กลุ่มเอสซีจี ส่งเสริมความร่วมมือในงาน Circular Economy Forum 2023

เอสซีจีเสนอ 4 แนวทางส่งเสริมประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เอสซีจี กรุ๊ป แถลงผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2566 มีมูลค่า 3.57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญบนเส้นทางสู่อนาคตที่ยั่งยืนในหัวข้อ “การสร้างแผนปฏิบัติการระดับชาติเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (NAPCE)”

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอสซีจี กล่าวถึงบทบาทสำคัญของปัจจัย ESG ในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจหมุนเวียน

การมีส่วนร่วมของเอสซีจีในเวทีเศรษฐกิจหมุนเวียนนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มต่อกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนในเวียดนามและภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการนำเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้ – CE) โดยใช้กลยุทธ์ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล) และมุ่งเน้นความร่วมมือในทุกกิจกรรม

ภายในงาน เอสซีจี ร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องแบ่งปันความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เชิงปฏิบัติด้าน ESG ตลอดจนความเชื่อมโยงระหว่าง ESG กับการส่งเสริม NAPCE ในเวียดนาม

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอสซีจี แสดงความคิดเห็นว่า ด้วยแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ผมเชื่อว่าบริษัทต่างๆ จะนำกลยุทธ์ ESG มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในการบริหารแบบใหม่ และจะทำงานร่วมกันเพิ่มมากขึ้น ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและความก้าวหน้าของการดำเนินการ CE ต่อไป ความร่วมมือแบบสหวิทยาการถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เรามองหาโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่นเพื่อนำหลักการ ESG มาใช้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติของเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในประเทศเวียดนาม เอสซีจีร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนอย่างจริงจังในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนจากระดับประเทศสู่ระดับท้องถิ่น ในปี 2565 เอสซีจีร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน Circular Economy Forum 2022 – “การประชุม Kickoff Conference เพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการดำเนินการด้านเศรษฐกิจ” การหมุนเวียนของเวียดนาม”

ก่อนหน้านี้กลุ่มยังได้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชน (PPC) มุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะพลาสติกกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริษัทชั้นนำอื่นๆ ในเวียดนาม ตั้งแต่ปี 2563 นอกจากนี้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขระยะยาวเพื่อช่วย ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบการจัดการขยะ เอสซีจี เคมิคอลส์ (ธุรกิจปิโตรเคมีเอสซีจี) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการประชาชนเมือง หวุงเต่า พันธมิตรเพื่อยุติขยะพลาสติก โครงการริเริ่มการพัฒนาเมืองในเอเชีย (CDIA) และนวัตกรรมนอร์เวย์ ได้ร่วมมือกันพัฒนาโครงการการจัดการขยะมูลฝอยในเมืองหวุงเต่า

นอกจากนี้ เอสซีจียังส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับสากล ซึ่งรวมถึงข้อตกลงร่วมทุนกับ Braskem ผู้ผลิตโพลีเมอร์ชีวภาพชั้นนำของโลกในบราซิลเพื่อผลิตไบโอเอทิลีน (เอทิลีนสีเขียว) จากเอทานอลทางการเกษตร; และการควบรวมกิจการของ Puise ซึ่งเป็นบริษัทค้าและรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์อิสระรายใหญ่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์

เอสซีจีแสดงความมุ่งมั่นต่อแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนในทุกหน่วยธุรกิจผ่านพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลภายในฟอรั่ม
เอสซีจีแสดงความมุ่งมั่นต่อแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนในทุกหน่วยธุรกิจผ่านพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลภายในฟอรั่ม

ปัจจุบันด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ซีเมนต์ – วัสดุก่อสร้าง (ซีเมนต์-วัสดุก่อสร้าง – CBM) ปิโตรเคมี (SCGC – เอสซีจี เคมิคอลส์) และบรรจุภัณฑ์ (SCGP – เอสซีจี แพคเกจจิ้ง) เอสซีจีดำเนินธุรกิจเชิงรุกผ่านกลยุทธ์ ESG 4Plus โดยมีโรดแมปได้แก่ “มุ่งสู่การปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ (Set Net-Zero) – การพัฒนาสีเขียว (Go Green) – ลดความไม่เท่าเทียม (ลดความไม่เท่าเทียมกัน) – โอบรับความร่วมมือ” ในการดำเนินกลยุทธ์นี้ เอสซีจีมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตร ตลอดจนซัพพลายเออร์หลายราย เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและการสร้างของเสียให้เหลือน้อยที่สุด

นิทรรศการสีเขียวที่ไม่ซ้ำใครพร้อมสิ่งพิมพ์มากมายเกี่ยวกับกระดาษรีไซเคิลและพลาสติกรีไซเคิลจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (SCGC) และบรรจุภัณฑ์ (SCGP)
Unique Green Fair พร้อมสิ่งพิมพ์มากมายจากกระดาษรีไซเคิลและพลาสติกรีไซเคิลจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (SCGC) และบรรจุภัณฑ์ (SCGP)

นอกจากการแบ่งปันประสบการณ์เชิงปฏิบัติที่มีประสิทธิผลกับโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้ว เอสซีจียังนำเสนอโซลูชั่นนิทรรศการสีเขียวในงาน Vietnam Circular Economy Forum 2023 อีกด้วย นิทรรศการนี้นำเสนอแนวคิดริเริ่มที่ยั่งยืนที่หลากหลายที่ทำจากวัสดุหมุนเวียน รวมถึงสิ่งของจัดแสดงจากกระดาษรีไซเคิล เช่น สแตนดี้ , แผงข้อมูล NAPCE, กองทุนภาพถ่ายที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นครั้งแรกที่ใช้พาเลทพลาสติกรีไซเคิลที่ผลิตโดย Duy Tan Plastic Joint Stock Company (สมาชิกของ SCGP) มาเป็นฉากหลังภาพถ่าย พื้นที่นิทรรศการหลักของงาน และกระถางดอกไม้ สีเขียวก็ผลิตจากเอสซีจีซีเช่นกัน พลาสติกรีไซเคิล หลังจบงานวัสดุเหล่านี้จะถูกส่งกลับไปยังโรงงานเอสซีจีเพื่อใช้และดำเนินการตามวัฏจักรเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เหมาะสมต่อไป

เอสซีจีเชื่อว่า NAPCE จะเป็นก้าวสำคัญในการนำเวียดนามเข้าใกล้เป้าหมายการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ และมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้อย่างแข็งขัน ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคี เอสซีจีจะเดินหน้าประสานงานกับพันธมิตรเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในเวียดนาม สู่อนาคตที่ยั่งยืนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Aiysha Akerele

"แฟนท่องเที่ยว เกมเมอร์ ผู้คลั่งไคล้วัฒนธรรมป๊อปฮาร์ดคอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียมือสมัครเล่น คอฟฟี่ เว็บเทรลเบลเซอร์"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *