัดต่อไป “ในส่วนของการเข้าร่วมเทศกาลเว้นั้น จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมเสมอที่จะเข้าร่วม และในขณะเดียวกัน เราก็จะเผยแพร่และสนับสนุนให้ผู้คนเข้าร่วมและติดตามเทศกาลเว้ด้วย” นายศุภสิทธิ์ โคเจริญยศ กล่าว

Hasani Falana

"มือสมัครเล่นเก็บตัว ผู้บุกเบิกวัฒนธรรมป๊อป แฟนเบคอนที่รักษาไม่หาย"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *