ความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทยจะดีขึ้นกว่าที่เคย

รัฐมนตรี บุย ทันห์ เซิน เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – ภาพถ่าย: กระทรวงการต่างประเทศ

ในเช้าวันที่ 11 เมษายน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนไทยอย่างเป็นทางการและเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีเวียดนาม-ไทย (JCBC) ครั้งที่ 5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ บุย แทง เซิน ให้การต้อนรับเจ้าหญิงไทย มหาจักรีสิรินธร และเข้าเฝ้านายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน

สนับสนุนการส่งเสริมคุณค่าเวียดนามในประเทศไทย

ในระหว่างการพบปะกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รัฐมนตรีบุย ทันห์ เซิน ได้กล่าวคำทักทายและแสดงความยินดีจากผู้นำเวียดนามเนื่องในโอกาสวันปีใหม่สงกรานต์ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชินีแห่งประเทศไทย เจ้าหญิง ตลอดจนราชวงศ์ไทยเป็นการส่วนตัว

สยามบรมราชกุมารีทรงยืนยันว่าจะยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการความร่วมมือและสนับสนุนในเวียดนามต่อไป ตกลงที่จะสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทย สนับสนุนงานอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าของวัฒนธรรมเวียดนามในประเทศไทย มีส่วนช่วยในการพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ

รัฐมนตรี บุย ทันห์ เซิน แสดงความขอบคุณต่อความรู้สึกดีๆ ที่กษัตริย์และเจ้าหญิงมีต่อประเทศและประชาชนเวียดนาม ดังที่สะท้อนให้เห็นในเพลง “เวียดนามโล่งใจแล้ว” เพิ่งเรียบเรียงและแสดงโดยองค์หญิงเองที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567

นอกจากนี้ รัฐมนตรียังชื่นชมประสิทธิผลของโครงการที่ทรงอุปถัมภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “โครงการมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” ที่ดำเนินการอย่างกว้างขวางในภูมิภาค รวมทั้งในเวียดนาม ฉันหวังว่าเจ้าหญิงจะกลับเวียดนามเร็ว ๆ นี้ในอนาคตอันใกล้นี้

ส่งเสริมความร่วมมือเวียดนาม-ไทย

ในระหว่างการพบปะกับนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน รัฐมนตรี บุย ทันห์ เซิน ย้ำว่านายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงห์ จิญ รอคอยที่จะต้อนรับนายเศรษฐาและเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วม ครั้งที่ 4 ในปี 2567

นายบุย ทันห์ เซิน กล่าวอีกว่า วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการเยือนไทยครั้งนี้ คือการหารือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทย เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างละเอียดถี่ถ้วนสำหรับการเยือนเวียดนามของนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ที่กำลังจะมีขึ้น

รัฐมนตรี บุย ทันห์ เซิน พบกับนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน เมื่อวันที่ 11 เมษายน ในระหว่างการเยือนประเทศไทย - ภาพ: กระทรวงการต่างประเทศ

รัฐมนตรี บุย ทันห์ เซิน พบกับนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน เมื่อวันที่ 11 เมษายน ในระหว่างการเยือนประเทศไทย – ภาพ: กระทรวงการต่างประเทศ

นายบุย ทันห์ เซิน ประเมินว่าความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างเวียดนามและไทยอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาที่สูงขึ้นกว่าที่เคย เราเสนอแนะให้ทั้งสองฝ่ายขจัดปัญหาและอำนวยความสะดวกในการนำเข้าสินค้าระหว่างทั้งสองประเทศอย่างจริงจัง

นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ชื่นชมบทบาทสำคัญของกลไก JCBC เป็นอย่างสูง ยืนยันว่าเราให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือกับเวียดนามในทุกสาขา ประสงค์ที่จะสร้างความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมผ่านการดำเนินโครงการเฉพาะภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ “สามสัมพันธ์” เสนอแนะให้เวียดนามร่วมกันดำเนินโครงการริเริ่ม “หลายประเทศ จุดหมายปลายทางเดียว” เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของประชาชน

นอกจากนี้เขายังต้องการให้เวียดนามสนับสนุนให้สายการบินต่างๆ ทำการวิจัย และเร็วๆ นี้จะสร้างเที่ยวบินตรงไปยังเมืองอุดรธานี ซึ่งเป็นที่ซึ่งมีชาวต่างชาติชาวเวียดนามอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง Bui Thanh Son ตกลงที่จะประสานงานการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างหลายประเทศในภูมิภาค เห็นว่าจำเป็นต้องประสานการพัฒนาความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบต่อไป ใช้ประโยชน์จากบทบาทของสะพานแห่งมิตรภาพระหว่างคนทั้งสอง

ขณะเดียวกันเสริมสร้างการสอนภาษาเวียดนามและภาษาไทย ส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเวียดนามในประเทศไทย โดยเฉพาะสถานที่รำลึกถึงประธานโฮจิมินห์ในจังหวัดนครพนม อุดรธานี และพิจิตร

บุย ทัน เซิน รัฐมนตรีต่างประเทศ และปานปรี พหิดธนุคร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของไทย ระหว่างการประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน - ภาพ: จัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศ

บุย ทัน เซิน รัฐมนตรีต่างประเทศ และปานปรี พหิดธนุคร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของไทย ระหว่างการประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน – ภาพ: จัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศ

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11 เมษายน รัฐมนตรีต่างประเทศ บุย แทงเซิน และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ปานปรี บาฮิดดา-นุการา เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างเวียดนามและไทย สมัยที่ 5

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามระบุว่า การประชุมได้ประเมินความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศอย่างครอบคลุมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แนวทางที่เสนอสำหรับการดำเนินการตามข้อตกลงระดับสูง และกระชับความร่วมมือในทุกด้าน

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังมุ่งเตรียมนายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงห์จิ่ง ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยในการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ และเป็นประธานร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมเวียดนาม-ไทย ครั้งที่ 4 ที่นี่

ในการประชุม ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดตั้งและดำเนินการประชุมเป็นประจำและเป็นระยะระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและส่งเสริมการดำเนินการตามข้อตกลงระดับสูงโดยทันที

รัฐมนตรีทั้งสองยังตกลงที่จะส่งเสริมธุรกิจในทั้งสองประเทศขยายธุรกิจและการลงทุน โดยมุ่งมั่นที่จะนำมูลค่าการค้าทวิภาคีแตะระดับ 25 พันล้านดอลลาร์ในทิศทางที่สมดุลและยั่งยืนมากขึ้น

รัฐมนตรี Bui Thanh Son แนะนำว่าบริษัทค้าปลีกของไทยยังคงเป็นสะพานในการรับสินค้าเวียดนามสู่ผู้บริโภคผ่านระบบการจัดจำหน่ายของไทย นอกจากนี้เขายังต้องการให้ประเทศไทยเร่งกระบวนการประเมินความเสี่ยง การอนุญาต และการเปิดตลาดสำหรับผลไม้สดของเวียดนามบางชนิด เช่น ส้มโอ คัสตาร์ด มะเฟือง เงาะ และเสาวรสคัสตาร์ด

รัฐมนตรีทั้งสองเห็นพ้องเสนอให้รัฐบาลทั้งสองจัดตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการสำหรับพื้นที่ความร่วมมือที่มีศักยภาพภายใต้ยุทธศาสตร์ “สามสัมพันธ์” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีโครงการเฉพาะเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน การเปลี่ยนแปลงพลังงานที่เป็นธรรม การพัฒนาระบบนิเวศของรถยนต์ไฟฟ้า และการเกษตรที่มีเทคโนโลยีสูง

Aiysha Akerele

"แฟนท่องเที่ยว เกมเมอร์ ผู้คลั่งไคล้วัฒนธรรมป๊อปฮาร์ดคอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียมือสมัครเล่น คอฟฟี่ เว็บเทรลเบลเซอร์"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *