การแข่งขันฟุตบอลวิทยาลัย

การแข่งขันฟุตบอลวิทยาลัย,

ภาพบรรยากาศการประชุมออนไลน์ของ ADMM ที่สะพานฮานอย เช้าวันที่ 9 ธันวาคม (ภาพ: Duong Giang/TTXVN)

การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ADMM) เมื่อวันที่ 14 มีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนพลัส (ADMM+) ครั้งที่ 7 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้จัดขึ้นทางออนไลน์ ในวันที่ 9-10 ธันวาคม 2563 ตามความคิดริเริ่มของเวียดนาม

ในปีพ.ศ. 2549 ADMM ถือกำเนิดขึ้น นับเป็นจุดเริ่มต้นของกลไกความร่วมมือด้านกลาโหมอย่างเป็นทางการภายในอาเซียน

เป็นกลไกการปรึกษาหารือและความร่วมมือด้านกลาโหมสูงสุดของอาเซียน และเป็นส่วนสำคัญของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC)

ADMM สร้างกรอบการทำงานสำหรับการเจรจาและการปรึกษาหารือในระดับรัฐมนตรีกลาโหมในประเด็นด้านยุทธศาสตร์การป้องกันและความมั่นคง เป็นพื้นฐานสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในทางปฏิบัติระหว่างกองทัพของประเทศในภูมิภาค

ขั้นตอนการพัฒนาความร่วมมือด้านกลาโหมในอาเซียน

ใน การประชุมสุดยอดอาเซียน การประชุมครั้งที่ 9 จัดขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 ที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผู้นำอาเซียนได้รับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความสามัคคี (ปฏิญญาบาหลี) โดยสรุปทิศทางเชิงกลยุทธ์ของอาเซียนโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2563 โดยมีพื้นฐานอยู่บนเสาหลัก 3 ประการ ได้แก่ การเมืองและความมั่นคงของอาเซียน ประชาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เสาหลักทั้งสามนี้จะได้รับการพัฒนาและนำไปใช้พร้อมกันและในลักษณะที่สมดุล

[Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 14]

การจัดประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ADMM) ถือเป็นก้าวใหม่ในกรอบความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคง ซึ่งเป็นประเด็นที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนให้ความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นพื้นที่เชื่อมโยงโดยตรงกับสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค และความมั่นคงของชาติแต่ละประเทศ

การจัดตั้งการประชุม ADMM ถือเป็นความคิดริเริ่มของคณะทำงานความร่วมมือด้านความมั่นคงอาเซียนในระหว่างการประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ในประเทศอินโดนีเซีย

หลังจากนั้น การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นที่เวียงจันทน์ ประเทศลาว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประชาคมความมั่นคงอาเซียน ซึ่งกำหนดให้อาเซียนมีเป้าหมายที่จะจัดการประชุม ADMM ในแต่ละปี บนพื้นฐานนี้เองที่มาเลเซียได้จัดการประชุม ADMM ครั้งแรกในกรุงกัวลาลัมเปอร์

นอกจากการประชุม ADMM แล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 การประชุมระดับรัฐมนตรี ADMM Restricted ก็เกิดขึ้นอีก (ปกติในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี) นอกเหนือจากการประชุมระดับการเมืองหลายครั้ง (ในระดับรองประธาน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) ระดับภายในกรอบของ ADMM ที่จัดขึ้นทุกปี

ปัจจุบัน ADMM เกิดขึ้นแล้ว 13 ครั้ง ADMM-1 จัดขึ้นในประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 8 และ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

ในการประชุมครั้งนี้ มาเลเซียไม่ได้หยิบยกประเด็นใดๆ ขึ้นมา แต่รัฐมนตรีเพียงแต่อนุมัติรายงานแนวคิดในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนเท่านั้น

ADMM-2 ในหัวข้อ “การสร้างรากฐานและการวางแนวของการเจรจาระดับภูมิภาคด้านการป้องกันและความมั่นคง” จัดขึ้นที่สิงคโปร์ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการขยายเวลาการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนซึ่งมีประเทศไทยเป็นประธานออกไปอีก 6 เดือน จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2552 และไทยได้ตัดสินใจจัด ADMM-3 ภายใต้หัวข้อ “การเสริมสร้างการป้องกันประเทศอาเซียนเพื่อเผชิญกับความท้าทายของประเทศในกลุ่มอาเซียน” ลงวันที่ 25 และ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อให้ช่องว่างระหว่าง ADMM-3 และ ADMM-4 ไม่ยาวจนเกินไป

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวียดนามเป็นประธานการประชุม ADMM-4 โดยมีหัวข้อการประชุมคือ “การเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมของอาเซียนเพื่อภูมิภาคที่มีเสถียรภาพและพัฒนา”

แนวคิดของ ADMM-5 คือ “การเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมของอาเซียนเพื่อเผชิญกับความท้าทายใหม่” และจะมีขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของอินโดนีเซีย กัมพูชาเป็นประธาน ADMM-6 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยมีแนวคิด “ส่งเสริมความสามัคคีของอาเซียนเพื่อประชาคมที่สงบสุขและเข้มแข็ง”

ในปีพ.ศ. 2556 บรูไนได้จัดงาน ADMM-7 ขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม โดยมีแนวคิด “ร่วมกันปกป้องประชาชนของเราเพื่ออนาคตของเรา”

ในปี พ.ศ. 2557 ADMM-8 จัดขึ้นโดยเมียนมาร์ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 21 พฤษภาคม โดยมีหัวข้อ “ความร่วมมือด้านกลาโหมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนที่สงบสุขและเจริญรุ่งเรือง”

มาเลเซียเป็นเจ้าภาพ ADMM เป็นครั้งที่สองโดยเป็นเจ้าภาพการประชุม ADMM-9 ระหว่างวันที่ 15 ถึง 17 มีนาคม 2558 ในหัวข้อ “อาเซียน: การรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคสำหรับประชาชน โดยประชาชน” »

ADMM-10 จัดขึ้นในประเทศลาวระหว่างวันที่ 24 ถึง 26 พฤษภาคม 2559 โดยมีหัวข้อ “การเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมเพื่อประชาคมอาเซียนที่มีชีวิตชีวา”

ภายใต้ธีม “การรวมพลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง การเชื่อมต่อทั่วโลก” ADMM-11 มีฟิลิปปินส์เป็นประธานในปี 2560

สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ADMM-12 ในปี พ.ศ. 2561 โดยมีแนวคิด “การเสริมสร้างความร่วมมือ การสร้างการพึ่งพาตนเอง” และประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ADMM-13 ในปี พ.ศ. 2562 โดยมีแนวคิด “ความมั่นคงที่ยั่งยืน”

ความร่วมมือด้านกลาโหมของอาเซียนมีความก้าวหน้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549

จนถึงปัจจุบัน ภายใต้ ADMM มีการดำเนินการริเริ่ม 15 ประการ ได้แก่: ความร่วมมือระหว่างองค์กรทหารและพลเรือนเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม (2552); เครือข่ายศูนย์รักษาสันติภาพอาเซียน (APCN, 2011); ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกลาโหมของอาเซียน (ADIC, 2011); โครงการแลกเปลี่ยนกลาโหมอาเซียน (ADIP, 2013), กรอบการสนับสนุนโลจิสติกส์ของอาเซียน (LSF, 2013); โครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารโดยตรงของอาเซียนใน ADMM (ADI, 2014); ศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียน (ACMM, 2558).

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มทหารประจำอาเซียนว่าด้วยความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (AMRG on HADR, 2015); คู่มือเชิงโต้ตอบในทะเล (2560); การแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและการฝึกอบรมภายใน ADMM (AETE, 2017); ดวงตาของเราในอาเซียน (AOE, 2018); เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านกลาโหมอาเซียนด้านเคมี ชีวภาพ และรังสีวิทยา (CBR, 2018); แนวปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงการชนกลางอากาศระหว่างเครื่องบินทหาร (GAME, 2018) การประชุมทางการแพทย์ทหารอาเซียน (2562); บทบาทของหน่วยงานป้องกันประเทศอาเซียนในการสนับสนุนการจัดการชายแดน (2562)

มีส่วนร่วมในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่สงบสุข

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของ ADMM สำหรับโครงสร้างความมั่นคงในภูมิภาค เวียดนามจึงมีส่วนร่วมเชิงรุกในกลไกนี้และมีส่วนสนับสนุนเชิงบวก โดยมีส่วนช่วยสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่สงบสุขและมั่นคง ความมุ่งมั่นและความร่วมมือเพื่ออาเซียนที่เจริญรุ่งเรือง

เวียดนามเข้าร่วมการประชุม ADMM ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เริ่มต้นจาก ADMM-2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามเข้าร่วม ADMM เช่นเดียวกับ ADMM ที่ถูกจำกัด

นับตั้งแต่การประชุม ADMM ครั้งแรก เวียดนามได้มีส่วนร่วมเชิงบวกในการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาของ ADMM ตามกฎบัตรอาเซียน และเสนอความคิดริเริ่มมากมาย ช่วยในการนำความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติภายใน ADMM คุณภาพ และประสิทธิภาพ

จากนั้น จากการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค เวียดนามเสนอความคิดริเริ่มที่สำคัญ เช่น ให้คำมั่นว่า “จะไม่ใช้กำลังเพื่อแก้ไขข้อพิพาทก่อน” และเสริมสร้างความร่วมมือทางเรือในภูมิภาคผ่านกิจกรรมการลาดตระเวนร่วม การสร้างสายตรงระหว่างกองทัพเรือและประเทศต่างๆ ‘ผู้นำฝ่ายป้องกัน. ประเทศและการแลกเปลี่ยนระหว่างทหารบนเกาะในทะเลตะวันออก

เวียดนามยังสนับสนุนความคิดริเริ่มต่างๆ เช่น การต่อสู้กับการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (การทำประมง IUU) การจัดการชายแดน ยืนยันความจำเป็นในการเสริมสร้างบทบาทสำคัญของอาเซียน…

ความพยายามของเวียดนามเหล่านี้ได้รับการชื่นชมอย่างสูงจากหลายประเทศ โดยเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมความคิดริเริ่มและกิจกรรมต่างๆ ของเวียดนามในปี 2563 ซึ่งเวียดนามจะเข้ารับหน้าที่เป็น ประธานอาเซียน.

ในปี พ.ศ. 2553 เวียดนามรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียน และเป็นเจ้าภาพการประชุมหลายครั้งภายใต้กรอบ ADMM

เวียดนามสนับสนุนและมีส่วนร่วมอย่างมากในการจัดตั้งการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนพลัส (ADMM+) ผ่านข้อเสนอของเอกสารแนวคิด “ADMM+: รูปแบบและขั้นตอน” และ “ADMM: กลไกและส่วนประกอบ » และประสบความสำเร็จในการจัดการ ADMM+ ครั้งแรก . การประชุมโดยได้รับอนุมัติจากความร่วมมือ 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความมั่นคงทางทะเล การรักษาสันติภาพ การต่อต้านการก่อการร้าย การสนับสนุนด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ เวชศาสตร์ทหาร

ในงาน ADMM+ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยบรูไนในปี 2556 ตามข้อเสนอของเวียดนาม ที่ประชุมได้อนุมัติขอบเขตความร่วมมือลำดับที่ 6 การดำเนินการด้านมนุษยธรรมต่อทุ่นระเบิด

เฮียน ฮันห์ (VNA/เวียดนาม+)

คูเบตลั่วดาว

ที่มา: 8JBet/Vietnam+

Chandu Solarin

"ผู้จัดงานที่อุทิศตน นักคิดที่รักษาไม่หาย นักสำรวจ ขี้ยาทางทีวี คนรักการเดินทาง ผู้ก่อปัญหา"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *