นักลงทุนไทยต้องการ ‘ปลุก’ โครงการพลังงานความร้อน ‘ที่อยู่เฉยๆ’ มูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์ในนามดิ่ญ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม รายงานจาก Dai Doan Ket Online รองประธานถาวรคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Nam Dinh นาย Tran Anh Dung กล่าวว่าผู้นำจังหวัดเพิ่งมีการประชุมกับตัวแทนของกลุ่มพัฒนาพลังงานกัลฟ์ (ประเทศไทย) เกี่ยวกับ ขัดแย้ง. ว่ากลุ่มนี้มีความประสงค์ที่จะลงทุนในโครงการพลังงานความร้อนนามดิ่ญซึ่งมีเงินลงทุนกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าได้ “หลับใหล” มาหลายปีแล้ว

ตัวแทนกลุ่มพัฒนาพลังงานอ่าวไทย (ซ้าย) ทำงานร่วมกับผู้นำจังหวัดนามดิ่ญ

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ดังนั้นในระหว่างการประชุม นายปณวิทย์ สิเดชยพร ผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Gult Vietnam กล่าวว่า นักลงทุนรายนี้ได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับกลุ่มแทกวาง (เกาหลี) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนน้ำแล้ว Dinh เกี่ยวกับกลุ่มความร่วมมือทั้งสองกลุ่มหรือกลุ่ม Taekwang ที่เปลี่ยนกลุ่มกัลฟ์ให้ลงทุนในโครงการพลังงานความร้อน Nam Dinh 1 ในทิศทางของการแปลงเทคโนโลยีพลังงานความร้อนถ่านหินเป็นเทคโนโลยีพลังงานความร้อนถ่านหิน LNG (ก๊าซธรรมชาติเคมี)

กัลฟ์รับรู้ว่ากองทุนที่ดินเพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซ LNG ต้องการพื้นที่เพียงประมาณ 100 เฮกตาร์ ในขณะที่รัฐบาลนามดิงห์วางแผนโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเกือบ 300 เฮกตาร์ ด้วยกองทุนที่ดินที่เหลืออยู่ กัลฟ์เสนอให้รัฐบาลนามดิ่ญปล่อยให้นักลงทุนรายนี้ตรวจสอบและลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ LNG ลำดับที่ 2 เพิ่มเติม โดยจัดตั้งศูนย์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ LNG ที่มีกำลังการผลิต 1,500 ถึง 3,000 เมกะวัตต์ ลงทุนในคลังสินค้าท่าเรือ LNG ขนาดใหญ่ในภาคเหนือเพื่อรับเรือขนาด 200,000 ลบ.ม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนบริการสาธารณะเพื่อรองรับการดำเนินงานของศูนย์พลังงานก๊าซ LNG โดยให้บริการด้านลอจิสติกส์เพิ่มเติมสำหรับการผลิตไฟฟ้าให้กับบริษัทในภาคส่วนเดียวกันใน ท้องถิ่นในภาคเหนือ

นายปณวิทย์ ไซด์ชยาพร ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Gult Vietnam (กลาง) เสนอการลงทุนในระหว่างการประชุม
นายปณวิทย์ ไซด์ชยาพร ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Gult Vietnam (กลาง) กล่าวถึงข้อเสนอการลงทุนในระหว่างการประชุม

“Gulf Group เสนอให้จังหวัดเป็นประธานการประชุมระหว่าง Gulf Group และ Taekwang Group เพื่อรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระหว่างนักลงทุนทั้งสอง” Tran Anh Dung รองประธานถาวรของคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Nam Dinh กล่าว กล่าวเสริมว่า “เจตนารมณ์ของการประชุมแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ มุ่งมั่นลงทุนเป็นอย่างยิ่ง และหน่วยงานราชการจังหวัดจะสนับสนุนและสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินโครงการด้วย ทั้งสองฝ่ายยังได้วิเคราะห์ ประเมิน และตกลงที่จะรับรู้ว่าเงื่อนไขที่มีอยู่มีความเหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการดำเนินโครงการอย่างมาก ซึ่งการพัฒนาพลังงานทดแทนและก๊าซเหลวเป็นประเด็นสำคัญที่ Nam Dinh ดึงดูดการลงทุน แผนนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามแผนพัฒนาไฟฟ้าแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2573 โดยมีวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2593 (แผนไฟฟ้าที่ 8) รัฐบาลประจำจังหวัดหวังว่าการเปลี่ยนการลงทุนจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานความร้อนที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงมาเป็นพลังงานความร้อนที่ใช้ LNG จะช่วยแก้ไขข้อกังวลที่มีมายาวนานเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม »

ในระหว่างการประชุม ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Nam Dinh Pham Dinh Nghi ได้มอบหมายให้กรมการวางแผนและการลงทุนประจำจังหวัดเป็นจุดศูนย์กลางในการสนับสนุน Gulf Group ในกระบวนการดำเนินการ โดยขอให้นักลงทุนรายนี้ดำเนินการตามข้อตกลงเกี่ยวกับวิธีการร่วมมืออย่างรวดเร็ว หรือการแปลงสภาพผู้ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนนามดินห์ 1 กับกลุ่มแทกวาง

ผู้นำจังหวัดนามดิ่ญแสดงการสนับสนุนและสนับสนุนกลุ่มกัลฟ์
ผู้นำจังหวัดนามดิ่ญแสดงการสนับสนุนกลุ่มกัลฟ์

จากข้อมูลสาธารณะ กัลฟ์เป็นบริษัทพลังงานข้ามชาติ นอกเหนือจากตลาดในประเทศไทยแล้ว กัลฟ์ยังได้พัฒนาโครงการพลังงานอีกมากมายในประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี โอมาน และเวียดนาม ในปี พ.ศ. 2461 กัลฟ์ได้เปิดสำนักงานในโฮจิมินห์ซิตี้ (เวียดนาม) ก่อนที่จะมาที่นามดิ่ญเพื่อหาโอกาสในการลงทุน กัลฟ์ได้ลงทุนและดำเนินการกลุ่มโครงการสองแห่งในเวียดนาม รวมถึงกลุ่มโครงการพลังงานแสงอาทิตย์สองโครงการในจังหวัดเต็ยนินห์ โครงการพลังงานลม Binh Dai 1-3 จำนวน 1 กลุ่ม ในจังหวัดเบ๊นแจ

โครงการนี้ “เฉยๆ” มาหลายปีแล้ว

ตามที่รายงานโดย Dai Doan Ket Online โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน Nam Dinh 1 BOT ได้รับการกล่าวถึง ซึ่งเป็นการดำเนินการขั้นตอนแรกของกระบวนการลงทุนในอำเภอ Hai Hau จังหวัด Nam Dinh ตั้งแต่ปี 2010 ซึ่งจังหวัดได้สงวนไว้เป็นส่วนใหญ่ พื้นที่ที่ดินเพื่อรองรับการอพยพย้ายถิ่นฐานและการจัดซื้อที่ดินสำหรับโครงการ

อย่างไรก็ตาม จนกระทั่งวันที่ 2 กรกฎาคม 2017 ที่เมืองนามดิ่ญ โครงการดังกล่าวได้รับใบรับรองการจดทะเบียนการลงทุนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการวางแผนและการลงทุน บุคคลที่ให้โดยตรงคือนายดัง ฮุย ดอง ซึ่งขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุน

ข้อมูลในพิธีมอบใบรับรองการลงทะเบียนการลงทุนเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ระบุว่าโครงการดังกล่าวได้รับการลงทุนโดยการร่วมลงทุนระหว่าง Taekwang Power Group (เกาหลี) และ Acwa Power (ซาอุดีอาระเบีย) ผ่านนิติบุคคล Nam Dinh First Electricity Company Limited (มีสำนักงานใหญ่ใน สิงคโปร์). โครงการนี้มีเงินลงทุนรวมมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ โดยลงทุนในรูปแบบของสัญญาสร้าง-ดำเนินการ-โอน (BOT) ระหว่างนักลงทุนกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ดำเนินการในชุมชนสองแห่งคือ Hai Chau และ Hai Ninh ในเขตชายฝั่ง Hai Hau บนพื้นที่ 242.71 เฮกตาร์

โครงการก่อสร้างและดำเนินการตามการออกแบบโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหิน มีกำลังการผลิตประมาณ 1,109.4 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 2 ยูนิต กำลังการผลิตหน่วยละประมาณ 554.7 เมกะวัตต์ เวลาเริ่มต้นที่คาดว่าจะประกาศในระหว่างพิธีคือกลางปี ​​​​2561 ขณะนั้นผู้เกี่ยวข้องกล่าวว่าขั้นตอนสำคัญประการหนึ่งของกระบวนการดำเนินโครงการคือการเจรจาและรับประกันการจัดหาถ่านหินสำหรับกิจกรรมโครงการ

อย่างไรก็ตาม หลังจากพิธีมอบใบรับรองการจดทะเบียนการลงทุน โครงการดังกล่าวยังคงอยู่ในสถานการณ์ “เฉยๆ” ซึ่งกินเวลาจนถึงขณะนี้ ทำให้เกิดคำถามว่า “โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนนามดิงห์เกิดขึ้นหรือไม่? คำถามนี้มักถูกถามและหยิบยกขึ้นมาโดยเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวนามดิ่ญในระหว่างการประชุมท้องถิ่นหลายครั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจน

แม้ว่าคำถามข้างต้นจะยังไม่มีคำตอบ แต่ในวันที่ 24 พฤษภาคม ผู้จัดการทั่วไปของกลุ่มพลังงานแทกวาง ซาง ยัง จิน มาที่นัมดิงห์ และได้ร่วมหารือกับเลขาธิการคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดนามดิงห์ ฟามเกียตุก

การประชุมเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบแผนพัฒนาไฟฟ้าแห่งชาติช่วงปี 2564-2573 โดยมีวิสัยทัศน์จนถึงปี 2593 (แผนไฟฟ้าที่ 8)

ในการประชุมครั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทกวาง พาวเวอร์ กรุ๊ป กล่าวว่า สาเหตุที่โครงการล่าช้าหลายปีเนื่องมาจากความยากลำบากของนักลงทุนในเรื่องเงินทุน การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น และความยากลำบากในการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ ขั้นตอนการลงทุน

ในเวลานั้น ตัวแทนของ Taekwang Power Group ให้คำมั่นกับผู้นำของจังหวัด Nam Dinh ว่านักลงทุนรายนี้จะลงทุนในโครงการต่อไปด้วยความมุ่งมั่นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีการเพิ่มทุนแล้ว กำหนดทิศทางการลงทุนด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อไปในทิศทางลดผลกระทบและรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ (COP) ครั้งที่ 26 คาดว่าภายในสิ้นปี 2566 กลุ่มบริษัทจะเสร็จสิ้นทุกส่วนของระยะการดำเนินโครงการ แสดงความหวังว่ารัฐบาลจังหวัดนามดิ่ญจะสนับสนุนและสนับสนุนกลุ่มนี้ในการดำเนินโครงการ

ตามแผนพลังงาน VIII (อนุมัติโดยนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนนามดิ่ญ 1 ยังคงถูกจัดอยู่ในรายชื่อโครงการแหล่งพลังงานและเครือข่ายที่สำคัญ ซึ่งจัดลำดับความสำคัญสำหรับการลงทุนโดยอุตสาหกรรมไฟฟ้า เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ล่าช้ากว่ากำหนดและมีปัญหาในการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นและระดมทุน กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้รับมอบหมายให้ทำงานร่วมกับนักลงทุนเพื่อให้ขยายเวลาได้จนถึงเดือนมิถุนายน 2567 หากไม่สามารถดำเนินการได้ ควรพิจารณายุติตามบทบัญญัติของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนาแหล่งพลังงานแผนพลังงานที่ 8 กำหนดให้โครงการไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง: ดำเนินการต่อไปเฉพาะโครงการที่รวมอยู่ในแผนพลังงานที่ 7 ที่ปรับปรุงแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างจนถึงปี 2573 ; แนวทางการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นชีวมวลและแอมโมเนีย โดยมีโรงงานเปิดดำเนินการ 20 ปี เมื่อราคาเหมาะสม

Hasani Falana

"มือสมัครเล่นเก็บตัว ผู้บุกเบิกวัฒนธรรมป๊อป แฟนเบคอนที่รักษาไม่หาย"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *