ความละเอียดที่ 98 – โอกาสสำหรับชาวเวียดนามโพ้นทะเลในการลงทุนในเทคโนโลยีและเมืองสีเขียว

ในช่วงบ่ายของวันที่ 10 ตุลาคม คณะกรรมการชาวเวียดนามโพ้นทะเลในนครโฮจิมินห์ได้จัดการประชุมในหัวข้อ “ข้อมติที่ 98/2023/QH15 ว่าด้วยการนำร่องกลไกและนโยบายเฉพาะเพื่อพัฒนานครโฮจิมินห์ร่วมกับชุมชน “.

</p> <p>การประชุมดังกล่าวได้ประเมินโอกาสในกลไกนโยบายและขอบเขตเฉพาะของการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่พร้อมสิ่งจูงใจสำหรับนครโฮจิมินห์ จากที่นี่ เราหวังว่าจะสร้างแรงจูงใจใหม่ๆ เพิ่มทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับกลไกทางเศรษฐกิจของประเทศ และปูทางสำหรับการประยุกต์ใช้กลไกและนโยบายที่โดดเด่นในท้องถิ่น </p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">นครโฮจิมินห์แจ้งให้ชุมชนธุรกิจเวียดนามโพ้นทะเลทราบมติที่ 98</p> </div> </div> <p>ร่วมกับสมาคมธุรกิจเวียดนามในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน ไต้หวัน ไทย สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ และกัมพูชา นายเหงียน โฮ ไห่ รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคโฮจิมินห์ ประเมินว่า นครโฮจิมินห์ยอมรับมติหมายเลข 1 98 เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญ สร้างเงื่อนไขเอื้ออำนวยต่อการปล่อยทรัพยากร พัฒนาตามบทบาทผู้นำทางเศรษฐกิจ มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศโดยรวม . </p> <div class="VCSortableInPreviewMode alignRight" data-back="#FFFEC7" data-border="#FF7D00" style="background-color:#FFFBF1;" id="ObjectBoxContent_1696935035079" type="content" data-style="align-right"> <div placeholder="[nhập nội dung]"> <p>ปัจจุบันชุมชนชาวเวียดนามโพ้นทะเลมีจำนวนประมาณ 6 ล้านคน และคาดว่าจะมีจำนวนถึง 10 ล้านคนในปีต่อๆ ไป ขณะนี้มีชาวเวียดนามในต่างประเทศประมาณ 600,000 คนที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือสูงกว่า ในจำนวนนี้มีนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงจำนวนมากในสาขาที่เวียดนามต้องการ เช่น ยา เทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม การผลิตเครื่องจักร เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุใหม่ พลังงาน ฯลฯ .</p> </div> </div> <p>“การลงมติประกอบด้วยกลไกและนโยบายหลายประการที่ครอบคลุมและครอบคลุม ทั้งสองสามารถแก้ไขปัญหาคอขวดที่ยังคงมีอยู่ในกลไกเก่าและ <i>“ตัวเรียกใช้งาน”</i> เพื่อให้นครโฮจิมินห์ส่งเสริมศักยภาพและทรัพยากรภายใน เอาชนะอุปสรรค สร้างและพัฒนาคุณค่าทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมใหม่ๆ ให้กับนครโฮจิมินห์</p> <p>เขาหวังว่าชาวเวียดนามในต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญา นักธุรกิจ และบริษัทเวียดนามที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศจะเชื่อมโยงและดึงดูดสถาบันการเงินระหว่างประเทศและบริษัททางเศรษฐกิจที่สนใจในการรู้และส่งเสริมการลงทุน และจะมีส่วนร่วมในเมืองตามกลไกและนโยบายเฉพาะเพื่อพัฒนาโฮจิมินห์ ซิตี้ นำปณิธานมาสู่ชีวิตด้วยวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด </p> <p>ไม ฟาน ดุง รองประธานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศแห่งกระทรวงการต่างประเทศ มองว่าชาวเวียดนามโพ้นทะเลเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของโฮจิมินห์ซิตี้ กล่าว ปัจจุบันมีชาวเวียดนามโพ้นทะเลประมาณ 2 ล้านคน รอบๆ. โลกเชื่อมโยงกับโฮจิมินห์ซิตี้โดยมีบริษัทมากกว่า 3,000 แห่งที่ลงทุนโดยชาวเวียดนามโพ้นทะเล โดยมีทุนรวมมากกว่า 45 ล้านล้านดองในเมือง จำนวนเงินที่ส่งกลับเข้ามาทุกปีคิดเป็นมากกว่า 50% ของชาวเวียดนามโพ้นทะเล …การกลับใจของคนทั้งประเทศ </p> <p>มติที่ 98 ได้มอบกลไกพิเศษให้กับนครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับเมืองในการดึงดูดทรัพยากรของเวียดนามในต่างประเทศให้เข้าร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม </p> <p>ด้วยการจัดสรรกลไกและนโยบายเฉพาะ 44 ประการใน 7 ด้าน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรวมศูนย์และกระจายอำนาจช่วยปรับปรุงขีดความสามารถในการบริหารให้ดียิ่งขึ้น และกลุ่มการเมืองสร้างแรงจูงใจและดึงดูดรายได้ นายมาย ฟาน ดุง ดึงดูดทรัพยากรเพื่อพัฒนาเมือง โดยกล่าวว่าชาวเวียดนามในต่างประเทศสามารถมีส่วนร่วมและนำข่าวกรองและทุนมาสู่โฮจิมินห์ซิตี้ในด้านต่าง ๆ เช่น การมีส่วนร่วมในการตอบรับ และพัฒนาแผนเพื่อพัฒนานโยบายที่มุ่งปรับปรุงกรอบกฎหมายใน ทิศทางที่ทันสมัย ​​การสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับโครงการนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา </p> <p>ปัญญาชนต่างประเทศและเครือข่ายปัญญาต่างประเทศมีส่วนร่วมในนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนประสบการณ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้โฮจิมินห์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งประดิษฐ์ที่ปฏิวัติวงการในสาขาต่างๆ: เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจที่ยั่งยืน การมีส่วนร่วมในการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ของ เมือง. โครงการต่างๆ เช่น การลงทุนในสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุใหม่… เพื่อช่วยให้เมืองมีเศรษฐกิจสีเขียว หมุนเวียน และสุทธิเป็นศูนย์ที่ทันสมัย ในเวลาเดียวกัน ส่งเสริมให้เพื่อนต่างชาติทราบถึงสภาพแวดล้อมการลงทุน สภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์และมีชีวิตชีวาของเมือง ทำให้โฮจิมินห์ซิตี้เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชาญฉลาดและยั่งยืน</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_636153065139507200" w="2000" h="1333" alt="มติที่ 98 เปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามโพ้นทะเลลงทุนในเทคโนโลยีและเมืองสีเขียว - ภาพที่ 3" title="มติที่ 98 เปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามโพ้นทะเลลงทุนในเทคโนโลยีและเมืองสีเขียว - ภาพที่ 3" rel="lightbox" photoid="636153065139507200" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://vtv1.mediacdn.vn/562122370168008704/2023/10/10/601a0865-1696934698624296946250.jpg" width="" height="" data-lazy-src="https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/640/562122370168008704/2023/10/10/601a0865-1696934698624296946250.jpg"/><noscript><img decoding="async" id="img_636153065139507200" w="2000" h="1333" alt="มติที่ 98 เปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามโพ้นทะเลลงทุนในเทคโนโลยีและเมืองสีเขียว - ภาพที่ 3" title="มติที่ 98 เปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามโพ้นทะเลลงทุนในเทคโนโลยีและเมืองสีเขียว - ภาพที่ 3" rel="lightbox" photoid="636153065139507200" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://vtv1.mediacdn.vn/562122370168008704/2023/10/10/601a0865-1696934698624296946250.jpg" width="" height="" data-src="https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/640/562122370168008704/2023/10/10/601a0865-1696934698624296946250.jpg" class="lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" /><noscript><img decoding="async" src="https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/640/562122370168008704/2023/10/10/601a0865-1696934698624296946250.jpg" id="img_636153065139507200" w="2000" h="1333" alt="มติที่ 98 เปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามโพ้นทะเลลงทุนในเทคโนโลยีและเมืองสีเขียว - ภาพที่ 3" title="มติที่ 98 เปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามโพ้นทะเลลงทุนในเทคโนโลยีและเมืองสีเขียว - ภาพที่ 3" rel="lightbox" photoid="636153065139507200" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://vtv1.mediacdn.vn/562122370168008704/2023/10/10/601a0865-1696934698624296946250.jpg" width="" height=""/></noscript></noscript></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">ผู้แทนกรมการวางแผนและการลงทุนแจ้งเกี่ยวกับนโยบายที่มุ่งดึงดูดการลงทุนมายังโฮจิมินห์ซิตี้ตามกลไกเฉพาะตามมติหมายเลข 98/2023/QH15</p> </div> </div> <p>นางสาว Mai Phong Lan ตัวแทนกรมวางแผนและการลงทุนนครโฮจิมินห์ ยังได้แบ่งปันกับชุมชนธุรกิจและบริษัทเวียดนามในต่างประเทศถึงนโยบายที่มุ่งดึงดูดการลงทุนมายังนครโฮจิมินห์ตามกลไกเฉพาะตาม มติที่ 98 /2023/QH15. ส่งผลให้มีกลไกการปฏิวัติที่สำคัญมาก 6 ประการที่เป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติ ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาเมืองที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ (TOD) การลงทุนในรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน นโยบายที่มุ่งดึงดูดนักลงทุนเชิงกลยุทธ์สู่โฮจิมินห์ซิตี้ นโยบายสนับสนุนกิจกรรมด้านนวัตกรรมและการเริ่มต้นธุรกิจในประเด็นสำคัญ นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนและกลไกการกระจายอำนาจและการกระจายอำนาจในด้านต่างๆ</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" id="img_636152966158438400" w="2000" h="1333" alt="มติที่ 98 เปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามโพ้นทะเลลงทุนในเทคโนโลยีและเมืองสีเขียว - รูปที่ 4" title="มติที่ 98 เปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามโพ้นทะเลลงทุนในเทคโนโลยีและเมืองสีเขียว - รูปที่ 4" rel="lightbox" photoid="636152966158438400" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://vtv1.mediacdn.vn/562122370168008704/2023/10/10/601a0922-16969346743772134886619.jpg" width="" height="" data-lazy-src="https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/640/562122370168008704/2023/10/10/601a0922-16969346743772134886619.jpg"/><noscript><img decoding="async" id="img_636152966158438400" w="2000" h="1333" alt="มติที่ 98 เปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามโพ้นทะเลลงทุนในเทคโนโลยีและเมืองสีเขียว - รูปที่ 4" title="มติที่ 98 เปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามโพ้นทะเลลงทุนในเทคโนโลยีและเมืองสีเขียว - รูปที่ 4" rel="lightbox" photoid="636152966158438400" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://vtv1.mediacdn.vn/562122370168008704/2023/10/10/601a0922-16969346743772134886619.jpg" width="" height="" data-src="https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/640/562122370168008704/2023/10/10/601a0922-16969346743772134886619.jpg" class="lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" /><noscript><img decoding="async" src="https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/640/562122370168008704/2023/10/10/601a0922-16969346743772134886619.jpg" id="img_636152966158438400" w="2000" h="1333" alt="มติที่ 98 เปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามโพ้นทะเลลงทุนในเทคโนโลยีและเมืองสีเขียว - รูปที่ 4" title="มติที่ 98 เปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามโพ้นทะเลลงทุนในเทคโนโลยีและเมืองสีเขียว - รูปที่ 4" rel="lightbox" photoid="636152966158438400" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://vtv1.mediacdn.vn/562122370168008704/2023/10/10/601a0922-16969346743772134886619.jpg" width="" height=""/></noscript></noscript></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">นักธุรกิจและบริษัทต่างชาติได้มีส่วนร่วมในการทำให้มติที่ 98 เป็นจริง</p> </div> </div> <p>แวดวงธุรกิจและธุรกิจต่างประเทศหวังว่าการดำเนินการตามข้อมติที่ 98 จะทำให้เกิดความก้าวหน้ามากมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของนครโฮจิมินห์ ความคิดเห็นบางส่วนกล่าวว่าในการดึงดูดทรัพยากรของชาวเวียดนามโพ้นทะเลผ่านกลไกเฉพาะของมติที่ 98 เมืองจำเป็นต้องมีกลไกข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและแผนงานที่เรียกร้องให้มีการลงทุนตามมติที่ 98 เพื่อแจ้งให้ชาวเวียดนามโพ้นทะเลทราบเกี่ยวกับพื้นที่ที่ชาวเวียดนามโพ้นทะเลสามารถเข้าร่วมได้ เข้าร่วมหรือเชื่อมโยงการเรียกร้องนักลงทุนเมืองรวมถึงโครงการกระตุ้นการลงทุนในเมืองดังกล่าว ขณะเดียวกันก็มีสะพานให้ชาวเวียดนามโพ้นทะเลได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนโครงการของเมืองและเรียกร้องให้มีการลงทุน </p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" data-back="#FFFEC7" data-border="#FF7D00" style="background-color:#FFFBF1;" id="ObjectBoxContent_1696935076672" type="content"> <div placeholder="[nhập nội dung]"> <p>ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ชาวเวียดนามโพ้นทะเลจาก 35 ประเทศและดินแดนได้ลงทุนในโครงการ 385 โครงการใน 42/63 จังหวัดและเมืองต่างๆ ในเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียนรวม 1.72 พันล้านดอลลาร์ จำนวนเงินที่ส่งกลับระหว่างปี 1993 ถึง 2022 จะมีมูลค่ามากกว่า 190 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกือบจะเท่ากับจำนวน FDI ที่จ่ายไปในช่วงเวลาเดียวกัน </p> </div> </div> <p><b>* ขอเชิญชวนผู้อ่านติดตามรายการที่ออกอากาศโดย Vietnam Television ทาง TV Online และ <a class="link-inline-content" data-cke-saved-href="http://vtvgo.vn" href="http://vtvgo.vn/" rel="nofollow noopener" target="_blank" title="VTV Go">วีทีวีโก</a>!</b></p> </p></div> <div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20100%20100'%3E%3C/svg%3E" width="100" height="100" alt="" itemprop="image" data-lazy-src="http://bigdiction.net/wp-content/uploads/2022/07/OIP-16.jpg"><noscript><img decoding="async" width="100" height="100" alt="" itemprop="image" data-src="http://bigdiction.net/wp-content/uploads/2022/07/OIP-16.jpg" class="lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="><noscript><img decoding="async" src="http://bigdiction.net/wp-content/uploads/2022/07/OIP-16.jpg" width="100" height="100" alt="" itemprop="image"></noscript></noscript></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://bigdiction.net/author/elite-boss/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Hasani Falana</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>“มือสมัครเล่นเก็บตัว ผู้บุกเบิกวัฒนธรรมป๊อป แฟนเบคอนที่รักษาไม่หาย”</p> </div></div><div class="clearfix"></div></div></div> </div><!-- .editor-entry --> </div><!-- .page-contents-entry --> </article> </section><!-- .en-page-entry.post-page-entry.post-page-layout-1 --> <nav class="navigation post-navigation" aria-label="เรื่อง"> <h2 class="screen-reader-text">แนะแนวเรื่อง</h2> <div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7/" rel="prev">Prev Post</a></div><div class="nav-next"><a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88/" rel="next">Next Post</a></div></div> </nav> <div class="en-author-box"> <div class="author-box-inner"> <div class="author-thumb"> <img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20300'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='http://bigdiction.net/wp-content/uploads/2022/07/OIP-16.jpg 2x' class='avatar avatar-300 photo sab-custom-avatar' height='300' width='300' data-lazy-src="http://bigdiction.net/wp-content/uploads/2022/07/OIP-16.jpg" /><noscript><img alt='' data-srcset='http://bigdiction.net/wp-content/uploads/2022/07/OIP-16.jpg 2x' height='300' width='300' data-src='http://bigdiction.net/wp-content/uploads/2022/07/OIP-16.jpg' class='avatar avatar-300 photo sab-custom-avatar lazyload' src='data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==' /><noscript><img alt='' src='http://bigdiction.net/wp-content/uploads/2022/07/OIP-16.jpg' srcset='http://bigdiction.net/wp-content/uploads/2022/07/OIP-16.jpg 2x' class='avatar avatar-300 photo sab-custom-avatar' height='300' width='300' /></noscript></noscript> </div><!-- .author-thumb --> <div class="author-box-contents"> <div class="author-name"> <h3 class="clr-primary f-size-m">Hasani Falana</h3> </div><!-- .author-name --> <div class="author-desc"> <p>"มือสมัครเล่นเก็บตัว ผู้บุกเบิกวัฒนธรรมป๊อป แฟนเบคอนที่รักษาไม่หาย"</p> </div><!-- .author-desc --> <div class="author-social"> <ul class="social-icons-list"> </ul><!-- .social-icons-list --> </div><!-- .author-social --> </div><!-- .author-box-contents --> </div><!-- .author-box-inner --> </div><!-- .en-author-box --> <section class="en-front-widget-9 en-related-posts-block"> <div class="related-posts-title"> <h3 class="clr-primary f-size-l">Related Posts</h3> </div><!-- .related-posts-title --> <div class="widgets-contents-entry"> <div class="row"> <div class="en-col"> <article class="box"> <div class="thumb"> <a class="lazyloading" href="https://bigdiction.net/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4/"> <img class="lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://bqn.1cdn.vn/thumbs/1200x630/2024/02/24/deltathailand.jpg" data-srcset="https://bqn.1cdn.vn/thumbs/1200x630/2024/02/24/deltathailand.jpg" alt="ประเทศไทยสนับสนุนธุรกิจที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า"> <noscript> <img post-id="26461" fifu-featured="1" data-srcset="https://bqn.1cdn.vn/thumbs/1200x630/2024/02/24/deltathailand.jpg" alt="ประเทศไทยสนับสนุนธุรกิจที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า" data-src="https://bqn.1cdn.vn/thumbs/1200x630/2024/02/24/deltathailand.jpg" class="image-fallback lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="><noscript><img post-id="26461" fifu-featured="1" data-srcset="https://bqn.1cdn.vn/thumbs/1200x630/2024/02/24/deltathailand.jpg" alt="ประเทศไทยสนับสนุนธุรกิจที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า" data-src="https://bqn.1cdn.vn/thumbs/1200x630/2024/02/24/deltathailand.jpg" class="image-fallback lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="><noscript><img post-id="26461" fifu-featured="1" src="https://bqn.1cdn.vn/thumbs/1200x630/2024/02/24/deltathailand.jpg" srcset="https://bqn.1cdn.vn/thumbs/1200x630/2024/02/24/deltathailand.jpg" class="image-fallback" alt="ประเทศไทยสนับสนุนธุรกิจที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า"></noscript></noscript> </noscript> </a> <div class="entry-cats"> <ul class="post-categories"> <li><a href="https://bigdiction.net/category/technology/" rel="category tag">เทคโนโลยี</a></li></ul></div> </div><!-- .thumb --> <div class="content-holder"> <div class="entry-title"> <h3 class="post-title f-size-s clr-primary"> <a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4/">ประเทศไทยสนับสนุนธุรกิจที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า</a> </h3><!-- .post-title.f-size-s.clr-primary --> </div><!-- .entry-title --> <div class="entry-meta"> <ul class="metas"> <li class="posted-date clr-special"> Posted On: <a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4/" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2024-06-13T16:55:06+02:00">มิถุนายน 13, 2024</time></a> </li><!-- .posted-date.clr-white --> </ul><!-- .metas --> </div><!-- .entry-meta --> <div class="excerpt"> <p>ประเทศไทยได้อนุมัติการลดหย่อนภาษีพิเศษสำ</p> </div><!-- .excerpt --> </div><!-- .content-holder --> </article><!-- .box --> </div><!-- .en-col --> <div class="en-col"> <article class="box"> <div class="thumb"> <a class="lazyloading" href="https://bigdiction.net/%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84-aws-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99-5-%e0%b8%9e/"> <img class="lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://tgs.vn/wp-content/uploads/2024/06/Mango-blogpost_image.jpg" data-srcset="https://tgs.vn/wp-content/uploads/2024/06/Mango-blogpost_image.jpg" alt="ภูมิภาค AWS ที่มีการลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจะเริ่มดำเนินการในประเทศไทยในต้นปี 2568 | ธุรกิจ"> <noscript> <img post-id="26435" fifu-featured="1" data-srcset="https://tgs.vn/wp-content/uploads/2024/06/Mango-blogpost_image.jpg" alt="ภูมิภาค AWS ที่มีการลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจะเริ่มดำเนินการในประเทศไทยในต้นปี 2568 | ธุรกิจ" data-src="https://tgs.vn/wp-content/uploads/2024/06/Mango-blogpost_image.jpg" class="image-fallback lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="><noscript><img post-id="26435" fifu-featured="1" src="https://tgs.vn/wp-content/uploads/2024/06/Mango-blogpost_image.jpg" srcset="https://tgs.vn/wp-content/uploads/2024/06/Mango-blogpost_image.jpg" class="image-fallback" alt="ภูมิภาค AWS ที่มีการลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจะเริ่มดำเนินการในประเทศไทยในต้นปี 2568 | ธุรกิจ"></noscript> </noscript> </a> <div class="entry-cats"> <ul class="post-categories"> <li><a href="https://bigdiction.net/category/technology/" rel="category tag">เทคโนโลยี</a></li></ul></div> </div><!-- .thumb --> <div class="content-holder"> <div class="entry-title"> <h3 class="post-title f-size-s clr-primary"> <a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84-aws-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99-5-%e0%b8%9e/">ภูมิภาค AWS ที่มีการลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจะเริ่มดำเนินการในประเทศไทยในต้นปี 2568 | ธุรกิจ</a> </h3><!-- .post-title.f-size-s.clr-primary --> </div><!-- .entry-title --> <div class="entry-meta"> <ul class="metas"> <li class="posted-date clr-special"> Posted On: <a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84-aws-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99-5-%e0%b8%9e/" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2024-06-13T00:52:47+02:00">มิถุนายน 13, 2024</time></a> </li><!-- .posted-date.clr-white --> </ul><!-- .metas --> </div><!-- .entry-meta --> <div class="excerpt"> <p>AWS เพิ่งยืนยันความมุ่งมั่นด้วยการประกาศ</p> </div><!-- .excerpt --> </div><!-- .content-holder --> </article><!-- .box --> </div><!-- .en-col --> <div class="en-col"> <article class="box"> <div class="thumb"> <a class="lazyloading" href="https://bigdiction.net/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c-ai-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2/"> <img class="lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://bqn.1cdn.vn/thumbs/1200x630/2024/03/13/z5245337185483_6ba79231b6b72dcf3ede5de5e71cbcac.jpg" data-srcset="https://bqn.1cdn.vn/thumbs/1200x630/2024/03/13/z5245337185483_6ba79231b6b72dcf3ede5de5e71cbcac.jpg" alt="กลยุทธ์ AI ของประเทศไทย"> <noscript> <img post-id="26421" fifu-featured="1" data-srcset="https://bqn.1cdn.vn/thumbs/1200x630/2024/03/13/z5245337185483_6ba79231b6b72dcf3ede5de5e71cbcac.jpg" alt="กลยุทธ์ AI ของประเทศไทย" data-src="https://bqn.1cdn.vn/thumbs/1200x630/2024/03/13/z5245337185483_6ba79231b6b72dcf3ede5de5e71cbcac.jpg" class="image-fallback lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="><noscript><img post-id="26421" fifu-featured="1" src="https://bqn.1cdn.vn/thumbs/1200x630/2024/03/13/z5245337185483_6ba79231b6b72dcf3ede5de5e71cbcac.jpg" srcset="https://bqn.1cdn.vn/thumbs/1200x630/2024/03/13/z5245337185483_6ba79231b6b72dcf3ede5de5e71cbcac.jpg" class="image-fallback" alt="กลยุทธ์ AI ของประเทศไทย"></noscript> </noscript> </a> <div class="entry-cats"> <ul class="post-categories"> <li><a href="https://bigdiction.net/category/technology/" rel="category tag">เทคโนโลยี</a></li></ul></div> </div><!-- .thumb --> <div class="content-holder"> <div class="entry-title"> <h3 class="post-title f-size-s clr-primary"> <a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c-ai-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2/">กลยุทธ์ AI ของประเทศไทย</a> </h3><!-- .post-title.f-size-s.clr-primary --> </div><!-- .entry-title --> <div class="entry-meta"> <ul class="metas"> <li class="posted-date clr-special"> Posted On: <a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c-ai-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2/" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2024-06-12T16:53:08+02:00">มิถุนายน 12, 2024</time></a> </li><!-- .posted-date.clr-white --> </ul><!-- .metas --> </div><!-- .entry-meta --> <div class="excerpt"> <p>ประเทศไทยกล่าวว่า AI เป็นหนึ่งในเทคโนโลย</p> </div><!-- .excerpt --> </div><!-- .content-holder --> </article><!-- .box --> </div><!-- .en-col --> <div class="en-col"> <article class="box"> <div class="thumb"> <a class="lazyloading" href="https://bigdiction.net/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4-3/"> <img class="lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://vnmedia.vn/file/8a10a0d36ccebc89016ce0c6fa3e1b83/062024/1006_-_mango_blogpost_image_20240610144230.jpg" data-srcset="https://vnmedia.vn/file/8a10a0d36ccebc89016ce0c6fa3e1b83/062024/1006_-_mango_blogpost_image_20240610144230.jpg" alt="ประเทศไทยจะเปิดตัวภูมิภาค AWS ในต้นปี 2568"> <noscript> <img post-id="26407" fifu-featured="1" data-srcset="https://vnmedia.vn/file/8a10a0d36ccebc89016ce0c6fa3e1b83/062024/1006_-_mango_blogpost_image_20240610144230.jpg" alt="ประเทศไทยจะเปิดตัวภูมิภาค AWS ในต้นปี 2568" data-src="https://vnmedia.vn/file/8a10a0d36ccebc89016ce0c6fa3e1b83/062024/1006_-_mango_blogpost_image_20240610144230.jpg" class="image-fallback lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="><noscript><img post-id="26407" fifu-featured="1" src="https://vnmedia.vn/file/8a10a0d36ccebc89016ce0c6fa3e1b83/062024/1006_-_mango_blogpost_image_20240610144230.jpg" srcset="https://vnmedia.vn/file/8a10a0d36ccebc89016ce0c6fa3e1b83/062024/1006_-_mango_blogpost_image_20240610144230.jpg" class="image-fallback" alt="ประเทศไทยจะเปิดตัวภูมิภาค AWS ในต้นปี 2568"></noscript> </noscript> </a> <div class="entry-cats"> <ul class="post-categories"> <li><a href="https://bigdiction.net/category/technology/" rel="category tag">เทคโนโลยี</a></li></ul></div> </div><!-- .thumb --> <div class="content-holder"> <div class="entry-title"> <h3 class="post-title f-size-s clr-primary"> <a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4-3/">ประเทศไทยจะเปิดตัวภูมิภาค AWS ในต้นปี 2568</a> </h3><!-- .post-title.f-size-s.clr-primary --> </div><!-- .entry-title --> <div class="entry-meta"> <ul class="metas"> <li class="posted-date clr-special"> Posted On: <a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4-3/" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2024-06-12T08:50:48+02:00">มิถุนายน 12, 2024</time></a> </li><!-- .posted-date.clr-white --> </ul><!-- .metas --> </div><!-- .entry-meta --> <div class="excerpt"> <p>– AWS จะขยายโครงสร้างพื้นฐานในเอเช</p> </div><!-- .excerpt --> </div><!-- .content-holder --> </article><!-- .box --> </div><!-- .en-col --> <div class="en-col"> <article class="box"> <div class="thumb"> <a class="lazyloading" href="https://bigdiction.net/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4-2/"> <img class="lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://baothainguyen.vn/file/e7837c027f6ecd14017ffa4e5f2a0e34/062024/mango-blogpost-image-6163.jpg_20240611091517.webp" data-srcset="https://baothainguyen.vn/file/e7837c027f6ecd14017ffa4e5f2a0e34/062024/mango-blogpost-image-6163.jpg_20240611091517.webp" alt="ประเทศไทยจะเปิดตัวภูมิภาค AWS ในต้นปี 2568"> <noscript> <img post-id="26395" fifu-featured="1" data-srcset="https://baothainguyen.vn/file/e7837c027f6ecd14017ffa4e5f2a0e34/062024/mango-blogpost-image-6163.jpg_20240611091517.webp" alt="ประเทศไทยจะเปิดตัวภูมิภาค AWS ในต้นปี 2568" data-src="https://baothainguyen.vn/file/e7837c027f6ecd14017ffa4e5f2a0e34/062024/mango-blogpost-image-6163.jpg_20240611091517.webp" class="image-fallback lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="><noscript><img post-id="26395" fifu-featured="1" src="https://baothainguyen.vn/file/e7837c027f6ecd14017ffa4e5f2a0e34/062024/mango-blogpost-image-6163.jpg_20240611091517.webp" srcset="https://baothainguyen.vn/file/e7837c027f6ecd14017ffa4e5f2a0e34/062024/mango-blogpost-image-6163.jpg_20240611091517.webp" class="image-fallback" alt="ประเทศไทยจะเปิดตัวภูมิภาค AWS ในต้นปี 2568"></noscript> </noscript> </a> <div class="entry-cats"> <ul class="post-categories"> <li><a href="https://bigdiction.net/category/technology/" rel="category tag">เทคโนโลยี</a></li></ul></div> </div><!-- .thumb --> <div class="content-holder"> <div class="entry-title"> <h3 class="post-title f-size-s clr-primary"> <a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4-2/">ประเทศไทยจะเปิดตัวภูมิภาค AWS ในต้นปี 2568</a> </h3><!-- .post-title.f-size-s.clr-primary --> </div><!-- .entry-title --> <div class="entry-meta"> <ul class="metas"> <li class="posted-date clr-special"> Posted On: <a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4-2/" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2024-06-12T00:48:40+02:00">มิถุนายน 12, 2024</time></a> </li><!-- .posted-date.clr-white --> </ul><!-- .metas --> </div><!-- .entry-meta --> <div class="excerpt"> <p>AWS จะขยายโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียตะวันอ</p> </div><!-- .excerpt --> </div><!-- .content-holder --> </article><!-- .box --> </div><!-- .en-col --> <div class="en-col"> <article class="box"> <div class="thumb"> <a class="lazyloading" href="https://bigdiction.net/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%87/"> <img class="lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2024/6/11/photo-1718070112247-1718070112884154019001-0-65-400-705-crop-1718070159088526421315.jpeg" data-srcset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2024/6/11/photo-1718070112247-1718070112884154019001-0-65-400-705-crop-1718070159088526421315.jpeg" alt="บริษัทเวียดนามกำลังมองหาพนักงานไอทีชาวต่างชาติจากสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย…"> <noscript> <img post-id="26381" fifu-featured="1" data-srcset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2024/6/11/photo-1718070112247-1718070112884154019001-0-65-400-705-crop-1718070159088526421315.jpeg" alt="บริษัทเวียดนามกำลังมองหาพนักงานไอทีชาวต่างชาติจากสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย…" data-src="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2024/6/11/photo-1718070112247-1718070112884154019001-0-65-400-705-crop-1718070159088526421315.jpeg" class="image-fallback lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="><noscript><img post-id="26381" fifu-featured="1" src="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2024/6/11/photo-1718070112247-1718070112884154019001-0-65-400-705-crop-1718070159088526421315.jpeg" srcset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2024/6/11/photo-1718070112247-1718070112884154019001-0-65-400-705-crop-1718070159088526421315.jpeg" class="image-fallback" alt="บริษัทเวียดนามกำลังมองหาพนักงานไอทีชาวต่างชาติจากสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย…"></noscript> </noscript> </a> <div class="entry-cats"> <ul class="post-categories"> <li><a href="https://bigdiction.net/category/technology/" rel="category tag">เทคโนโลยี</a></li></ul></div> </div><!-- .thumb --> <div class="content-holder"> <div class="entry-title"> <h3 class="post-title f-size-s clr-primary"> <a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%87/">บริษัทเวียดนามกำลังมองหาพนักงานไอทีชาวต่างชาติจากสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย…</a> </h3><!-- .post-title.f-size-s.clr-primary --> </div><!-- .entry-title --> <div class="entry-meta"> <ul class="metas"> <li class="posted-date clr-special"> Posted On: <a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%87/" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2024-06-11T16:48:10+02:00">มิถุนายน 11, 2024</time></a> </li><!-- .posted-date.clr-white --> </ul><!-- .metas --> </div><!-- .entry-meta --> <div class="excerpt"> <p>ในบริบทของการพัฒนาอย่างรวดเร็วของตลาดโลก</p> </div><!-- .excerpt --> </div><!-- .content-holder --> </article><!-- .box --> </div><!-- .en-col --> </div><!-- .row --> </div><!-- .widgets-contents-entry --> </section><!-- .en-front-widget-9.en-related-posts-block --> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">ใส่ความเห็น <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-98-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AA/#respond" style="display:none;">ยกเลิกการตอบ</a></small></h3><form action="https://bigdiction.net/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น</span> <span class="required-field-message">ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย <span class="required">*</span></span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">ความเห็น <span class="required">*</span></label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">ชื่อ <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" autocomplete="name" required /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">อีเมล <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" autocomplete="email" required /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">เว็บไซต์</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" autocomplete="url" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">บันทึกชื่อ, อีเมล และชื่อเว็บไซต์ของฉันบนเบราว์เซอร์นี้ สำหรับการแสดงความเห็นครั้งถัดไป</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="แสดงความเห็น" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='20459' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div><!-- #comments --> </main><!-- #main.site-main --> </div><!-- #primary.content-area --> </div><!-- .en-col main-content-area-outer --> <div class="en-col aside-sidebar-outer aside-right-outer sticky-sidebar"> <aside class="secondary"> <div id="search-1" class="widget"><div class="widget_search"><div class="widget-title"><h3>SEARCH</h3></div><form role="search" method="get" id="search-form" class="clearfix" action="https://bigdiction.net/"><input type="search" name="s" placeholder="Type Something" value"" ><input type="submit" id="submit" value="Search"></form></div></div><div id="categories-3" class="widget"><div class="widget_categories"><div class="widget-title"><h3>หมวดหมู่</h3></div> <ul> <li class="cat-item cat-item-9"><a href="https://bigdiction.net/category/bulletins/">กระดานข่าว</a> </li> <li class="cat-item cat-item-12"><a href="https://bigdiction.net/category/politics/">การเมือง</a> </li> <li class="cat-item cat-item-14"><a href="https://bigdiction.net/category/sports/">กีฬา</a> </li> <li class="cat-item cat-item-6"><a href="https://bigdiction.net/category/entertainment/">ความบันเทิง</a> </li> <li class="cat-item cat-item-4"><a href="https://bigdiction.net/category/business/">ธุรกิจ</a> </li> <li class="cat-item cat-item-10"><a href="https://bigdiction.net/category/health/">สุขภาพ</a> </li> <li class="cat-item cat-item-15"><a href="https://bigdiction.net/category/technology/">เทคโนโลยี</a> </li> </ul> </div></div> </aside><!-- .secondary --> </div><!-- .en-col aside-sidebar-outer --> </div><!-- .row --> </div><!-- .en-container --> </div><!-- .en-inner-pages-main-wrapper --> <footer class="footer"> <div class="footer-inner"> <div class="en-container"> <div class="top-footer"> <div class="en-row"> <div class="en-col"> <div class="en-postwidget en-trending-posts-widget widget"> <div class="widget-title"> <h3>Recent Posts</h3> </div><!-- .widget-title --> <div class="widgets-contents-entry"> <article class="box"> <div class="left-box"> <div class="thumb"> <a class="lazyloading" href="https://bigdiction.net/%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b7%e0%b8%ad/"> <img class="lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://cdn-img.thethao247.vn/storage/files/btvttth1/social-thumb/2024/06/13/thumbnail-2024-06-13t160039829-1718269279-160343avatar.png" data-srcset="https://cdn-img.thethao247.vn/storage/files/btvttth1/social-thumb/2024/06/13/thumbnail-2024-06-13t160039829-1718269279-160343avatar.png" alt="วอลเล่ย์บอลหญิงไทยเกือบแพ้ทีมอ่อนที่สุดใน VNL 2024"> <noscript> <img post-id="26469" fifu-featured="1" data-srcset="https://cdn-img.thethao247.vn/storage/files/btvttth1/social-thumb/2024/06/13/thumbnail-2024-06-13t160039829-1718269279-160343avatar.png" alt="วอลเล่ย์บอลหญิงไทยเกือบแพ้ทีมอ่อนที่สุดใน VNL 2024" data-src="https://cdn-img.thethao247.vn/storage/files/btvttth1/social-thumb/2024/06/13/thumbnail-2024-06-13t160039829-1718269279-160343avatar.png" class="image-fallback lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="><noscript><img post-id="26469" fifu-featured="1" src="https://cdn-img.thethao247.vn/storage/files/btvttth1/social-thumb/2024/06/13/thumbnail-2024-06-13t160039829-1718269279-160343avatar.png" srcset="https://cdn-img.thethao247.vn/storage/files/btvttth1/social-thumb/2024/06/13/thumbnail-2024-06-13t160039829-1718269279-160343avatar.png" class="image-fallback" alt="วอลเล่ย์บอลหญิงไทยเกือบแพ้ทีมอ่อนที่สุดใน VNL 2024"></noscript> </noscript> </a> </div><!-- .thumb --> </div><!-- .left-box --> <div class="right-box"> <div class="content-holder"> <div class="entry-title"> <h3 class="post-title f-size-s clr-primary"> <a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b7%e0%b8%ad/">วอลเล่ย์บอลหญิงไทยเกือบแพ้ทีมอ่อนที่สุดใน VNL 2024</a> </h3> </div><!-- .entry-title --> <div class="entry-meta"> <ul class="metas"> <li class="posted-date clr-special"> Posted On: <a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b7%e0%b8%ad/" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2024-06-13T18:23:28+02:00">มิถุนายน 13, 2024</time></a> </li><!-- .posted-date.clr-white --> </ul><!-- .metas --> </div><!-- .entry-meta --> </div><!-- .content-holder --> </div><!-- .right-box --> </article><!-- .box --> <article class="box"> <div class="left-box"> <div class="thumb"> <a class="lazyloading" href="https://bigdiction.net/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88/"> <img class="lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://image.mekongasean.vn/1200x630/Uploaded/2024/tmgtng/2024_05_29/1066778896-0-0-3072-1728-1920x0-80-0-0-f99abd468e7c6f70904ebc4fb4cfdc86-3217.jpg" data-srcset="https://image.mekongasean.vn/1200x630/Uploaded/2024/tmgtng/2024_05_29/1066778896-0-0-3072-1728-1920x0-80-0-0-f99abd468e7c6f70904ebc4fb4cfdc86-3217.jpg" alt="ประเทศไทยจะสมัครเข้าร่วม BRICS"> <noscript> <img post-id="26467" fifu-featured="1" data-srcset="https://image.mekongasean.vn/1200x630/Uploaded/2024/tmgtng/2024_05_29/1066778896-0-0-3072-1728-1920x0-80-0-0-f99abd468e7c6f70904ebc4fb4cfdc86-3217.jpg" alt="ประเทศไทยจะสมัครเข้าร่วม BRICS" data-src="https://image.mekongasean.vn/1200x630/Uploaded/2024/tmgtng/2024_05_29/1066778896-0-0-3072-1728-1920x0-80-0-0-f99abd468e7c6f70904ebc4fb4cfdc86-3217.jpg" class="image-fallback lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="><noscript><img post-id="26467" fifu-featured="1" src="https://image.mekongasean.vn/1200x630/Uploaded/2024/tmgtng/2024_05_29/1066778896-0-0-3072-1728-1920x0-80-0-0-f99abd468e7c6f70904ebc4fb4cfdc86-3217.jpg" srcset="https://image.mekongasean.vn/1200x630/Uploaded/2024/tmgtng/2024_05_29/1066778896-0-0-3072-1728-1920x0-80-0-0-f99abd468e7c6f70904ebc4fb4cfdc86-3217.jpg" class="image-fallback" alt="ประเทศไทยจะสมัครเข้าร่วม BRICS"></noscript> </noscript> </a> </div><!-- .thumb --> </div><!-- .left-box --> <div class="right-box"> <div class="content-holder"> <div class="entry-title"> <h3 class="post-title f-size-s clr-primary"> <a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88/">ประเทศไทยจะสมัครเข้าร่วม BRICS</a> </h3> </div><!-- .entry-title --> <div class="entry-meta"> <ul class="metas"> <li class="posted-date clr-special"> Posted On: <a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88/" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2024-06-13T18:21:26+02:00">มิถุนายน 13, 2024</time></a> </li><!-- .posted-date.clr-white --> </ul><!-- .metas --> </div><!-- .entry-meta --> </div><!-- .content-holder --> </div><!-- .right-box --> </article><!-- .box --> <article class="box"> <div class="left-box"> <div class="thumb"> <a class="lazyloading" href="https://bigdiction.net/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b2/"> <img class="lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/dien-dan-doanh-nghiep-kieu-bao-thai-lan-viet-nam-lao-campuchia-myanmar-2023-513.jpg?width=0&s=V270OBHbp-JnFHVv8Qo3dg" data-srcset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/dien-dan-doanh-nghiep-kieu-bao-thai-lan-viet-nam-lao-campuchia-myanmar-2023-513.jpg?width=0&s=V270OBHbp-JnFHVv8Qo3dg" alt="ไทย-เวียดนาม-ลาว-กัมพูชา-เมียนมาร์ ฟอรั่มธุรกิจต่างประเทศ 2023"> <noscript> <img post-id="26465" fifu-featured="1" data-srcset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/dien-dan-doanh-nghiep-kieu-bao-thai-lan-viet-nam-lao-campuchia-myanmar-2023-513.jpg?width=0&s=V270OBHbp-JnFHVv8Qo3dg" alt="ไทย-เวียดนาม-ลาว-กัมพูชา-เมียนมาร์ ฟอรั่มธุรกิจต่างประเทศ 2023" data-src="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/dien-dan-doanh-nghiep-kieu-bao-thai-lan-viet-nam-lao-campuchia-myanmar-2023-513.jpg?width=0&s=V270OBHbp-JnFHVv8Qo3dg" class="image-fallback lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="><noscript><img post-id="26465" fifu-featured="1" src="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/dien-dan-doanh-nghiep-kieu-bao-thai-lan-viet-nam-lao-campuchia-myanmar-2023-513.jpg?width=0&s=V270OBHbp-JnFHVv8Qo3dg" srcset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/dien-dan-doanh-nghiep-kieu-bao-thai-lan-viet-nam-lao-campuchia-myanmar-2023-513.jpg?width=0&s=V270OBHbp-JnFHVv8Qo3dg" class="image-fallback" alt="ไทย-เวียดนาม-ลาว-กัมพูชา-เมียนมาร์ ฟอรั่มธุรกิจต่างประเทศ 2023"></noscript> </noscript> </a> </div><!-- .thumb --> </div><!-- .left-box --> <div class="right-box"> <div class="content-holder"> <div class="entry-title"> <h3 class="post-title f-size-s clr-primary"> <a href="https://bigdiction.net/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b2/">ไทย-เวียดนาม-ลาว-กัมพูชา-เมียนมาร์ ฟอรั่มธุรกิจต่างประเทศ 2023</a> </h3> </div><!-- .entry-title --> <div class="entry-meta"> <ul class="metas"> <li class="posted-date clr-special"> Posted On: <a href="https://bigdiction.net/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b2/" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2024-06-13T18:19:58+02:00">มิถุนายน 13, 2024</time></a> </li><!-- .posted-date.clr-white --> </ul><!-- .metas --> </div><!-- .entry-meta --> </div><!-- .content-holder --> </div><!-- .right-box --> </article><!-- .box --> <article class="box"> <div class="left-box"> <div class="thumb"> <a class="lazyloading" href="https://bigdiction.net/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%8b%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99-3/"> <img class="lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2024/052024/19/11/in_social/malaysia-vuot-qua-thai-lan-tro-thanh-thi-truong-o-to-lon-thu-2-o-dong-nam-a-20240519115044.jpg?randTime=1718295456" data-srcset="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2024/052024/19/11/in_social/malaysia-vuot-qua-thai-lan-tro-thanh-thi-truong-o-to-lon-thu-2-o-dong-nam-a-20240519115044.jpg?randTime=1718295456" alt="มาเลเซียแซงไทยขึ้นเป็นตลาดรถยนต์รายใหญ่อันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"> <noscript> <img post-id="26463" fifu-featured="1" data-srcset="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2024/052024/19/11/in_social/malaysia-vuot-qua-thai-lan-tro-thanh-thi-truong-o-to-lon-thu-2-o-dong-nam-a-20240519115044.jpg?randTime=1718295456" alt="มาเลเซียแซงไทยขึ้นเป็นตลาดรถยนต์รายใหญ่อันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" data-src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2024/052024/19/11/in_social/malaysia-vuot-qua-thai-lan-tro-thanh-thi-truong-o-to-lon-thu-2-o-dong-nam-a-20240519115044.jpg?randTime=1718295456" class="image-fallback lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="><noscript><img post-id="26463" fifu-featured="1" src="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2024/052024/19/11/in_social/malaysia-vuot-qua-thai-lan-tro-thanh-thi-truong-o-to-lon-thu-2-o-dong-nam-a-20240519115044.jpg?randTime=1718295456" srcset="https://thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2024/052024/19/11/in_social/malaysia-vuot-qua-thai-lan-tro-thanh-thi-truong-o-to-lon-thu-2-o-dong-nam-a-20240519115044.jpg?randTime=1718295456" class="image-fallback" alt="มาเลเซียแซงไทยขึ้นเป็นตลาดรถยนต์รายใหญ่อันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"></noscript> </noscript> </a> </div><!-- .thumb --> </div><!-- .left-box --> <div class="right-box"> <div class="content-holder"> <div class="entry-title"> <h3 class="post-title f-size-s clr-primary"> <a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%8b%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99-3/">มาเลเซียแซงไทยขึ้นเป็นตลาดรถยนต์รายใหญ่อันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้</a> </h3> </div><!-- .entry-title --> <div class="entry-meta"> <ul class="metas"> <li class="posted-date clr-special"> Posted On: <a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%8b%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99-3/" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2024-06-13T18:17:50+02:00">มิถุนายน 13, 2024</time></a> </li><!-- .posted-date.clr-white --> </ul><!-- .metas --> </div><!-- .entry-meta --> </div><!-- .content-holder --> </div><!-- .right-box --> </article><!-- .box --> <article class="box"> <div class="left-box"> <div class="thumb"> <a class="lazyloading" href="https://bigdiction.net/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4/"> <img class="lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://bqn.1cdn.vn/thumbs/1200x630/2024/02/24/deltathailand.jpg" data-srcset="https://bqn.1cdn.vn/thumbs/1200x630/2024/02/24/deltathailand.jpg" alt="ประเทศไทยสนับสนุนธุรกิจที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า"> <noscript> <img post-id="26461" fifu-featured="1" data-srcset="https://bqn.1cdn.vn/thumbs/1200x630/2024/02/24/deltathailand.jpg" alt="ประเทศไทยสนับสนุนธุรกิจที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า" data-src="https://bqn.1cdn.vn/thumbs/1200x630/2024/02/24/deltathailand.jpg" class="image-fallback lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="><noscript><img post-id="26461" fifu-featured="1" data-srcset="https://bqn.1cdn.vn/thumbs/1200x630/2024/02/24/deltathailand.jpg" alt="ประเทศไทยสนับสนุนธุรกิจที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า" data-src="https://bqn.1cdn.vn/thumbs/1200x630/2024/02/24/deltathailand.jpg" class="image-fallback lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="><noscript><img post-id="26461" fifu-featured="1" src="https://bqn.1cdn.vn/thumbs/1200x630/2024/02/24/deltathailand.jpg" srcset="https://bqn.1cdn.vn/thumbs/1200x630/2024/02/24/deltathailand.jpg" class="image-fallback" alt="ประเทศไทยสนับสนุนธุรกิจที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า"></noscript></noscript> </noscript> </a> </div><!-- .thumb --> </div><!-- .left-box --> <div class="right-box"> <div class="content-holder"> <div class="entry-title"> <h3 class="post-title f-size-s clr-primary"> <a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4/">ประเทศไทยสนับสนุนธุรกิจที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า</a> </h3> </div><!-- .entry-title --> <div class="entry-meta"> <ul class="metas"> <li class="posted-date clr-special"> Posted On: <a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4/" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2024-06-13T16:55:06+02:00">มิถุนายน 13, 2024</time></a> </li><!-- .posted-date.clr-white --> </ul><!-- .metas --> </div><!-- .entry-meta --> </div><!-- .content-holder --> </div><!-- .right-box --> </article><!-- .box --> </div><!-- .widgets-contents-entry --> </div><!-- .en-postwidget.en-trending-posts-widget.widget --> </div> <div class="en-col"> <div class="en-postwidget en-trending-posts-widget widget"> <div class="widget-title"> <h3>Trending News</h3> </div><!-- .widget-title --> <div class="widgets-contents-entry"> <article class="box"> <div class="left-box"> <div class="thumb"> <a class="lazyloading" href="https://bigdiction.net/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7-%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7/"> <img class="lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/11/15/dulich-1668502691-3851-1668502713.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HR87D6dg69X0g5QojD427Q" data-srcset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/11/15/dulich-1668502691-3851-1668502713.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HR87D6dg69X0g5QojD427Q" alt="เที่ยว ‘ไปครั้งเดียว’"> <noscript> <img post-id="8112" fifu-featured="1" data-srcset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/11/15/dulich-1668502691-3851-1668502713.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HR87D6dg69X0g5QojD427Q" alt="เที่ยว ‘ไปครั้งเดียว’" data-src="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/11/15/dulich-1668502691-3851-1668502713.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HR87D6dg69X0g5QojD427Q" class="image-fallback lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="><noscript><img post-id="8112" fifu-featured="1" src="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/11/15/dulich-1668502691-3851-1668502713.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HR87D6dg69X0g5QojD427Q" srcset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/11/15/dulich-1668502691-3851-1668502713.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HR87D6dg69X0g5QojD427Q" class="image-fallback" alt="เที่ยว ‘ไปครั้งเดียว’"></noscript> </noscript> </a> </div><!-- .thumb --> </div><!-- .left-box --> <div class="right-box"> <div class="content-holder"> <div class="entry-title"> <h3 class="post-title f-size-s clr-primary"> <a href="https://bigdiction.net/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7-%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7/">เที่ยว ‘ไปครั้งเดียว’</a> </h3> </div><!-- .entry-title --> <div class="entry-meta"> <ul class="metas"> <li class="posted-date clr-special"> Posted On: <a href="https://bigdiction.net/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7-%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7/" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2022-11-15T23:19:59+02:00">พฤศจิกายน 15, 2022</time></a> </li><!-- .posted-date.clr-white --> </ul><!-- .metas --> </div><!-- .entry-meta --> </div><!-- .content-holder --> </div><!-- .right-box --> </article><!-- .box --> <article class="box"> <div class="left-box"> <div class="thumb"> <a class="lazyloading" href="https://bigdiction.net/%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%86/"> <img class="lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/pr/2022/photo1666778596347-16667785966851571728836-63802457866966.png" data-srcset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/pr/2022/photo1666778596347-16667785966851571728836-63802457866966.png" alt="ครอบครัวมากขึ้นเรื่อยๆ เลือก Vietnam Travel เพื่อทัวร์ต้อนรับปีใหม่และฤดูใบไม้ผลิปี 2023 ในยุโรป"> <noscript> <img post-id="7294" fifu-featured="1" data-srcset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/pr/2022/photo1666778596347-16667785966851571728836-63802457866966.png" alt="ครอบครัวมากขึ้นเรื่อยๆ เลือก Vietnam Travel เพื่อทัวร์ต้อนรับปีใหม่และฤดูใบไม้ผลิปี 2023 ในยุโรป" data-src="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/pr/2022/photo1666778596347-16667785966851571728836-63802457866966.png" class="image-fallback lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="><noscript><img post-id="7294" fifu-featured="1" src="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/pr/2022/photo1666778596347-16667785966851571728836-63802457866966.png" srcset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/pr/2022/photo1666778596347-16667785966851571728836-63802457866966.png" class="image-fallback" alt="ครอบครัวมากขึ้นเรื่อยๆ เลือก Vietnam Travel เพื่อทัวร์ต้อนรับปีใหม่และฤดูใบไม้ผลิปี 2023 ในยุโรป"></noscript> </noscript> </a> </div><!-- .thumb --> </div><!-- .left-box --> <div class="right-box"> <div class="content-holder"> <div class="entry-title"> <h3 class="post-title f-size-s clr-primary"> <a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%86/">ครอบครัวมากขึ้นเรื่อยๆ เลือก Vietnam Travel เพื่อทัวร์ต้อนรับปีใหม่และฤดูใบไม้ผลิปี 2023 ในยุโรป</a> </h3> </div><!-- .entry-title --> <div class="entry-meta"> <ul class="metas"> <li class="posted-date clr-special"> Posted On: <a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%86/" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2022-10-27T05:57:57+02:00">ตุลาคม 27, 2022</time></a> </li><!-- .posted-date.clr-white --> </ul><!-- .metas --> </div><!-- .entry-meta --> </div><!-- .content-holder --> </div><!-- .right-box --> </article><!-- .box --> <article class="box"> <div class="left-box"> <div class="thumb"> <a class="lazyloading" href="https://bigdiction.net/%e0%b9%80%e0%b8%9d%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99/"> <img class="lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://media.baothaibinh.com.vn/upload/news/8_2022/giam_sat_21_ngay_nguoi_nhap_canh_tu_noi_co_dau_mua_khi_14521722082022.jpg" data-srcset="https://media.baothaibinh.com.vn/upload/news/8_2022/giam_sat_21_ngay_nguoi_nhap_canh_tu_noi_co_dau_mua_khi_14521722082022.jpg" alt="เฝ้าระวังคนเข้าสู่พื้นที่โรคฝีลิงเป็นเวลา 21 วัน"> <noscript> <img post-id="4649" fifu-featured="1" data-srcset="https://media.baothaibinh.com.vn/upload/news/8_2022/giam_sat_21_ngay_nguoi_nhap_canh_tu_noi_co_dau_mua_khi_14521722082022.jpg" alt="เฝ้าระวังคนเข้าสู่พื้นที่โรคฝีลิงเป็นเวลา 21 วัน" data-src="https://media.baothaibinh.com.vn/upload/news/8_2022/giam_sat_21_ngay_nguoi_nhap_canh_tu_noi_co_dau_mua_khi_14521722082022.jpg" class="image-fallback lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="><noscript><img post-id="4649" fifu-featured="1" src="https://media.baothaibinh.com.vn/upload/news/8_2022/giam_sat_21_ngay_nguoi_nhap_canh_tu_noi_co_dau_mua_khi_14521722082022.jpg" srcset="https://media.baothaibinh.com.vn/upload/news/8_2022/giam_sat_21_ngay_nguoi_nhap_canh_tu_noi_co_dau_mua_khi_14521722082022.jpg" class="image-fallback" alt="เฝ้าระวังคนเข้าสู่พื้นที่โรคฝีลิงเป็นเวลา 21 วัน"></noscript> </noscript> </a> </div><!-- .thumb --> </div><!-- .left-box --> <div class="right-box"> <div class="content-holder"> <div class="entry-title"> <h3 class="post-title f-size-s clr-primary"> <a href="https://bigdiction.net/%e0%b9%80%e0%b8%9d%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99/">เฝ้าระวังคนเข้าสู่พื้นที่โรคฝีลิงเป็นเวลา 21 วัน</a> </h3> </div><!-- .entry-title --> <div class="entry-meta"> <ul class="metas"> <li class="posted-date clr-special"> Posted On: <a href="https://bigdiction.net/%e0%b9%80%e0%b8%9d%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99/" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2022-08-23T00:30:15+02:00">สิงหาคม 23, 2022</time></a> </li><!-- .posted-date.clr-white --> </ul><!-- .metas --> </div><!-- .entry-meta --> </div><!-- .content-holder --> </div><!-- .right-box --> </article><!-- .box --> <article class="box"> <div class="left-box"> <div class="thumb"> <a class="lazyloading" href="https://bigdiction.net/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%97/"> <img class="lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/6/2/ng-khang-via-he-020622-1read-only-16541369022381935697256-crop-1654136950545488680049.jpg" data-srcset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/6/2/ng-khang-via-he-020622-1read-only-16541369022381935697256-crop-1654136950545488680049.jpg" alt="ทำความสะอาดทางเท้าไม่ทั่วถึง"> <noscript> <img post-id="1261" fifu-featured="1" data-srcset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/6/2/ng-khang-via-he-020622-1read-only-16541369022381935697256-crop-1654136950545488680049.jpg" alt="ทำความสะอาดทางเท้าไม่ทั่วถึง" data-src="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/6/2/ng-khang-via-he-020622-1read-only-16541369022381935697256-crop-1654136950545488680049.jpg" class="image-fallback lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="><noscript><img post-id="1261" fifu-featured="1" src="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/6/2/ng-khang-via-he-020622-1read-only-16541369022381935697256-crop-1654136950545488680049.jpg" srcset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/6/2/ng-khang-via-he-020622-1read-only-16541369022381935697256-crop-1654136950545488680049.jpg" class="image-fallback" alt="ทำความสะอาดทางเท้าไม่ทั่วถึง"></noscript> </noscript> </a> </div><!-- .thumb --> </div><!-- .left-box --> <div class="right-box"> <div class="content-holder"> <div class="entry-title"> <h3 class="post-title f-size-s clr-primary"> <a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%97/">ทำความสะอาดทางเท้าไม่ทั่วถึง</a> </h3> </div><!-- .entry-title --> <div class="entry-meta"> <ul class="metas"> <li class="posted-date clr-special"> Posted On: <a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%97/" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2022-06-02T12:16:13+02:00">มิถุนายน 2, 2022</time></a> </li><!-- .posted-date.clr-white --> </ul><!-- .metas --> </div><!-- .entry-meta --> </div><!-- .content-holder --> </div><!-- .right-box --> </article><!-- .box --> <article class="box"> <div class="left-box"> <div class="thumb"> <a class="lazyloading" href="https://bigdiction.net/%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%a1-%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%af-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1/"> <img class="lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://photo-cms-plo.zadn.vn/600x315/Uploaded/2022/xqeioxurys/2022_05_23/3e997df4-2e21-41ad-b878-7337e9229307-479fcf34-7402.jpg" data-srcset="https://photo-cms-plo.zadn.vn/600x315/Uploaded/2022/xqeioxurys/2022_05_23/3e997df4-2e21-41ad-b878-7337e9229307-479fcf34-7402.jpg" alt="กทม.โหวตเลือกผู้ว่าฯ หลังเกือบทศวรรษ"> <noscript> <img post-id="999" fifu-featured="1" data-srcset="https://photo-cms-plo.zadn.vn/600x315/Uploaded/2022/xqeioxurys/2022_05_23/3e997df4-2e21-41ad-b878-7337e9229307-479fcf34-7402.jpg" alt="กทม.โหวตเลือกผู้ว่าฯ หลังเกือบทศวรรษ" data-src="https://photo-cms-plo.zadn.vn/600x315/Uploaded/2022/xqeioxurys/2022_05_23/3e997df4-2e21-41ad-b878-7337e9229307-479fcf34-7402.jpg" class="image-fallback lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="><noscript><img post-id="999" fifu-featured="1" src="https://photo-cms-plo.zadn.vn/600x315/Uploaded/2022/xqeioxurys/2022_05_23/3e997df4-2e21-41ad-b878-7337e9229307-479fcf34-7402.jpg" srcset="https://photo-cms-plo.zadn.vn/600x315/Uploaded/2022/xqeioxurys/2022_05_23/3e997df4-2e21-41ad-b878-7337e9229307-479fcf34-7402.jpg" class="image-fallback" alt="กทม.โหวตเลือกผู้ว่าฯ หลังเกือบทศวรรษ"></noscript> </noscript> </a> </div><!-- .thumb --> </div><!-- .left-box --> <div class="right-box"> <div class="content-holder"> <div class="entry-title"> <h3 class="post-title f-size-s clr-primary"> <a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%a1-%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%af-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1/">กทม.โหวตเลือกผู้ว่าฯ หลังเกือบทศวรรษ</a> </h3> </div><!-- .entry-title --> <div class="entry-meta"> <ul class="metas"> <li class="posted-date clr-special"> Posted On: <a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%a1-%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%af-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1/" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2022-05-28T00:27:35+02:00">พฤษภาคม 28, 2022</time></a> </li><!-- .posted-date.clr-white --> </ul><!-- .metas --> </div><!-- .entry-meta --> </div><!-- .content-holder --> </div><!-- .right-box --> </article><!-- .box --> </div><!-- .widgets-contents-entry --> </div><!-- .en-postwidget.en-trending-posts-widget.widget --> </div> </div><!-- .en-row --> </div><!-- .top-footer --> <div class="bottom-footer"> <div class="row"> <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-12"> <div class="copyright-notice"> <p>©2022 - <a href="https://bigdiction.net/">Bigdiction</a></p> </div> </div><!-- .col --> <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-12"> <div class="footer-navigation"> <ul id="menu-secondary-menu" class="menu"><li id="menu-item-3953" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-3953"><a href="https://bigdiction.net/about-us/">เกี่ยวกับเรา</a></li> <li id="menu-item-3950" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-3950"><a href="https://bigdiction.net/dmca/">DMCA</a></li> <li id="menu-item-3951" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-3951"><a href="https://bigdiction.net/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%82/">ข้อกำหนดและเงื่อนไข</a></li> <li id="menu-item-3949" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-privacy-policy menu-item-3949"><a rel="privacy-policy" href="https://bigdiction.net/privacy-policy/">นโยบายความเป็นส่วนตัว</a></li> <li id="menu-item-3952" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-3952"><a href="https://bigdiction.net/contact-us/">ติดต่อเรา</a></li> </ul> </div> </div><!-- .col --> </div><!-- .row --> </div><!-- .bottom-footer --> </div><!-- .en-container --> </div><!-- .footer-inner --> </footer><!-- .footer --> </div><!-- .en-pagewrap --> <script type="text/html" id="tmpl-media-frame"> <div class="media-frame-title" id="media-frame-title"></div> <h2 class="media-frame-menu-heading">คำสั่ง</h2> <button type="button" class="button button-link media-frame-menu-toggle" aria-expanded="false"> เมนู <span class="dashicons dashicons-arrow-down" aria-hidden="true"></span> </button> <div class="media-frame-menu"></div> <div class="media-frame-tab-panel"> <div class="media-frame-router"></div> <div class="media-frame-content"></div> </div> <h2 class="media-frame-actions-heading screen-reader-text"> คำสั่งสำหรับไฟลสื่อที่เลือกไว้ </h2> <div class="media-frame-toolbar"></div> <div class="media-frame-uploader"></div> </script> <script type="text/html" id="tmpl-media-modal"> <div tabindex="0" class="media-modal wp-core-ui" role="dialog" aria-labelledby="media-frame-title"> <# if ( data.hasCloseButton ) { #> <button type="button" class="media-modal-close"><span class="media-modal-icon"><span class="screen-reader-text"> ปิดการโต้ตอบ </span></span></button> <# } #> <div class="media-modal-content" role="document"></div> </div> <div class="media-modal-backdrop"></div> </script> <script type="text/html" id="tmpl-uploader-window"> <div class="uploader-window-content"> <div class="uploader-editor-title">วางไฟล์เพื่ออัปโหลด</div> </div> </script> <script type="text/html" id="tmpl-uploader-editor"> <div class="uploader-editor-content"> <div class="uploader-editor-title">วางไฟล์เพื่ออัปโหลด</div> </div> </script> <script type="text/html" id="tmpl-uploader-inline"> <# var messageClass = data.message ? 'has-upload-message' : 'no-upload-message'; #> <# if ( data.canClose ) { #> <button class="close dashicons dashicons-no"><span class="screen-reader-text"> ปิดตัวอัปโหลด </span></button> <# } #> <div class="uploader-inline-content {{ messageClass }}"> <# if ( data.message ) { #> <h2 class="upload-message">{{ data.message }}</h2> <# } #> <div class="upload-ui"> <h2 class="upload-instructions drop-instructions">วางไฟล์เพื่ออัปโหลด</h2> <p class="upload-instructions drop-instructions">หรือ</p> <button type="button" class="browser button button-hero" aria-labelledby="post-upload-info">เลือกหลายไฟล์</button> </div> <div class="upload-inline-status"></div> <div class="post-upload-ui" id="post-upload-info"> <p class="max-upload-size"> ขนาดไฟล์อัปโหลดใหญ่สุด: 256 MB. </p> <# if ( data.suggestedWidth && data.suggestedHeight ) { #> <p class="suggested-dimensions"> แนะนำขนาดรูปภาพที่ {{data.suggestedWidth}} x {{data.suggestedHeight}} พิกเซล </p> <# } #> </div> </div> </script> <script type="text/html" id="tmpl-media-library-view-switcher"> <a href="https://bigdiction.net/wp-admin/upload.php?mode=list" class="view-list"> <span class="screen-reader-text"> ดูแบบรายการ </span> </a> <a href="https://bigdiction.net/wp-admin/upload.php?mode=grid" class="view-grid current" aria-current="page"> <span class="screen-reader-text"> ดูแบบตาราง </span> </a> </script> <script type="text/html" id="tmpl-uploader-status"> <h2>การอัปโหลด </h2> <div class="media-progress-bar"><div></div></div> <div class="upload-details"> <span class="upload-count"> <span class="upload-index"></span> / <span class="upload-total"></span> </span> <span class="upload-detail-separator">–</span> <span class="upload-filename"></span> </div> <div class="upload-errors"></div> <button type="button" class="button upload-dismiss-errors">Dismiss errors</button> </script> <script type="text/html" id="tmpl-uploader-status-error"> <span class="upload-error-filename">{{{ data.filename }}}</span> <span class="upload-error-message">{{ data.message }}</span> </script> <script type="text/html" id="tmpl-edit-attachment-frame"> <div class="edit-media-header"> <button class="left dashicons"<# if ( ! data.hasPrevious ) { #> disabled<# } #>><span class="screen-reader-text">แก้ไขไฟล์สื่อก่อนหน้า</span></button> <button class="right dashicons"<# if ( ! data.hasNext ) { #> disabled<# } #>><span class="screen-reader-text">แก้ไขไฟล์สื่อถัดไป</span></button> <button type="button" class="media-modal-close"><span class="media-modal-icon"><span class="screen-reader-text">ปิดการโต้ตอบ</span></span></button> </div> <div class="media-frame-title"></div> <div class="media-frame-content"></div> </script> <script type="text/html" id="tmpl-attachment-details-two-column">window.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { <div class="attachment-media-view {{ data.orientation }}"> <h2 class="screen-reader-text">ชมไฟล์แนบก่อน</h2> <div class="thumbnail thumbnail-{{ data.type }}"> <# if ( data.uploading ) { #> <div class="media-progress-bar"><div></div></div> <# } else if ( data.sizes && data.sizes.full ) { #> <img class="details-image" src="{{ data.sizes.full.url }}" draggable="false" alt="" /> <# } else if ( data.sizes && data.sizes.large ) { #> <img class="details-image" src="{{ data.sizes.large.url }}" draggable="false" alt="" /> <# } else if ( -1 === jQuery.inArray( data.type, [ 'audio', 'video' ] ) ) { #> <img class="details-image icon" src="{{ data.icon }}" draggable="false" alt="" /> <# } #> <# if ( 'audio' === data.type ) { #> <div class="wp-media-wrapper wp-audio"> <audio style="visibility: hidden" controls class="wp-audio-shortcode" width="100%" preload="none"> <source type="{{ data.mime }}" src="{{ data.url }}" /> </audio> </div> <# } else if ( 'video' === data.type ) { var w_rule = ''; if ( data.width ) { w_rule = 'width: ' + data.width + 'px;'; } else if ( wp.media.view.settings.contentWidth ) { w_rule = 'width: ' + wp.media.view.settings.contentWidth + 'px;'; } #> <div style="{{ w_rule }}" class="wp-media-wrapper wp-video"> <video controls="controls" class="wp-video-shortcode" preload="metadata" <# if ( data.width ) { #>width="{{ data.width }}"<# } #> <# if ( data.height ) { #>height="{{ data.height }}"<# } #> <# if ( data.image && data.image.src !== data.icon ) { #>poster="{{ data.image.src }}"<# } #>> <source type="{{ data.mime }}" src="{{ data.url }}" /> </video> </div> <# } #> <div class="attachment-actions"> <# if ( 'image' === data.type && ! data.uploading && data.sizes && data.can.save ) { #> <button type="button" class="button edit-attachment">แก้ไขรูป</button> <# } else if ( 'pdf' === data.subtype && data.sizes ) { #> <p>ตัวอย่างเอกสาร</p> <# } #> </div> </div> </div> <div class="attachment-info"> <span class="settings-save-status" role="status"> <span class="spinner"></span> <span class="saved">บันทึก</span> </span> <div class="details"> <h2 class="screen-reader-text"> รายละเอียด </h2> <div class="uploaded"><strong>อัปโหลดแล้วบน:</strong> {{ data.dateFormatted }}</div> <div class="uploaded-by"> <strong>อัปโหลดโดย</strong> <# if ( data.authorLink ) { #> <a href="{{ data.authorLink }}">{{ data.authorName }}</a> <# } else { #> {{ data.authorName }} <# } #> </div> <# if ( data.uploadedToTitle ) { #> <div class="uploaded-to"> <strong>อัปโหลดไปที่</strong> <# if ( data.uploadedToLink ) { #> <a href="{{ data.uploadedToLink }}">{{ data.uploadedToTitle }}</a> <# } else { #> {{ data.uploadedToTitle }} <# } #> </div> <# } #> <div class="filename"><strong>ชื่อไฟล์:</strong> {{ data.filename }}</div> <div class="file-type"><strong>ประเภทไฟล์:</strong> {{ data.mime }}</div> <div class="file-size"><strong>ขนาดไฟล์:</strong> {{ data.filesizeHumanReadable }}</div> <# if ( 'image' === data.type && ! data.uploading ) { #> <# if ( data.width && data.height ) { #> <div class="dimensions"><strong>มิติของไฟล์:</strong> {{ data.width }} คูณ {{ data.height }} พิกเซล </div> <# } #> <# if ( data.originalImageURL && data.originalImageName ) { #> <div class="word-wrap-break-word"> <strong>รูปภาพดั้งเดิม:</strong> <a href="{{ data.originalImageURL }}">{{data.originalImageName}}</a> </div> <# } #> <# } #> <# if ( data.fileLength && data.fileLengthHumanReadable ) { #> <div class="file-length"><strong>ความยาว:</strong> <span aria-hidden="true">{{ data.fileLength }}</span> <span class="screen-reader-text">{{ data.fileLengthHumanReadable }}</span> </div> <# } #> <# if ( 'audio' === data.type && data.meta.bitrate ) { #> <div class="bitrate"> <strong>บิทเรท(Bitrate):</strong> {{ Math.round( data.meta.bitrate / 1000 ) }}kb/s <# if ( data.meta.bitrate_mode ) { #> {{ ' ' + data.meta.bitrate_mode.toUpperCase() }} <# } #> </div> <# } #> <# if ( data.mediaStates ) { #> <div class="media-states"><strong>ใช้เป็น:</strong> {{ data.mediaStates }}</div> <# } #> <div class="compat-meta"> <# if ( data.compat && data.compat.meta ) { #> {{{ data.compat.meta }}} <# } #> </div> </div> <div class="settings"> <# var maybeReadOnly = data.can.save || data.allowLocalEdits ? '' : 'readonly'; #> <# if ( 'image' === data.type ) { #> <span class="setting alt-text has-description" data-setting="alt"> <label for="attachment-details-two-column-alt-text" class="name">ข้อความสำรอง</label> <textarea id="attachment-details-two-column-alt-text" aria-describedby="alt-text-description" {{ maybeReadOnly }}>{{ data.alt }}</textarea> </span> <p class="description" id="alt-text-description"><a href="https://www.w3.org/WAI/tutorials/images/decision-tree" target="_blank" rel="noopener">Learn how to describe the purpose of the image<span class="screen-reader-text"> (เปิดในแท็บใหม่)</span></a>. Leave empty if the image is purely decorative.</p> <# } #> <span class="setting" data-setting="title"> <label for="attachment-details-two-column-title" class="name">ชื่อ</label> <input type="text" id="attachment-details-two-column-title" value="{{ data.title }}" {{ maybeReadOnly }} /> </span> <# if ( 'audio' === data.type ) { #> <span class="setting" data-setting="artist"> <label for="attachment-details-two-column-artist" class="name">ศิลปิน</label> <input type="text" id="attachment-details-two-column-artist" value="{{ data.artist || data.meta.artist || '' }}" /> </span> <span class="setting" data-setting="album"> <label for="attachment-details-two-column-album" class="name">อัลบั้ม</label> <input type="text" id="attachment-details-two-column-album" value="{{ data.album || data.meta.album || '' }}" /> </span> <# } #> <span class="setting" data-setting="caption"> <label for="attachment-details-two-column-caption" class="name">คำบรรยายภาพ</label> <textarea id="attachment-details-two-column-caption" {{ maybeReadOnly }}>{{ data.caption }}</textarea> </span> <span class="setting" data-setting="description"> <label for="attachment-details-two-column-description" class="name">คำอธิบาย</label> <textarea id="attachment-details-two-column-description" {{ maybeReadOnly }}>{{ data.description }}</textarea> </span> <span class="setting" data-setting="url"> <label for="attachment-details-two-column-copy-link" class="name">URL ไฟล์</label> <input type="text" class="attachment-details-copy-link" id="attachment-details-two-column-copy-link" value="{{ data.url }}" readonly /> <span class="copy-to-clipboard-container"> <button type="button" class="button button-small copy-attachment-url" data-clipboard-target="#attachment-details-two-column-copy-link">คัดลอก URL ไปยังคลิปบอร์ด</button> <span class="success hidden" aria-hidden="true">คัดลอกแล้ว</span> </span> </span> <div class="attachment-compat"></div> </div> <div class="actions"> <# if ( data.link ) { #> <a class="view-attachment" href="{{ data.link }}">ดูหน้าไฟล์แนบ</a> <# } #> <# if ( data.can.save ) { #> <# if ( data.link ) { #> <span class="links-separator">|</span> <# } #> <a href="{{ data.editLink }}">แก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติม</a> <# } #> <# if ( data.can.save && data.link ) { #> <span class="links-separator">|</span> <a href="{{ data.url }}" download>Download file</a> <# } #> <# if ( ! data.uploading && data.can.remove ) { #> <# if ( data.link || data.can.save ) { #> <span class="links-separator">|</span> <# } #> <button type="button" class="button-link delete-attachment">ลบถาวร</button> <# } #> </div> </div> });</script> <script type="text/html" id="tmpl-attachment"> <div class="attachment-preview js--select-attachment type-{{ data.type }} subtype-{{ data.subtype }} {{ data.orientation }}"> <div class="thumbnail"> <# if ( data.uploading ) { #> <div class="media-progress-bar"><div style="width: {{ data.percent }}%"></div></div> <# } else if ( 'image' === data.type && data.size && data.size.url ) { #> <div class="centered"> <img src="{{ data.size.url }}" draggable="false" alt="" /> </div> <# } else { #> <div class="centered"> <# if ( data.image && data.image.src && data.image.src !== data.icon ) { #> <img src="{{ data.image.src }}" class="thumbnail" draggable="false" alt="" /> <# } else if ( data.sizes && data.sizes.medium ) { #> <img src="{{ data.sizes.medium.url }}" class="thumbnail" draggable="false" alt="" /> <# } else { #> <img src="{{ data.icon }}" class="icon" draggable="false" alt="" /> <# } #> </div> <div class="filename"> <div>{{ data.filename }}</div> </div> <# } #> </div> <# if ( data.buttons.close ) { #> <button type="button" class="button-link attachment-close media-modal-icon"><span class="screen-reader-text"> ลบออก </span></button> <# } #> </div> <# if ( data.buttons.check ) { #> <button type="button" class="check" tabindex="-1"><span class="media-modal-icon"></span><span class="screen-reader-text"> ยกเลิกที่เลือก </span></button> <# } #> <# var maybeReadOnly = data.can.save || data.allowLocalEdits ? '' : 'readonly'; if ( data.describe ) { if ( 'image' === data.type ) { #> <input type="text" value="{{ data.caption }}" class="describe" data-setting="caption" aria-label="คำบรรยายภาพ" placeholder="คำบรรยาย…" {{ maybeReadOnly }} /> <# } else { #> <input type="text" value="{{ data.title }}" class="describe" data-setting="title" <# if ( 'video' === data.type ) { #> aria-label="ชื่อไฟล์วิดีโอ" placeholder="ชื่อไฟล์วิดีโอ…" <# } else if ( 'audio' === data.type ) { #> aria-label="ชื่อไฟล์เสียง" placeholder="ชื่อไฟล์เสียง…" <# } else { #> aria-label="ชื่อไฟล์สื่อ" placeholder="ชื่อไฟล์สื่อ…" <# } #> {{ maybeReadOnly }} /> <# } } #> </script> <script type="text/html" id="tmpl-attachment-details"> <h2> รายละเอียดไฟล์แนบ <span class="settings-save-status" role="status"> <span class="spinner"></span> <span class="saved">บันทึก</span> </span> </h2> <div class="attachment-info"> <# if ( 'audio' === data.type ) { #> <div class="wp-media-wrapper wp-audio"> <audio style="visibility: hidden" controls class="wp-audio-shortcode" width="100%" preload="none"> <source type="{{ data.mime }}" src="{{ data.url }}" /> </audio> </div> <# } else if ( 'video' === data.type ) { var w_rule = ''; if ( data.width ) { w_rule = 'width: ' + data.width + 'px;'; } else if ( wp.media.view.settings.contentWidth ) { w_rule = 'width: ' + wp.media.view.settings.contentWidth + 'px;'; } #> <div style="{{ w_rule }}" class="wp-media-wrapper wp-video"> <video controls="controls" class="wp-video-shortcode" preload="metadata" <# if ( data.width ) { #>width="{{ data.width }}"<# } #> <# if ( data.height ) { #>height="{{ data.height }}"<# } #> <# if ( data.image && data.image.src !== data.icon ) { #>poster="{{ data.image.src }}"<# } #>> <source type="{{ data.mime }}" src="{{ data.url }}" /> </video> </div> <# } else { #> <div class="thumbnail thumbnail-{{ data.type }}"> <# if ( data.uploading ) { #> <div class="media-progress-bar"><div></div></div> <# } else if ( 'image' === data.type && data.size && data.size.url ) { #> <img src="{{ data.size.url }}" draggable="false" alt="" /> <# } else { #> <img src="{{ data.icon }}" class="icon" draggable="false" alt="" /> <# } #> </div> <# } #> <div class="details"> <div class="filename">{{ data.filename }}</div> <div class="uploaded">{{ data.dateFormatted }}</div> <div class="file-size">{{ data.filesizeHumanReadable }}</div> <# if ( 'image' === data.type && ! data.uploading ) { #> <# if ( data.width && data.height ) { #> <div class="dimensions"> {{ data.width }} คูณ {{ data.height }} พิกเซล </div> <# } #> <# if ( data.originalImageURL && data.originalImageName ) { #> <div class="word-wrap-break-word"> รูปภาพดั้งเดิม: <a href="{{ data.originalImageURL }}">{{data.originalImageName}}</a> </div> <# } #> <# if ( data.can.save && data.sizes ) { #> <a class="edit-attachment" href="{{ data.editLink }}&image-editor" target="_blank">แก้ไขรูป</a> <# } #> <# } #> <# if ( data.fileLength && data.fileLengthHumanReadable ) { #> <div class="file-length">ความยาว: <span aria-hidden="true">{{ data.fileLength }}</span> <span class="screen-reader-text">{{ data.fileLengthHumanReadable }}</span> </div> <# } #> <# if ( data.mediaStates ) { #> <div class="media-states"><strong>ใช้เป็น:</strong> {{ data.mediaStates }}</div> <# } #> <# if ( ! data.uploading && data.can.remove ) { #> <button type="button" class="button-link delete-attachment">ลบถาวร</button> <# } #> <div class="compat-meta"> <# if ( data.compat && data.compat.meta ) { #> {{{ data.compat.meta }}} <# } #> </div> </div> </div> <# var maybeReadOnly = data.can.save || data.allowLocalEdits ? '' : 'readonly'; #> <# if ( 'image' === data.type ) { #> <span class="setting alt-text has-description" data-setting="alt"> <label for="attachment-details-alt-text" class="name">ข้อความ Alt</label> <textarea id="attachment-details-alt-text" aria-describedby="alt-text-description" {{ maybeReadOnly }}>{{ data.alt }}</textarea> </span> <p class="description" id="alt-text-description"><a href="https://www.w3.org/WAI/tutorials/images/decision-tree" target="_blank" rel="noopener">Learn how to describe the purpose of the image<span class="screen-reader-text"> (เปิดในแท็บใหม่)</span></a>. Leave empty if the image is purely decorative.</p> <# } #> <span class="setting" data-setting="title"> <label for="attachment-details-title" class="name">ชื่อ</label> <input type="text" id="attachment-details-title" value="{{ data.title }}" {{ maybeReadOnly }} /> </span> <# if ( 'audio' === data.type ) { #> <span class="setting" data-setting="artist"> <label for="attachment-details-artist" class="name">ศิลปิน</label> <input type="text" id="attachment-details-artist" value="{{ data.artist || data.meta.artist || '' }}" /> </span> <span class="setting" data-setting="album"> <label for="attachment-details-album" class="name">อัลบั้ม</label> <input type="text" id="attachment-details-album" value="{{ data.album || data.meta.album || '' }}" /> </span> <# } #> <span class="setting" data-setting="caption"> <label for="attachment-details-caption" class="name">คำบรรยายภาพ</label> <textarea id="attachment-details-caption" {{ maybeReadOnly }}>{{ data.caption }}</textarea> </span> <span class="setting" data-setting="description"> <label for="attachment-details-description" class="name">คำอธิบาย</label> <textarea id="attachment-details-description" {{ maybeReadOnly }}>{{ data.description }}</textarea> </span> <span class="setting" data-setting="url"> <label for="attachment-details-copy-link" class="name">URL ไฟล์</label> <input type="text" class="attachment-details-copy-link" id="attachment-details-copy-link" value="{{ data.url }}" readonly /> <div class="copy-to-clipboard-container"> <button type="button" class="button button-small copy-attachment-url" data-clipboard-target="#attachment-details-copy-link">คัดลอก URL ไปยังคลิปบอร์ด</button> <span class="success hidden" aria-hidden="true">คัดลอกแล้ว</span> </div> </span> </script> <script type="text/html" id="tmpl-media-selection"> <div class="selection-info"> <span class="count"></span> <# if ( data.editable ) { #> <button type="button" class="button-link edit-selection">แก้ไขไฟล์ที่ถูกเลือก</button> <# } #> <# if ( data.clearable ) { #> <button type="button" class="button-link clear-selection">ล้างค่า</button> <# } #> </div> <div class="selection-view"></div> </script> <script type="text/html" id="tmpl-attachment-display-settings"> <h2>การตั้งค่าการแสดงผลไฟล์แนบ</h2> <# if ( 'image' === data.type ) { #> <span class="setting align"> <label for="attachment-display-settings-alignment" class="name">การจัดตำแหน่ง</label> <select id="attachment-display-settings-alignment" class="alignment" data-setting="align" <# if ( data.userSettings ) { #> data-user-setting="align" <# } #>> <option value="left"> ซ้าย </option> <option value="center"> ตรงกลาง </option> <option value="right"> ขวา </option> <option value="none" selected> ไม่มี </option> </select> </span> <# } #> <span class="setting"> <label for="attachment-display-settings-link-to" class="name"> <# if ( data.model.canEmbed ) { #> เล่นไฟล์สื่อหรือลิงก์ <# } else { #> ลิงก์ไปที่ <# } #> </label> <select id="attachment-display-settings-link-to" class="link-to" data-setting="link" <# if ( data.userSettings && ! data.model.canEmbed ) { #> data-user-setting="urlbutton" <# } #>> <# if ( data.model.canEmbed ) { #> <option value="embed" selected> เปิดใช้ตัวเล่นไฟล์สื่อ </option> <option value="file"> <# } else { #> <option value="none" selected> ไม่มี </option> <option value="file"> <# } #> <# if ( data.model.canEmbed ) { #> ลิงก์ไปยังไฟล์สื่อ <# } else { #> ไฟล์สื่อ <# } #> </option> <option value="post"> <# if ( data.model.canEmbed ) { #> ลิงก์ไปยังหน้าไฟล์แนบ <# } else { #> หน้าไฟล์แนบ <# } #> </option> <# if ( 'image' === data.type ) { #> <option value="custom"> URL ปรับแต่ง </option> <# } #> </select> </span> <span class="setting"> <label for="attachment-display-settings-link-to-custom" class="name">URL</label> <input type="text" id="attachment-display-settings-link-to-custom" class="link-to-custom" data-setting="linkUrl" /> </span> <# if ( 'undefined' !== typeof data.sizes ) { #> <span class="setting"> <label for="attachment-display-settings-size" class="name">ขนาด</label> <select id="attachment-display-settings-size" class="size" name="size" data-setting="size" <# if ( data.userSettings ) { #> data-user-setting="imgsize" <# } #>> <# var size = data.sizes['thumbnail']; if ( size ) { #> <option value="thumbnail" > รูปขนาดเล็ก – {{ size.width }} × {{ size.height }} </option> <# } #> <# var size = data.sizes['medium']; if ( size ) { #> <option value="medium" > ขนาดกลาง – {{ size.width }} × {{ size.height }} </option> <# } #> <# var size = data.sizes['large']; if ( size ) { #> <option value="large" > ขนาดใหญ่ – {{ size.width }} × {{ size.height }} </option> <# } #> <# var size = data.sizes['full']; if ( size ) { #> <option value="full" selected='selected'> เต็มขนาด – {{ size.width }} × {{ size.height }} </option> <# } #> </select> </span> <# } #> </script> <script type="text/html" id="tmpl-gallery-settings"> <h2>การตั้งค่าคลังรูป</h2> <span class="setting"> <label for="gallery-settings-link-to" class="name">ลิงก์ไปที่</label> <select id="gallery-settings-link-to" class="link-to" data-setting="link" <# if ( data.userSettings ) { #> data-user-setting="urlbutton" <# } #>> <option value="post" <# if ( ! wp.media.galleryDefaults.link || 'post' === wp.media.galleryDefaults.link ) { #>selected="selected"<# } #>> หน้าไฟล์แนบ </option> <option value="file" <# if ( 'file' === wp.media.galleryDefaults.link ) { #>selected="selected"<# } #>> ไฟล์สื่อ </option> <option value="none" <# if ( 'none' === wp.media.galleryDefaults.link ) { #>selected="selected"<# } #>> ไม่มี </option> </select> </span> <span class="setting"> <label for="gallery-settings-columns" class="name select-label-inline">คอลัมน์</label> <select id="gallery-settings-columns" class="columns" name="columns" data-setting="columns"> <option value="1" <# if ( 1 == wp.media.galleryDefaults.columns ) { #>selected="selected"<# } #>> 1 </option> <option value="2" <# if ( 2 == wp.media.galleryDefaults.columns ) { #>selected="selected"<# } #>> 2 </option> <option value="3" <# if ( 3 == wp.media.galleryDefaults.columns ) { #>selected="selected"<# } #>> 3 </option> <option value="4" <# if ( 4 == wp.media.galleryDefaults.columns ) { #>selected="selected"<# } #>> 4 </option> <option value="5" <# if ( 5 == wp.media.galleryDefaults.columns ) { #>selected="selected"<# } #>> 5 </option> <option value="6" <# if ( 6 == wp.media.galleryDefaults.columns ) { #>selected="selected"<# } #>> 6 </option> <option value="7" <# if ( 7 == wp.media.galleryDefaults.columns ) { #>selected="selected"<# } #>> 7 </option> <option value="8" <# if ( 8 == wp.media.galleryDefaults.columns ) { #>selected="selected"<# } #>> 8 </option> <option value="9" <# if ( 9 == wp.media.galleryDefaults.columns ) { #>selected="selected"<# } #>> 9 </option> </select> </span> <span class="setting"> <input type="checkbox" id="gallery-settings-random-order" data-setting="_orderbyRandom" /> <label for="gallery-settings-random-order" class="checkbox-label-inline">สุ่มการเรียงลำดับ</label> </span> <span class="setting size"> <label for="gallery-settings-size" class="name">ขนาด</label> <select id="gallery-settings-size" class="size" name="size" data-setting="size" <# if ( data.userSettings ) { #> data-user-setting="imgsize" <# } #> > <option value="thumbnail"> รูปขนาดเล็ก </option> <option value="medium"> ขนาดกลาง </option> <option value="large"> ขนาดใหญ่ </option> <option value="full"> เต็มขนาด </option> </select> </span> </script> <script type="text/html" id="tmpl-playlist-settings"> <h2>ตั้งค่ารายชื่อเล่นไฟล์</h2> <# var emptyModel = _.isEmpty( data.model ), isVideo = 'video' === data.controller.get('library').props.get('type'); #> <span class="setting"> <input type="checkbox" id="playlist-settings-show-list" data-setting="tracklist" <# if ( emptyModel ) { #> checked="checked" <# } #> /> <label for="playlist-settings-show-list" class="checkbox-label-inline"> <# if ( isVideo ) { #> แสดงรายชื่อวีดีโอ <# } else { #> แสดงรายชื่อเล่นไฟล์เสียง <# } #> </label> </span> <# if ( ! isVideo ) { #> <span class="setting"> <input type="checkbox" id="playlist-settings-show-artist" data-setting="artists" <# if ( emptyModel ) { #> checked="checked" <# } #> /> <label for="playlist-settings-show-artist" class="checkbox-label-inline"> แสดงชื่อศิลปินในรายชื่อไฟล์เพลง </label> </span> <# } #> <span class="setting"> <input type="checkbox" id="playlist-settings-show-images" data-setting="images" <# if ( emptyModel ) { #> checked="checked" <# } #> /> <label for="playlist-settings-show-images" class="checkbox-label-inline"> แสดงรูปภาพ </label> </span> </script> <script type="text/html" id="tmpl-embed-link-settings"> <span class="setting link-text"> <label for="embed-link-settings-link-text" class="name">ลิงก์ข้อความ</label> <input type="text" id="embed-link-settings-link-text" class="alignment" data-setting="linkText" /> </span> <div class="embed-container" style="display: none;"> <div class="embed-preview"></div> </div> </script> <script type="text/html" id="tmpl-embed-image-settings"> <div class="wp-clearfix"> <div class="thumbnail"> <img src="{{ data.model.url }}" draggable="false" alt="" /> </div> </div> <span class="setting alt-text has-description"> <label for="embed-image-settings-alt-text" class="name">ข้อความสำรอง</label> <textarea id="embed-image-settings-alt-text" data-setting="alt" aria-describedby="alt-text-description"></textarea> </span> <p class="description" id="alt-text-description"><a href="https://www.w3.org/WAI/tutorials/images/decision-tree" target="_blank" rel="noopener">Learn how to describe the purpose of the image<span class="screen-reader-text"> (เปิดในแท็บใหม่)</span></a>. Leave empty if the image is purely decorative.</p> <span class="setting caption"> <label for="embed-image-settings-caption" class="name">คำบรรยายภาพ</label> <textarea id="embed-image-settings-caption" data-setting="caption"></textarea> </span> <fieldset class="setting-group"> <legend class="name">จัดตำแหน่ง</legend> <span class="setting align"> <span class="button-group button-large" data-setting="align"> <button class="button" value="left"> ซ้าย </button> <button class="button" value="center"> ตรงกลาง </button> <button class="button" value="right"> ขวา </button> <button class="button active" value="none"> ไม่มี </button> </span> </span> </fieldset> <fieldset class="setting-group"> <legend class="name">ลิงก์ไปที่</legend> <span class="setting link-to"> <span class="button-group button-large" data-setting="link"> <button class="button" value="file"> URL ของรูปภาพ </button> <button class="button" value="custom"> URL ปรับแต่ง </button> <button class="button active" value="none"> ไม่มี </button> </span> </span> <span class="setting"> <label for="embed-image-settings-link-to-custom" class="name">URL</label> <input type="text" id="embed-image-settings-link-to-custom" class="link-to-custom" data-setting="linkUrl" /> </span> </fieldset> </script> <script type="text/html" id="tmpl-image-details"> <div class="media-embed"> <div class="embed-media-settings"> <div class="column-settings"> <span class="setting alt-text has-description"> <label for="image-details-alt-text" class="name">ข้อความสำรอง</label> <textarea id="image-details-alt-text" data-setting="alt" aria-describedby="alt-text-description">{{ data.model.alt }}</textarea> </span> <p class="description" id="alt-text-description"><a href="https://www.w3.org/WAI/tutorials/images/decision-tree" target="_blank" rel="noopener">Learn how to describe the purpose of the image<span class="screen-reader-text"> (เปิดในแท็บใหม่)</span></a>. Leave empty if the image is purely decorative.</p> <span class="setting caption"> <label for="image-details-caption" class="name">คำบรรยายภาพ</label> <textarea id="image-details-caption" data-setting="caption">{{ data.model.caption }}</textarea> </span> <h2>การตั้งค่าแสดงผล</h2> <fieldset class="setting-group"> <legend class="legend-inline">จัดตำแหน่ง</legend> <span class="setting align"> <span class="button-group button-large" data-setting="align"> <button class="button" value="left"> ซ้าย </button> <button class="button" value="center"> ตรงกลาง </button> <button class="button" value="right"> ขวา </button> <button class="button active" value="none"> ไม่มี </button> </span> </span> </fieldset> <# if ( data.attachment ) { #> <# if ( 'undefined' !== typeof data.attachment.sizes ) { #> <span class="setting size"> <label for="image-details-size" class="name">ขนาด</label> <select id="image-details-size" class="size" name="size" data-setting="size" <# if ( data.userSettings ) { #> data-user-setting="imgsize" <# } #>> <# var size = data.sizes['thumbnail']; if ( size ) { #> <option value="thumbnail"> รูปขนาดเล็ก – {{ size.width }} × {{ size.height }} </option> <# } #> <# var size = data.sizes['medium']; if ( size ) { #> <option value="medium"> ขนาดกลาง – {{ size.width }} × {{ size.height }} </option> <# } #> <# var size = data.sizes['large']; if ( size ) { #> <option value="large"> ขนาดใหญ่ – {{ size.width }} × {{ size.height }} </option> <# } #> <# var size = data.sizes['full']; if ( size ) { #> <option value="full"> เต็มขนาด – {{ size.width }} × {{ size.height }} </option> <# } #> <option value="custom"> ขนาดปรับแต่ง </option> </select> </span> <# } #> <div class="custom-size wp-clearfix<# if ( data.model.size !== 'custom' ) { #> hidden<# } #>"> <span class="custom-size-setting"> <label for="image-details-size-width">ความกว้าง</label> <input type="number" id="image-details-size-width" aria-describedby="image-size-desc" data-setting="customWidth" step="1" value="{{ data.model.customWidth }}" /> </span> <span class="sep" aria-hidden="true">×</span> <span class="custom-size-setting"> <label for="image-details-size-height">ความสูง</label> <input type="number" id="image-details-size-height" aria-describedby="image-size-desc" data-setting="customHeight" step="1" value="{{ data.model.customHeight }}" /> </span> <p id="image-size-desc" class="description">ขนาดของรูปภาพในหน่วยพิกเซล</p> </div> <# } #> <span class="setting link-to"> <label for="image-details-link-to" class="name">ลิงก์ไปที่</label> <select id="image-details-link-to" data-setting="link"> <# if ( data.attachment ) { #> <option value="file"> ไฟล์สื่อ </option> <option value="post"> หน้าไฟล์แนบ </option> <# } else { #> <option value="file"> URL ของรูปภาพ </option> <# } #> <option value="custom"> URL ปรับแต่ง </option> <option value="none"> ไม่มี </option> </select> </span> <span class="setting"> <label for="image-details-link-to-custom" class="name">URL</label> <input type="text" id="image-details-link-to-custom" class="link-to-custom" data-setting="linkUrl" /> </span> <div class="advanced-section"> <h2><button type="button" class="button-link advanced-toggle">ตัวเลือกขั้นสูง</button></h2> <div class="advanced-settings hidden"> <div class="advanced-image"> <span class="setting title-text"> <label for="image-details-title-attribute" class="name">แอตทริบิวต์ชื่อรูปภาพ</label> <input type="text" id="image-details-title-attribute" data-setting="title" value="{{ data.model.title }}" /> </span> <span class="setting extra-classes"> <label for="image-details-css-class" class="name">รูปภาพ CSS Class</label> <input type="text" id="image-details-css-class" data-setting="extraClasses" value="{{ data.model.extraClasses }}" /> </span> </div> <div class="advanced-link"> <span class="setting link-target"> <input type="checkbox" id="image-details-link-target" data-setting="linkTargetBlank" value="_blank" <# if ( data.model.linkTargetBlank ) { #>checked="checked"<# } #>> <label for="image-details-link-target" class="checkbox-label">เปิดลิงก์ในแทบใหม่</label> </span> <span class="setting link-rel"> <label for="image-details-link-rel" class="name">ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง</label> <input type="text" id="image-details-link-rel" data-setting="linkRel" value="{{ data.model.linkRel }}" /> </span> <span class="setting link-class-name"> <label for="image-details-link-css-class" class="name">ลิงก์ CSS Class</label> <input type="text" id="image-details-link-css-class" data-setting="linkClassName" value="{{ data.model.linkClassName }}" /> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="column-image"> <div class="image"> <img src="{{ data.model.url }}" draggable="false" alt="" /> <# if ( data.attachment && window.imageEdit ) { #> <div class="actions"> <input type="button" class="edit-attachment button" value="แก้ไขไฟล์ดั้งเดิม" /> <input type="button" class="replace-attachment button" value="แทนที่" /> </div> <# } #> </div> </div> </div> </div> </script> <script type="text/html" id="tmpl-image-editor"> <div id="media-head-{{ data.id }}"></div> <div id="image-editor-{{ data.id }}"></div> </script> <script type="text/html" id="tmpl-audio-details"> <# var ext, html5types = { mp3: wp.media.view.settings.embedMimes.mp3, ogg: wp.media.view.settings.embedMimes.ogg }; #> <div class="media-embed media-embed-details"> <div class="embed-media-settings embed-audio-settings"> <audio style="visibility: hidden" controls class="wp-audio-shortcode" width="{{ _.isUndefined( data.model.width ) ? 400 : data.model.width }}" preload="{{ _.isUndefined( data.model.preload ) ? 'none' : data.model.preload }}" <# if ( ! _.isUndefined( data.model.autoplay ) && data.model.autoplay ) { #> autoplay<# } if ( ! _.isUndefined( data.model.loop ) && data.model.loop ) { #> loop<# } #> > <# if ( ! _.isEmpty( data.model.src ) ) { #> <source src="{{ data.model.src }}" type="{{ wp.media.view.settings.embedMimes[ data.model.src.split('.').pop() ] }}" /> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.mp3 ) ) { #> <source src="{{ data.model.mp3 }}" type="{{ wp.media.view.settings.embedMimes[ 'mp3' ] }}" /> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.ogg ) ) { #> <source src="{{ data.model.ogg }}" type="{{ wp.media.view.settings.embedMimes[ 'ogg' ] }}" /> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.flac ) ) { #> <source src="{{ data.model.flac }}" type="{{ wp.media.view.settings.embedMimes[ 'flac' ] }}" /> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.m4a ) ) { #> <source src="{{ data.model.m4a }}" type="{{ wp.media.view.settings.embedMimes[ 'm4a' ] }}" /> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.wav ) ) { #> <source src="{{ data.model.wav }}" type="{{ wp.media.view.settings.embedMimes[ 'wav' ] }}" /> <# } #> </audio> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.src ) ) { ext = data.model.src.split('.').pop(); if ( html5types[ ext ] ) { delete html5types[ ext ]; } #> <span class="setting"> <label for="audio-details-source" class="name">URL</label> <input type="text" id="audio-details-source" readonly data-setting="src" value="{{ data.model.src }}" /> <button type="button" class="button-link remove-setting">ลบแหล่งที่มาไฟล์เสียง</button> </span> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.mp3 ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.mp3 ) ) { delete html5types.mp3; } #> <span class="setting"> <label for="audio-details-mp3-source" class="name">MP3</label> <input type="text" id="audio-details-mp3-source" readonly data-setting="mp3" value="{{ data.model.mp3 }}" /> <button type="button" class="button-link remove-setting">ลบแหล่งที่มาไฟล์เสียง</button> </span> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.ogg ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.ogg ) ) { delete html5types.ogg; } #> <span class="setting"> <label for="audio-details-ogg-source" class="name">OGG</label> <input type="text" id="audio-details-ogg-source" readonly data-setting="ogg" value="{{ data.model.ogg }}" /> <button type="button" class="button-link remove-setting">ลบแหล่งที่มาไฟล์เสียง</button> </span> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.flac ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.flac ) ) { delete html5types.flac; } #> <span class="setting"> <label for="audio-details-flac-source" class="name">FLAC</label> <input type="text" id="audio-details-flac-source" readonly data-setting="flac" value="{{ data.model.flac }}" /> <button type="button" class="button-link remove-setting">ลบแหล่งที่มาไฟล์เสียง</button> </span> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.m4a ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.m4a ) ) { delete html5types.m4a; } #> <span class="setting"> <label for="audio-details-m4a-source" class="name">M4A</label> <input type="text" id="audio-details-m4a-source" readonly data-setting="m4a" value="{{ data.model.m4a }}" /> <button type="button" class="button-link remove-setting">ลบแหล่งที่มาไฟล์เสียง</button> </span> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.wav ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.wav ) ) { delete html5types.wav; } #> <span class="setting"> <label for="audio-details-wav-source" class="name">WAV</label> <input type="text" id="audio-details-wav-source" readonly data-setting="wav" value="{{ data.model.wav }}" /> <button type="button" class="button-link remove-setting">ลบแหล่งที่มาไฟล์เสียง</button> </span> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( html5types ) ) { #> <fieldset class="setting-group"> <legend class="name">เพิ่มแหล่งทางเลือกสำหรับการเล่น HTML5 สูงสุด</legend> <span class="setting"> <span class="button-large"> <# _.each( html5types, function (mime, type) { #> <button class="button add-media-source" data-mime="{{ mime }}">{{ type }}</button> <# } ) #> </span> </span> </fieldset> <# } #> <fieldset class="setting-group"> <legend class="name">ก่อนโหลด</legend> <span class="setting preload"> <span class="button-group button-large" data-setting="preload"> <button class="button" value="auto">อัตโนมัติ</button> <button class="button" value="metadata">Metadata</button> <button class="button active" value="none">ไม่มี</button> </span> </span> </fieldset> <span class="setting-group"> <span class="setting checkbox-setting autoplay"> <input type="checkbox" id="audio-details-autoplay" data-setting="autoplay" /> <label for="audio-details-autoplay" class="checkbox-label">เล่นอัตโนมัติ</label> </span> <span class="setting checkbox-setting"> <input type="checkbox" id="audio-details-loop" data-setting="loop" /> <label for="audio-details-loop" class="checkbox-label">ลูป</label> </span> </span> </div> </div> </script> <script type="text/html" id="tmpl-video-details">window.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { <# var ext, html5types = { mp4: wp.media.view.settings.embedMimes.mp4, ogv: wp.media.view.settings.embedMimes.ogv, webm: wp.media.view.settings.embedMimes.webm }; #> <div class="media-embed media-embed-details"> <div class="embed-media-settings embed-video-settings"> <div class="wp-video-holder"> <# var w = ! data.model.width || data.model.width > 640 ? 640 : data.model.width, h = ! data.model.height ? 360 : data.model.height; if ( data.model.width && w !== data.model.width ) { h = Math.ceil( ( h * w ) / data.model.width ); } #> <# var w_rule = '', classes = [], w, h, settings = wp.media.view.settings, isYouTube = isVimeo = false; if ( ! _.isEmpty( data.model.src ) ) { isYouTube = data.model.src.match(/youtube|youtu\.be/); isVimeo = -1 !== data.model.src.indexOf('vimeo'); } if ( settings.contentWidth && data.model.width >= settings.contentWidth ) { w = settings.contentWidth; } else { w = data.model.width; } if ( w !== data.model.width ) { h = Math.ceil( ( data.model.height * w ) / data.model.width ); } else { h = data.model.height; } if ( w ) { w_rule = 'width: ' + w + 'px; '; } if ( isYouTube ) { classes.push( 'youtube-video' ); } if ( isVimeo ) { classes.push( 'vimeo-video' ); } #> <div style="{{ w_rule }}" class="wp-video"> <video controls class="wp-video-shortcode {{ classes.join( ' ' ) }}" <# if ( w ) { #>width="{{ w }}"<# } #> <# if ( h ) { #>height="{{ h }}"<# } #> <# if ( ! _.isUndefined( data.model.poster ) && data.model.poster ) { #> poster="{{ data.model.poster }}"<# } #> preload ="{{ _.isUndefined( data.model.preload ) ? 'metadata' : data.model.preload }}" <# if ( ! _.isUndefined( data.model.autoplay ) && data.model.autoplay ) { #> autoplay<# } if ( ! _.isUndefined( data.model.loop ) && data.model.loop ) { #> loop<# } #> > <# if ( ! _.isEmpty( data.model.src ) ) { if ( isYouTube ) { #> <source src="{{ data.model.src }}" type="video/youtube" /> <# } else if ( isVimeo ) { #> <source src="{{ data.model.src }}" type="video/vimeo" /> <# } else { #> <source src="{{ data.model.src }}" type="{{ settings.embedMimes[ data.model.src.split('.').pop() ] }}" /> <# } } #> <# if ( data.model.mp4 ) { #> <source src="{{ data.model.mp4 }}" type="{{ settings.embedMimes[ 'mp4' ] }}" /> <# } #> <# if ( data.model.m4v ) { #> <source src="{{ data.model.m4v }}" type="{{ settings.embedMimes[ 'm4v' ] }}" /> <# } #> <# if ( data.model.webm ) { #> <source src="{{ data.model.webm }}" type="{{ settings.embedMimes[ 'webm' ] }}" /> <# } #> <# if ( data.model.ogv ) { #> <source src="{{ data.model.ogv }}" type="{{ settings.embedMimes[ 'ogv' ] }}" /> <# } #> <# if ( data.model.flv ) { #> <source src="{{ data.model.flv }}" type="{{ settings.embedMimes[ 'flv' ] }}" /> <# } #> {{{ data.model.content }}} </video> </div> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.src ) ) { ext = data.model.src.split('.').pop(); if ( html5types[ ext ] ) { delete html5types[ ext ]; } #> <span class="setting"> <label for="video-details-source" class="name">URL</label> <input type="text" id="video-details-source" readonly data-setting="src" value="{{ data.model.src }}" /> <button type="button" class="button-link remove-setting">ลบแหล่งที่มาไฟล์วีดีโอ</button> </span> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.mp4 ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.mp4 ) ) { delete html5types.mp4; } #> <span class="setting"> <label for="video-details-mp4-source" class="name">MP4</label> <input type="text" id="video-details-mp4-source" readonly data-setting="mp4" value="{{ data.model.mp4 }}" /> <button type="button" class="button-link remove-setting">ลบแหล่งที่มาไฟล์วีดีโอ</button> </span> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.m4v ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.m4v ) ) { delete html5types.m4v; } #> <span class="setting"> <label for="video-details-m4v-source" class="name">M4V</label> <input type="text" id="video-details-m4v-source" readonly data-setting="m4v" value="{{ data.model.m4v }}" /> <button type="button" class="button-link remove-setting">ลบแหล่งที่มาไฟล์วีดีโอ</button> </span> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.webm ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.webm ) ) { delete html5types.webm; } #> <span class="setting"> <label for="video-details-webm-source" class="name">WEBM</label> <input type="text" id="video-details-webm-source" readonly data-setting="webm" value="{{ data.model.webm }}" /> <button type="button" class="button-link remove-setting">ลบแหล่งที่มาไฟล์วีดีโอ</button> </span> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.ogv ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.ogv ) ) { delete html5types.ogv; } #> <span class="setting"> <label for="video-details-ogv-source" class="name">OGV</label> <input type="text" id="video-details-ogv-source" readonly data-setting="ogv" value="{{ data.model.ogv }}" /> <button type="button" class="button-link remove-setting">ลบแหล่งที่มาไฟล์วีดีโอ</button> </span> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.flv ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.flv ) ) { delete html5types.flv; } #> <span class="setting"> <label for="video-details-flv-source" class="name">FLV</label> <input type="text" id="video-details-flv-source" readonly data-setting="flv" value="{{ data.model.flv }}" /> <button type="button" class="button-link remove-setting">ลบแหล่งที่มาไฟล์วีดีโอ</button> </span> <# } #> </div> <# if ( ! _.isEmpty( html5types ) ) { #> <fieldset class="setting-group"> <legend class="name">เพิ่มแหล่งทางเลือกสำหรับการเล่น HTML5 สูงสุด</legend> <span class="setting"> <span class="button-large"> <# _.each( html5types, function (mime, type) { #> <button class="button add-media-source" data-mime="{{ mime }}">{{ type }}</button> <# } ) #> </span> </span> </fieldset> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.poster ) ) { #> <span class="setting"> <label for="video-details-poster-image" class="name">รูปใบปิด</label> <input type="text" id="video-details-poster-image" readonly data-setting="poster" value="{{ data.model.poster }}" /> <button type="button" class="button-link remove-setting">ลบรูปโปสเตอร์</button> </span> <# } #> <fieldset class="setting-group"> <legend class="name">ก่อนโหลด</legend> <span class="setting preload"> <span class="button-group button-large" data-setting="preload"> <button class="button" value="auto">อัตโนมัติ</button> <button class="button" value="metadata">Metadata</button> <button class="button active" value="none">ไม่มี</button> </span> </span> </fieldset> <span class="setting-group"> <span class="setting checkbox-setting autoplay"> <input type="checkbox" id="video-details-autoplay" data-setting="autoplay" /> <label for="video-details-autoplay" class="checkbox-label">เล่นอัตโนมัติ</label> </span> <span class="setting checkbox-setting"> <input type="checkbox" id="video-details-loop" data-setting="loop" /> <label for="video-details-loop" class="checkbox-label">ลูป</label> </span> </span> <span class="setting" data-setting="content"> <# var content = ''; if ( ! _.isEmpty( data.model.content ) ) { var tracks = jQuery( data.model.content ).filter( 'track' ); _.each( tracks.toArray(), function( track, index ) { content += track.outerHTML; #> <label for="video-details-track-{{ index }}" class="name">ไฟล์ (ซับไตเติ้ล, คำอธิบาย, คำขยายความ, ตอน หรือ metadata)</label> <input class="content-track" type="text" id="video-details-track-{{ index }}" aria-describedby="video-details-track-desc-{{ index }}" value="{{ track.outerHTML }}" /> <span class="description" id="video-details-track-desc-{{ index }}"> ค่า srclang (label) และ kind สามารถแก้ไขเพื่อที่จะระบุภาษาและชนิดของวิดีโอ </span> <button type="button" class="button-link remove-setting remove-track">ลบแทรคไฟล์วีดีโอ</button><br /> <# } ); #> <# } else { #> <span class="name">ไฟล์ (ซับไตเติ้ล, คำอธิบาย, คำขยายความ, ตอน หรือ metadata)</span><br /> <em>ไม่มีซับไตเติ้ลที่ทำงานร่วม</em> <# } #> <textarea class="hidden content-setting">{{ content }}</textarea> </span> </div> </div> });</script> <script type="text/html" id="tmpl-editor-gallery"> <# if ( data.attachments.length ) { #> <div class="gallery gallery-columns-{{ data.columns }}"> <# _.each( data.attachments, function( attachment, index ) { #> <dl class="gallery-item"> <dt class="gallery-icon"> <# if ( attachment.thumbnail ) { #> <img src="{{ attachment.thumbnail.url }}" width="{{ attachment.thumbnail.width }}" height="{{ attachment.thumbnail.height }}" alt="{{ attachment.alt }}" /> <# } else { #> <img src="{{ attachment.url }}" alt="{{ attachment.alt }}" /> <# } #> </dt> <# if ( attachment.caption ) { #> <dd class="wp-caption-text gallery-caption"> {{{ data.verifyHTML( attachment.caption ) }}} </dd> <# } #> </dl> <# if ( index % data.columns === data.columns - 1 ) { #> <br style="clear: both;" /> <# } #> <# } ); #> </div> <# } else { #> <div class="wpview-error"> <div class="dashicons dashicons-format-gallery"></div><p>ไม่พบรายการ</p> </div> <# } #> </script> <script type="text/html" id="tmpl-crop-content"> <img class="crop-image" src="{{ data.url }}" alt="พื้นที่ดูก่อนรูปที่ตัด ต้องใช้เม้าส์เพื่อทำงานร่วมกัน" /> <div class="upload-errors"></div> </script> <script type="text/html" id="tmpl-site-icon-preview"> <h2>ดูก่อน</h2> <strong aria-hidden="true">เป็นรูปไอคอนเบราว์เซอร์</strong> <div class="favicon-preview"> <img width="182" height="" alt="" data-src="https://bigdiction.net/wp-admin/images/browser.png" class="browser-preview lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" /><noscript><img src="https://bigdiction.net/wp-admin/images/browser.png" class="browser-preview" width="182" height="" alt="" /></noscript> <div class="favicon"> <img id="preview-favicon" src="{{ data.url }}" alt="ดูก่อนเป็นรูปไอคอนเบราว์เซอร์" /> </div> <span class="browser-title" aria-hidden="true"><# print( 'BigDiction.net' ) #></span> </div> <strong aria-hidden="true">เป็นรูปไอคอนแอพ</strong> <div class="app-icon-preview"> <img id="preview-app-icon" src="{{ data.url }}" alt="ดูก่อนเป็นรูปไอคอนแอพ" /> </div> </script> <script type="text/javascript" id="wp-util-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var _wpUtilSettings = {"ajax":{"url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php"}}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="wp-plupload-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var pluploadL10n = {"queue_limit_exceeded":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e22\u0e32\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e08\u0e31\u0e14\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e07\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e32\u0e01\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19\u0e44\u0e1b","file_exceeds_size_limit":"%s \u0e40\u0e01\u0e34\u0e19\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e02\u0e19\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e31\u0e1b\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e19\u0e35\u0e49","zero_byte_file":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19","invalid_filetype":"Sorry, you are not allowed to upload this file type.","not_an_image":"\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e19\u0e35\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e48\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19","image_memory_exceeded":"\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e08\u0e33 \u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e25\u0e07","image_dimensions_exceeded":"\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e19\u0e35\u0e49\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e02\u0e19\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14 \u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19","default_error":"\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e1b\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14 \u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e20\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","missing_upload_url":"\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e48\u0e32 \u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e40\u0e0b\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c","upload_limit_exceeded":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e08\u0e30\u0e2d\u0e31\u0e1b\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07 1 \u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c","http_error":"\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e32\u0e14\u0e04\u0e34\u0e14\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e0b\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e1b\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e08\u0e30\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e47\u0e08\u0e2a\u0e34\u0e49\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e43\u0e19\u0e04\u0e25\u0e31\u0e07\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e21\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","http_error_image":"The server cannot process the image. This can happen if the server is busy or does not have enough resources to complete the task. Uploading a smaller image may help. Suggested maximum size is 2560 pixels.","upload_failed":"\u0e2d\u0e31\u0e1b\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e25\u0e49\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27","big_upload_failed":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e22\u0e32\u0e21\u0e2d\u0e31\u0e1b\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e19\u0e35\u0e49\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 %1$s \u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2d\u0e31\u0e1b\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14 %2$s","big_upload_queued":"%s \u0e21\u0e32\u0e01\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e02\u0e19\u0e32\u0e14\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e2d\u0e31\u0e1b\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e1b\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e43\u0e19\u0e40\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13","io_error":"IO \u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14","security_error":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14","file_cancelled":"\u0e22\u0e01\u0e40\u0e25\u0e34\u0e01\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c","upload_stopped":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e1b\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14","dismiss":"\u0e1b\u0e34\u0e14","crunching":"Crunching\u2026","deleted":"\u0e22\u0e49\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e16\u0e31\u0e07\u0e02\u0e22\u0e30\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27","error_uploading":"\u201c%s\u201d \u0e25\u0e49\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e1b\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14","unsupported_image":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e19\u0e35\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e40\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e25\u0e25\u0e31\u0e1e\u0e18\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e35 \u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19 JPEG \u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e1b\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14","noneditable_image":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e0a\u0e19\u0e34\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19 JPEG \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d PNG \u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e1b\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14","file_url_copied":"The file URL has been copied to your clipboard"}; var _wpPluploadSettings = {"defaults":{"file_data_name":"async-upload","url":"\/wp-admin\/async-upload.php","filters":{"max_file_size":"268435456b","mime_types":[{"extensions":"jpg,jpeg,jpe,gif,png,bmp,tiff,tif,webp,avif,ico,heic,asf,asx,wmv,wmx,wm,avi,divx,flv,mov,qt,mpeg,mpg,mpe,mp4,m4v,ogv,webm,mkv,3gp,3gpp,3g2,3gp2,txt,asc,c,cc,h,srt,csv,tsv,ics,rtx,css,vtt,dfxp,mp3,m4a,m4b,aac,ra,ram,wav,ogg,oga,flac,mid,midi,wma,wax,mka,rtf,pdf,class,tar,zip,gz,gzip,rar,7z,psd,xcf,doc,pot,pps,ppt,wri,xla,xls,xlt,xlw,mdb,mpp,docx,docm,dotx,dotm,xlsx,xlsm,xlsb,xltx,xltm,xlam,pptx,pptm,ppsx,ppsm,potx,potm,ppam,sldx,sldm,onetoc,onetoc2,onetmp,onepkg,oxps,xps,odt,odp,ods,odg,odc,odb,odf,wp,wpd,key,numbers,pages"}]},"heic_upload_error":true,"multipart_params":{"action":"upload-attachment","_wpnonce":"f847ef81f1"}},"browser":{"mobile":false,"supported":true},"limitExceeded":false}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="wp-api-request-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var wpApiSettings = {"root":"https:\/\/bigdiction.net\/wp-json\/","nonce":"436b1f89a3","versionString":"wp\/v2\/"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://c0.wp.com/c/6.5.4/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js" id="wp-polyfill-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://c0.wp.com/c/6.5.4/wp-includes/js/dist/hooks.min.js" id="wp-hooks-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://c0.wp.com/c/6.5.4/wp-includes/js/dist/i18n.min.js" id="wp-i18n-js"></script> <script type="text/javascript" id="wp-a11y-js-translations"> /* <![CDATA[ */ ( function( domain, translations ) { var localeData = translations.locale_data[ domain ] || translations.locale_data.messages; localeData[""].domain = domain; wp.i18n.setLocaleData( localeData, domain ); } )( "default", {"translation-revision-date":"2022-06-08 04:30:30+0000","generator":"GlotPress\/4.0.0-alpha.1","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=1; plural=0;","lang":"th"},"Notifications":["\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e40\u0e15\u0e37\u0e2d\u0e19"]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/dist\/a11y.js"}} ); /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="media-views-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var _wpMediaViewsL10n = {"mediaFrameDefaultTitle":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","url":"URL","addMedia":"\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","search":"\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32","select":"\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01","cancel":"\u0e22\u0e01\u0e40\u0e25\u0e34\u0e01","update":"\u0e2d\u0e31\u0e1b\u0e40\u0e14\u0e15","replace":"\u0e41\u0e17\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48","remove":"\u0e25\u0e1a\u0e2d\u0e2d\u0e01","back":"\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e44\u0e1b","selected":"%d \u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01","dragInfo":"\u0e25\u0e32\u0e01\u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e32\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e07\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","uploadFilesTitle":"\u0e2d\u0e31\u0e1b\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c","uploadImagesTitle":"\u0e2d\u0e31\u0e1b\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e","mediaLibraryTitle":"\u0e04\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","insertMediaTitle":"\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","createNewGallery":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e25\u0e31\u0e07\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","createNewPlaylist":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","createNewVideoPlaylist":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e27\u0e35\u0e14\u0e35\u0e42\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","returnToLibrary":"\u2190 \u0e44\u0e1b\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","allMediaItems":"\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e14","allDates":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e14","noItemsFound":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1e\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23","insertIntoPost":"\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e25\u0e07\u0e43\u0e19\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07","unattached":"Unattached","mine":"\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e09\u0e31\u0e19","trash":"\u0e16\u0e31\u0e07\u0e02\u0e22\u0e30","uploadedToThisPost":"\u0e2d\u0e31\u0e1b\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e44\u0e1b\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49","warnDelete":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e08\u0e30\u0e25\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e35\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e16\u0e32\u0e27\u0e23\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13\n\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e01\u0e39\u0e49\u0e04\u0e37\u0e19\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\n\u0e04\u0e25\u0e34\u0e01 'Cancel' \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e40\u0e25\u0e34\u0e01, 'OK' \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e37\u0e19\u0e22\u0e31\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e1a","warnBulkDelete":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e08\u0e30\u0e25\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e32\u0e19\u0e35\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e16\u0e32\u0e27\u0e23\n\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e25\u0e1a\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e01\u0e39\u0e49\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e04\u0e37\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\n\u0e04\u0e25\u0e34\u0e01 'Cancel' \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e40\u0e25\u0e34\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e1a, 'OK' \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e37\u0e19\u0e22\u0e31\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e1a","warnBulkTrash":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e32\u0e19\u0e35\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e16\u0e31\u0e07\u0e02\u0e22\u0e30\n '\u0e22\u0e01\u0e40\u0e25\u0e34\u0e01' \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14, '\u0e15\u0e01\u0e25\u0e07' \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e25\u0e1a","bulkSelect":"\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01","trashSelected":"\u0e22\u0e49\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e16\u0e31\u0e07\u0e02\u0e22\u0e30","restoreSelected":"\u0e19\u0e33\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e16\u0e31\u0e07\u0e02\u0e22\u0e30","deletePermanently":"\u0e25\u0e1a\u0e16\u0e32\u0e27\u0e23","errorDeleting":"Error in deleting the attachment.","apply":"\u0e19\u0e33\u0e44\u0e1b\u0e43\u0e0a\u0e49","filterByDate":"\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e14\u0e22\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48","filterByType":"\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e14\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17","searchLabel":"\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32","searchMediaLabel":"\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","searchMediaPlaceholder":"\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","mediaFound":"\u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e1a: %d","noMedia":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1e\u0e1a\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","noMediaTryNewSearch":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1e\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d \u0e25\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e04\u0e49\u0e19\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19","attachmentDetails":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e41\u0e19\u0e1a","insertFromUrlTitle":"\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01 URL","setFeaturedImageTitle":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07","setFeaturedImage":"\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07","createGalleryTitle":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e25\u0e31\u0e07\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e","editGalleryTitle":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e04\u0e25\u0e31\u0e07\u0e23\u0e39\u0e1b","cancelGalleryTitle":"\u2190 \u0e22\u0e01\u0e40\u0e25\u0e34\u0e01\u0e04\u0e25\u0e31\u0e07\u0e23\u0e39\u0e1b","insertGallery":"\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e04\u0e25\u0e31\u0e07\u0e23\u0e39\u0e1b","updateGallery":"\u0e2d\u0e31\u0e1b\u0e40\u0e14\u0e15\u0e04\u0e25\u0e31\u0e07\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e","addToGallery":"\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e44\u0e1b\u0e22\u0e31\u0e07\u0e04\u0e25\u0e31\u0e07\u0e20\u0e32\u0e1e","addToGalleryTitle":"\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e44\u0e1b\u0e22\u0e31\u0e07\u0e04\u0e25\u0e31\u0e07\u0e20\u0e32\u0e1e","reverseOrder":"\u0e25\u0e33\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e22\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a","imageDetailsTitle":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e","imageReplaceTitle":"\u0e41\u0e17\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e","imageDetailsCancel":"\u0e22\u0e01\u0e40\u0e25\u0e34\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02","editImage":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e","chooseImage":"\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e","selectAndCrop":"\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e25\u0e30\u0e15\u0e31\u0e14","skipCropping":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e31\u0e14","cropImage":"\u0e15\u0e31\u0e14\u0e23\u0e39\u0e1b","cropYourImage":"\u0e15\u0e31\u0e14\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13","cropping":"\u0e15\u0e31\u0e14\u0e23\u0e39\u0e1b\u2026","suggestedDimensions":"\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e02\u0e19\u0e32\u0e14\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e35\u0e48 %1$s x %2$s \u0e1e\u0e34\u0e01\u0e40\u0e0b\u0e25","cropError":"\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e31\u0e14\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13","audioDetailsTitle":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07","audioReplaceTitle":"\u0e41\u0e17\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07","audioAddSourceTitle":"\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e41\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e07\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07","audioDetailsCancel":"\u0e22\u0e01\u0e40\u0e25\u0e34\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02","videoDetailsTitle":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e27\u0e35\u0e14\u0e35\u0e42\u0e2d","videoReplaceTitle":"\u0e41\u0e17\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e27\u0e35\u0e14\u0e35\u0e42\u0e2d","videoAddSourceTitle":"\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e41\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e32\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e27\u0e35\u0e14\u0e35\u0e42\u0e2d","videoDetailsCancel":"\u0e22\u0e01\u0e40\u0e25\u0e34\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02","videoSelectPosterImageTitle":"\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e42\u0e1b\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c","videoAddTrackTitle":"\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e0b\u0e31\u0e1a\u0e44\u0e15\u0e40\u0e15\u0e34\u0e49\u0e25","playlistDragInfo":"\u0e25\u0e32\u0e01\u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e32\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07","createPlaylistTitle":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07","editPlaylistTitle":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07","cancelPlaylistTitle":"\u2190 \u0e22\u0e01\u0e40\u0e25\u0e34\u0e01\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07","insertPlaylist":"\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07","updatePlaylist":"\u0e2d\u0e31\u0e1b\u0e40\u0e14\u0e15\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07","addToPlaylist":"\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e44\u0e1b\u0e22\u0e31\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07","addToPlaylistTitle":"\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e44\u0e1b\u0e22\u0e31\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07","videoPlaylistDragInfo":"\u0e25\u0e32\u0e01\u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e32\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e07\u0e27\u0e35\u0e14\u0e35\u0e42\u0e2d","createVideoPlaylistTitle":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e27\u0e35\u0e14\u0e35\u0e42\u0e2d","editVideoPlaylistTitle":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e27\u0e35\u0e14\u0e35\u0e42\u0e2d ","cancelVideoPlaylistTitle":"\u2190 \u0e22\u0e01\u0e40\u0e25\u0e34\u0e01\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e27\u0e35\u0e14\u0e35\u0e42\u0e2d ","insertVideoPlaylist":"\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e27\u0e35\u0e14\u0e35\u0e42\u0e2d ","updateVideoPlaylist":"\u0e2d\u0e31\u0e1b\u0e40\u0e14\u0e15\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e27\u0e35\u0e14\u0e35\u0e42\u0e2d ","addToVideoPlaylist":"\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e44\u0e1b\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e27\u0e35\u0e14\u0e35\u0e42\u0e2d ","addToVideoPlaylistTitle":"\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e44\u0e1b\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e27\u0e35\u0e14\u0e35\u0e42\u0e2d ","filterAttachments":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","attachmentsList":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","settings":{"tabs":[],"tabUrl":"https:\/\/bigdiction.net\/wp-admin\/media-upload.php?chromeless=1","mimeTypes":{"image":"\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e","audio":"Audio","video":"Video","application\/msword,application\/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document,application\/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12,application\/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12,application\/vnd.oasis.opendocument.text,application\/vnd.apple.pages,application\/pdf,application\/vnd.ms-xpsdocument,application\/oxps,application\/rtf,application\/wordperfect,application\/octet-stream":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23","application\/vnd.apple.numbers,application\/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet,application\/vnd.ms-excel,application\/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet,application\/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12,application\/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12":"\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e0a\u0e35\u0e15","application\/x-gzip,application\/rar,application\/x-tar,application\/zip,application\/x-7z-compressed":"\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a"},"captions":true,"nonce":{"sendToEditor":"4cb9caad6c","setAttachmentThumbnail":"722d31fe9d"},"post":{"id":0},"defaultProps":{"link":"none","align":"","size":""},"attachmentCounts":{"audio":1,"video":1},"oEmbedProxyUrl":"https:\/\/bigdiction.net\/wp-json\/oembed\/1.0\/proxy","embedExts":["mp3","ogg","flac","m4a","wav","mp4","m4v","webm","ogv","flv"],"embedMimes":{"mp3":"audio\/mpeg","ogg":"audio\/ogg","flac":"audio\/flac","m4a":"audio\/mpeg","wav":"audio\/wav","mp4":"video\/mp4","m4v":"video\/mp4","webm":"video\/webm","ogv":"video\/ogg","flv":"video\/x-flv"},"contentWidth":640,"months":[{"year":"2024","month":"6","text":"\u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 2024"},{"year":"2024","month":"5","text":"\u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2024"},{"year":"2024","month":"4","text":"\u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2024"},{"year":"2024","month":"2","text":"\u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2024"},{"year":"2024","month":"1","text":"\u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21 2024"},{"year":"2023","month":"12","text":"\u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21 2023"},{"year":"2023","month":"11","text":"\u0e1e\u0e24\u0e28\u0e08\u0e34\u0e01\u0e32\u0e22\u0e19 2023"},{"year":"2023","month":"10","text":"\u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21 2023"},{"year":"2023","month":"9","text":"\u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19 2023"},{"year":"2023","month":"8","text":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e21 2023"},{"year":"2023","month":"7","text":"\u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2023"},{"year":"2023","month":"6","text":"\u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 2023"},{"year":"2023","month":"5","text":"\u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2023"},{"year":"2023","month":"4","text":"\u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2023"},{"year":"2023","month":"3","text":"\u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2023"},{"year":"2023","month":"2","text":"\u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2023"},{"year":"2023","month":"1","text":"\u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21 2023"},{"year":"2022","month":"12","text":"\u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21 2022"},{"year":"2022","month":"11","text":"\u0e1e\u0e24\u0e28\u0e08\u0e34\u0e01\u0e32\u0e22\u0e19 2022"},{"year":"2022","month":"10","text":"\u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21 2022"},{"year":"2022","month":"9","text":"\u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19 2022"},{"year":"2022","month":"8","text":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e21 2022"},{"year":"2022","month":"7","text":"\u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2022"},{"year":"2022","month":"6","text":"\u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 2022"},{"year":"2022","month":"5","text":"\u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2022"},{"year":"2021","month":"12","text":"\u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21 2021"},{"year":"2018","month":"12","text":"\u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21 2018"},{"year":"2018","month":"11","text":"\u0e1e\u0e24\u0e28\u0e08\u0e34\u0e01\u0e32\u0e22\u0e19 2018"}],"mediaTrash":0,"infiniteScrolling":0}}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="media-views-js-translations"> /* <![CDATA[ */ ( function( domain, translations ) { var localeData = translations.locale_data[ domain ] || translations.locale_data.messages; localeData[""].domain = domain; wp.i18n.setLocaleData( localeData, domain ); } )( "default", {"translation-revision-date":"2022-06-08 04:30:30+0000","generator":"GlotPress\/4.0.0-alpha.1","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=1; plural=0;","lang":"th"},"Number of media items displayed: %d. Scroll the page for more results.":["\u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07: %d \u0e40\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e14\u0e39\u0e1c\u0e25\u0e25\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21"],"%s item selected":["%s \u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01"],"Number of media items displayed: %d. Click load more for more results.":["\u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07: %d \u0e04\u0e25\u0e34\u0e01\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e14\u0e39\u0e1c\u0e25\u0e25\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21"],"Load more":["\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21"],"Jump to first loaded item":["\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e44\u0e1b\u0e22\u0e31\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e23\u0e01"],"Showing %1$s of %2$s media items":["\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07 %1$s \u0e02\u0e2d\u0e07 %2$s \u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d"]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/media-views.js"}} ); /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="media-editor-js-translations"> /* <![CDATA[ */ ( function( domain, translations ) { var localeData = translations.locale_data[ domain ] || translations.locale_data.messages; localeData[""].domain = domain; wp.i18n.setLocaleData( localeData, domain ); } )( "default", {"translation-revision-date":"2022-06-08 04:30:30+0000","generator":"GlotPress\/4.0.0-alpha.1","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=1; plural=0;","lang":"th"},"Could not set that as the thumbnail image. Try a different attachment.":["\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e02\u0e19\u0e32\u0e14\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01 \u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e41\u0e19\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e1b"]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/media-editor.js"}} ); /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://stats.wp.com/e-202424.js" id="jetpack-stats-js" data-wp-strategy="defer" defer></script> <script type="text/javascript" id="jetpack-stats-js-after"> /* <![CDATA[ */ _stq = window._stq || []; _stq.push([ "view", JSON.parse("{\"v\":\"ext\",\"blog\":\"207396574\",\"post\":\"20459\",\"tz\":\"2\",\"srv\":\"bigdiction.net\",\"j\":\"1:13.3.1\"}") ]); _stq.push([ "clickTrackerInit", "207396574", "20459" ]); /* ]]> */ </script> <script>window.lazyLoadOptions=[{elements_selector:"img[data-lazy-src],.rocket-lazyload",data_src:"lazy-src",data_srcset:"lazy-srcset",data_sizes:"lazy-sizes",class_loading:"lazyloading",class_loaded:"lazyloaded",threshold:300,callback_loaded:function(element){if(element.tagName==="IFRAME"&&element.dataset.rocketLazyload=="fitvidscompatible"){if(element.classList.contains("lazyloaded")){if(typeof window.jQuery!="undefined"){if(jQuery.fn.fitVids){jQuery(element).parent().fitVids()}}}}}},{elements_selector:".rocket-lazyload",data_src:"lazy-src",data_srcset:"lazy-srcset",data_sizes:"lazy-sizes",class_loading:"lazyloading",class_loaded:"lazyloaded",threshold:300,}];window.addEventListener('LazyLoad::Initialized',function(e){var lazyLoadInstance=e.detail.instance;if(window.MutationObserver){var observer=new MutationObserver(function(mutations){var image_count=0;var iframe_count=0;var rocketlazy_count=0;mutations.forEach(function(mutation){for(var i=0;i<mutation.addedNodes.length;i++){if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName!=='function'){continue} if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName!=='function'){continue} images=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('img');is_image=mutation.addedNodes[i].tagName=="IMG";iframes=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('iframe');is_iframe=mutation.addedNodes[i].tagName=="IFRAME";rocket_lazy=mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName('rocket-lazyload');image_count+=images.length;iframe_count+=iframes.length;rocketlazy_count+=rocket_lazy.length;if(is_image){image_count+=1} if(is_iframe){iframe_count+=1}}});if(image_count>0||iframe_count>0||rocketlazy_count>0){lazyLoadInstance.update()}});var b=document.getElementsByTagName("body")[0];var config={childList:!0,subtree:!0};observer.observe(b,config)}},!1)</script><script data-no-minify="1" async src="https://bigdiction.net/wp-content/plugins/wp-rocket/assets/js/lazyload/17.5/lazyload.min.js"></script><script src="https://bigdiction.net/wp-content/cache/min/1/a4900d3373be73fe9280c0561305dd0e.js" data-minify="1" defer></script></body> </html> <!-- This website is like a Rocket, isn't it? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: https://wp-rocket.me -->